logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HERMA MAULOVÁ

Podobenka, pořízená ve fotoateliéru Josefa Seidela v Českém Krumlově dne 16. června válečného roku 1943 na jméno a adresu Faschingbauer Herma, Oberplan 14

Podobenka, pořízená ve fotoateliéru Josefa Seidela v Českém Krumlově dne 16. června válečného roku 1943 na jméno a adresu Faschingbauer Herma, Oberplan 14

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Rodný dům čp. 14 na hornoplánském náměstí druhý zprava na staré pohlednici - býval to jeden z nejstarších a nejvýstavnějších domů v Horní Plané

Rodný dům čp. 14 na hornoplánském náměstí druhý zprava na staré pohlednici - býval to jeden z nejstarších a nejvýstavnějších domů v Horní Plané

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Objekt rodného domu zvýrazněný na mapě stabilního katastru z roku 1827

Objekt rodného domu zvýrazněný na mapě stabilního katastru z roku 1827

Repro M. Špinarová - J. Špinar, Horní Planá : výzkumný záměr č. 305 - odborné poznávání, vědecké hodnocení, katalogizace a prostorová identifikace památkově hodnotných území historických sídel a krajiny. 1. část (2008)

Dům čp. 14 (vlevo) před demolicí v roce 1959

Dům čp. 14 (vlevo) před demolicí v roce 1959

Repro M. Špinarová - J. Špinar, Horní Planá : výzkumný záměr č. 305 - odborné poznávání, vědecké hodnocení, katalogizace a prostorová identifikace památkově hodnotných území historických sídel a krajiny. 1. část (2008)

Záznam o svatbě dědově na stránkách hornoplánské oddací matriky

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam hornoplánské křestní matriky o narození otcově s přípisem o jeho zdejší svatbě 30. srpna roku 1921 s Marií Webingerovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Otcovou rukou vyplněný arch sčítání lidu z roku 1921, tedy dva roky předtím, než se narodila, pro dům čp. 14 v Horní Plané - dosud neženatý otec Franz Faschingbauer a jeho sestra Maria měli tu v péči čtrnáctiletého Huberta Hofmanna ze Lštína (Irresdorf) a jako služebná děvečka (Dienstmagd) s nimi bydlila Maria Wagnerová z Perneku

Repro Sčítání lidu 1921, Horní Planá, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Historie hornoplánského domu čp. 10, odkud pocházela její matka Maria, roz. Webingerová

Historie hornoplánského domu čp. 10, odkud pocházela její matka Maria, roz. Webingerová

Repro Historie městysu Horní Planá a přifařených obcí (1995), s. 152

Dům čp. 10 na hornoplánském náměstí

Dům čp. 10 na hornoplánském náměstí

Foto Ivo Kareš

Snímek Josefa Seidela zachycuje zemědělskou školu v Horní Plané, jejíž byla první dívčí absolventkou

Snímek Josefa Seidela zachycuje zemědělskou školu v Horní Plané, jejíž byla první dívčí absolventkou

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku napsala Traudl Woldrichová

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku napsala Traudl Woldrichová

Repro Hoam!, 2004, č. 6, s. 64

Pamětní deska na hřbitově v Horní Plané patří i jí

Pamětní deska na hřbitově v Horní Plané patří i jí

Foto Pavel Polák

V zápisu státního policejního úřadu Horní Planá o místní situaci po Hitlerově projevu 12. září 1938 na sjezdu NSDAP v Norimberku můžeme najít paralelu k jejím poválečným zážitkům

V zápisu státního policejního úřadu Horní Planá o místní situaci po Hitlerově projevu 12. září 1938 na sjezdu NSDAP v Norimberku můžeme najít paralelu k jejím poválečným zážitkům

Repro J. Benda, Situace na okupovaném území Šumavy od jara do podzimu roku 1938 pohledem situačních zpráv (2016)

Dub vedle kašny na hornoplánském náměstí byl zasazený na jaře 1939

Dub vedle kašny na hornoplánském náměstí byl zasazený na jaře 1939

Foto Ivo Kareš

Náves v Mříči na snímcích z roku 2016Náves v Mříči na snímcích z roku 2016

Náves v Mříči na snímcích z roku 2016

Foto Ivo Kareš

Na návrší jižně od Mříče vedla demarkační čára - Mříč stejně jako Horní Planá byla osvobozena armádou USA

Na návrší jižně od Mříče vedla demarkační čára - Mříč stejně jako Horní Planá byla osvobozena armádou USA

Foto Ivo Kareš

Pohled na Mříč a Křemži (vpravo) pod horou Kleť

Pohled na Mříč a Křemži (vpravo) pod horou Kleť

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist