logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FERDINAND MATHE

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1962, s. 35

Jako mladý kněz

Jako mladý kněz

Repro z daru Jaroslava Pulkrábka, farní archív Horní Vltavice

Ve sboru vimperského gymnázia r. 1925 (stojící druhý zprava)

Ve sboru vimperského gymnázia r. 1925 (stojící druhý zprava)

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1967, s. 420

Podle záznamu v ondřejovské matrice se narodil dne 26. července 1876 v Ondřejově čp. 6 řídícímu učiteli Franzi Mathemu a jeho ženě Aloisii, dceři kramáře z Arnoštova (Ernstbrunn)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Odstavec z vimperské městské kroniky s daty o smrti matky a otce roku 1937 v Dolní Vltavici

Odstavec z vimperské městské kroniky s daty o smrti matky a otce roku 1937 v Dolní Vltavici

Repro Gedenkbuch der Stadt Wintenberg I. 1922-1931, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Nedělní posezení ve vimperském hostinci "Zum Kuckuck" a katecheta Mathe za stolem uprostřed

Nedělní posezení ve vimperském hostinci "Zum Kuckuck" a katecheta Mathe za stolem uprostřed

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief. 1972, č. 11, s. 371

Parte

Parte

Repro Glaube und Heimat, 1962, č. 3, s. 123

Kostel Navštívení Panny Marie v Ondřejově na Seidelově pohlednici

Kostel Navštívení Panny Marie v Ondřejově na Seidelově pohlednici

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Zdaleka viditelnou pozici ondřejovského kostela zachycuje tato kolorovaná stará pohlednice

Zdaleka viditelnou pozici ondřejovského kostela zachycuje tato kolorovaná stará pohlednice

Repro R. Podhola, 583 portrétů zmařené Šumavy (2018), obálka

Dva schválené původní návrhy významného vídeňského barokního architekta ve schwarzenberských službách Antona Erharda Martinelliho (1684-1747) na hlavní průčelí kostela v Ondřejově nesou výrazné "české" rysy

Dva schválené původní návrhy významného vídeňského barokního architekta ve schwarzenberských službách Antona Erharda Martinelliho (1684-1747) na hlavní průčelí kostela v Ondřejově nesou výrazné "české" rysy

Repro M. Šanda, Anton Erhard Martinelli (1684-1747) : vídeňský architekt ve schwarzenberských službách (2020), s. 280 (Cisterciácké opatství Vyšší Brod, CVB, přír. č. 1, plán č. 8 a SOA Třeboň, Vs Krumlov)

Schválený návrh hlavního oltáře kostela v Ondřejově z roku 1728 s prázdným polem pro schwarzenberský erb

Schválený návrh hlavního oltáře kostela v Ondřejově z roku 1728 s prázdným polem pro schwarzenberský erb

Repro M. Šanda, Anton Erhard Martinelli (1684-1747) : vídeňský architekt ve schwarzenberských službách (2020), s. 285 (SOA Třeboň, Vs Krumlov)

Variantní návrhy kazatelny pro ondřejovský kostel z roku 1730Variantní návrhy kazatelny pro ondřejovský kostel z roku 1730

Variantní návrhy kazatelny pro ondřejovský kostel z roku 1730

Repro M. Šroněk - K. Horníčková - J. Ivanega, Zbožnost, účelnost, reprezentace : zařizování kostelů na schwarzenberských panstvích v 17. a 18. století (2020), s. 126 a 127 (SOA Třeboň, odd. ČK, ÚK ČK, sign. A3Ka 1a/13)

Vnitřek kostela v Ondřejově, po válce zcela srovnaného se zemí

Vnitřek kostela v Ondřejově, po válce zcela srovnaného se zemí

Repro Glaube und Heimat, 1955, č. 10, s. 332

Hlavní oltář ondřejovského kostela, jak je zdálky patrný i na snímku kostelního interiéru a jak je zcela nesrozumitelně a zmatečně popsán v Marešově a Sedláčkově Soupise památek na s. 318-320

Hlavní oltář ondřejovského kostela, jak je zdálky patrný i na snímku kostelního interiéru a jak je zcela nesrozumitelně a zmatečně popsán v Marešově a Sedláčkově Soupise památek na s. 318-320

Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském, Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 319

Některé obrazy ze zničeného kostela v Ondřejově jsou uchovávány ve vyšebrodském klášteře a pocházejí původně od Daniela Grana, jejich už dříve spletité osudy zmiňuje Soupis památek v politickém okresu krumlovském od Mareše a Sedláčka z roku 1918

Některé obrazy ze zničeného kostela v Ondřejově jsou uchovávány ve vyšebrodském klášteře a pocházejí původně od Daniela Grana, jejich už dříve spletité osudy zmiňuje Soupis památek v politickém okresu krumlovském od Mareše a Sedláčka z roku 1918

Repro Hoam!, 2008, č. 1, s. 21

Svědectví o zániku ondřejovského kostela v roce 1972

Svědectví o zániku ondřejovského kostela v roce 1972

Repro M. Šanda, Anton Erhard Martinelli (1684-1747) : vídeňský architekt ve schwarzenberských službách (2020), s. 286

Kostel stál v červeném kruhu uprostřed snímku

Kostel stál v červeném kruhu uprostřed snímku

Foto Jiří Novotný

Ondřejov včera...

Ondřejov včera...

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank,
horní pohlednice ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau, spodní foto Josef Seidel

... a dnes, centrum obce s kostelem bylo na návrší vpravo

... a dnes, centrum obce s kostelem bylo na návrší vpravo

Repro D. Raisch, Der Böhmerwald heute, eine Reise durch den Böhmerwald (1991), s. 128-129

Tady stával ondřejovský kostel

Tady stával ondřejovský kostel

Foto Ivo Kareš

Pohled od zničeného kostela směrem na Chlum - ta stavení jsou makety obydlí jako cvičné cíle

Pohled od zničeného kostela směrem na Chlum - ta stavení jsou makety obydlí jako cvičné cíle

Foto Ivo Kareš

Pamětní kříž, který vyrobil Jiří Novotný, je od roku 2022 na někdejším hřbitově v Ondřejově

Pamětní kříž, který vyrobil Jiří Novotný, je od roku 2022 na někdejším hřbitově v Ondřejově

Foto Jiří Novotný

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist