logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRITZ MAUTHNER

Fotografie z mládí na obálce výboru z jeho díla z nakladatelství Residenz Verlag Salzburg (1986)

Fotografie z mládí na obálce výboru z jeho díla z nakladatelství Residenz Verlag Salzburg (1986)

Repro www stránky ZVAB - Zentrales Verzeichnis Antiquarischer Bücher

Repro Wikipedia

Repro Letzte Heimat : Ruhestätten deutschsprachiger Dichter
aus Böhmen und Mähren (2004), s. 81

Repro Dějiny a současnost, 2004, č. 1, s. 29

Podle tohoto německého záznamu hořické židovské matriky narodil se tu v domě čp. 19 dne 22. listopadu roku 1849, týden nato byl pak obřezán a dostal jméno Fridrich (doprovázeno poznámkou "viertgeborene", tj. "čtvrtorozený") - otec ("Familiant", tj. hlava rodiny) Emanuel Mauthner, tkalcovský podnikatel ("Cottonweberei-Unternehmer) v Hořicích (Horschitz) čp. 19, byl druhorozeným synem hořického a pak pardubického sládka a vinopalníka Jacoba Löwa a Eleonory, roz. Lämmelové (k oběma viz Deutsche Biographie.de) ze Starého Hradiště (zde Hradischt) u Pardubic, chlapcova matka Amalie byla pak dcerou Isaka Jonase Mauthnera (který se stal i kmotrem novorozencovým) tkalcovského podnikatele rovněž na hořickém čp. 19, a jeho ženy Dorothey, roz. Fischerové z Dymokur "v Bydžovském kraji" (zde "aus Dimokur nämlicher Herrschaft Bidschower Kreises")

Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Archivní VadeMeCum)

Pražská policejní přihláška obchodníka z Hořic v Podkrkonoší Emanuela Mauthnera, jeho otce, i s datem jeho úmrtí a jmény manželky Amalie, roz. Mauthnerové, a šesti dětí

Pražská policejní přihláška obchodníka z Hořic v Podkrkonoší Emanuela Mauthnera, jeho otce, i s datem jeho úmrtí a jmény manželky Amalie, roz. Mauthnerové, a šesti dětí

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 384, obraz 36
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Zpráva o jeho úmrtí v salcburských novinách

Zpráva o jeho úmrtí v salcburských novinách

Repro Salzburger Chronik für Stadt und Land, 3. 7. 1923, s. 6 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Hrob v Meersburgu s nápisem "Vysvobozen z lidského bytí"

Hrob v Meersburgu s nápisem "Vysvobozen z lidského bytí"

Repro www stránky Find a Grave

Meersburg u Bodamského jezera

Meersburg u Bodamského jezera

Repro Wikipedia

Obálka (1975) vydání v mnichovské nakladatelství Aufstieg

Obálka (1975) vydání v mnichovské nakladatelství Aufstieg

Obálka (1918) prvního svazku jeho vzpomínek (nakladatel Georg Müller, Mnichov)...

Obálka (1918) prvního svazku jeho vzpomínek (nakladatel Georg Müller, Mnichov)...

... a pasáž z něho, svědčící o šumavské inspiraci první Mauthnerovy básnické knihy

... a pasáž z něho, svědčící o šumavské inspiraci první Mauthnerovy básnické knihy

Repro F. Mauthner, Erinnerungen, I., Prager Jugendjahre (1918), s. 166

Jeho jméno nacházíme i v proslulých Hovorech s TGM od Karla Čapka - a je to připomínka "šťastná"Jeho jméno nacházíme i v proslulých Hovorech s TGM od Karla Čapka - a je to připomínka "šťastná"

Jeho jméno nacházíme i v proslulých Hovorech s TGM od Karla Čapka - a je to připomínka "šťastná"

Repro K. Čapek, Hovory s TGM (1946), s. 77

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist