logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL MARTINEK

Lauretanische Litanei


Herr, erbarme Dich unser!
Christe, erbarme Dich unser!
Herr, erbarme Dich unser!
Christe, erhöre uns!
Christe, erhöre uns!
Gott Vater im Himmel, erbarme Dich unser!
Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme Dich unser!
Gott heiliger Geist, erbarme Dich unser!
Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, Erbane Dich unser!
Heilige Maria, bitte für uns!
Heilige Gottesgebärerin, bitte für uns!
Heiligste aller Jungrauen, bitte für uns!
Mutter Christi, bitte für uns!
Mutter der göttlicher Gnade, bitte für uns!
Du reinste Mutter, bitte für uns!
Du keuscheste Mutter, bitte für uns!
Du ungeschwächte Mutter, bitte für uns!
Du unbefleckte Mutter, bitte für uns!
Du liebenswürdige Mutter, bitte für uns!
Du bewunderungswürdige Mutter, bitte für uns!
Du Mutter des guten Rates, bitte für uns!
Du Mutter unseres Schöpfers, bitte für uns!
Du Mutter unseres Erlösers, bitte für uns!
Du weiseste Jungfrau, bitte für uns!
Du ehrwürdige Jungfrau, bitte für uns!
Du lobwürdige Jungfrau, bitte für uns!
Du gütige Jungfrau, bitte für uns!
Du getreue Jungfrau, bitte für uns!
Du Spiegel der Gerechtigkeit, bitte für uns!
Du Sitz der Weisheit, bitte für uns!
Du Spiegel der Gerechtigkeit, bitte für uns!
Du geistliches Gefäß, bitte für uns!
Du ehrwürdiges Gefäß, bitte für uns!
Du geistliches Gefäß, bitte für uns!
Du vortreffliches Gefäß der Andacht, bitte für uns!
Du geistliche Rose, bitte für uns!
Du Turm Davids, bitte für uns!
Du elfenbeinerner Turm, bitte für uns!
Du goldenes Haus, bitte für uns!
Du Arche des Bundes, bitte für uns!
Du Pforte des Himmels, bitte für uns!
Du Morgenstern, bitte für uns!
Du Heil der Kranken, bitte für uns!
Du Zuflucht der Sünder, bitte für uns!
Du Trösterin der Betrübten, bitte für uns!
Du Hilfe der Christen, bitte für uns!
Du Königin der Engel, bitte für uns!
Du Königin der Patriarchen, bitte für uns!
Du Königin der Propheten, bitte für uns!
Du Königin der Apostel, bitte für uns!
Du Königin der Märtyrer, bitte für uns!
Du Königin der Beichtiger, bitte für uns!
Du Königin der Jungfrauen, bitte für uns!
Du Königin aller Heiligen, bitte für uns!
O Königin, ohne Makel der Erbsünde empfangen,
bitte für uns!
O Du Lamm Gottes,
welches Du hinwegnimmst Sünden der Welt!

Loretánská litanie


Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!
Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi!
Duchu Svatý, Bože, smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi!
Svatá Maria, oroduj za nás!
Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás!
Svatá Panno panen, oroduj za nás!
Matko Kristova, oroduj za nás!
Matko božské milosti, oroduj za nás!
Matko nejčistší, oroduj za nás!
Matko nejčistotnější, oroduj za nás!
Matko neporušená, oroduj za nás!
Matko neposkvrněná, oroduj za nás!
Matko láskyhodná, oroduj za nás!
Matko podivuhodná, oroduj za nás!
Matko dobré rady, oroduj za nás!
Matko Stvořitele, oroduj za nás!
Matko Spasitele, oroduj za nás!
Panno nejmoudřejší, oroduj za nás!
Panno ctihodná, oroduj za nás!
Panno slavná, oroduj za nás!
Panno dobrotivá, oroduj za nás!
Panno věrná, oroduj za nás!
Zrcadlo spravedlnosti, oroduj za nás!
Trůne moudrosti, oroduj za nás!
Zrcadlo spravedlnosti, oroduj za nás!
Nádobo duchovní, oroduj za nás!
Nádobo počestná, oroduj za nás!
Nádobo duchovní, oroduj za nás!
Nádobo vznešené pobožnosti, oroduj za nás!
Růže tajemná, oroduj za nás!
Věže Davidova, oroduj za nás!
Věže ze slonové kosti, oroduj za nás!
Dome zlatý, oroduj za nás!
Archo úmluvy, oroduj za nás!
Bráno nebeská, oroduj za nás!
Hvězdo jitřní, oroduj za nás!
Uzdravení nemocných, oroduj za nás!
Útočiště hříšníků, oroduj za nás!
Potěšení zarmoucených, oroduj za nás!
Pomocnice křesťanů, oroduj za nás!
Královno Andělů, oroduj za nás!
Královno Patriarchů, oroduj za nás!
Královno Proroků, oroduj za nás!
Královno Apoštolů, oroduj za nás!
Královno mučedníků, oroduj za nás!
Královno vyznavačů, oroduj za nás!
Královno panen, oroduj za nás!
Královno všech Svatých, oroduj za nás!
Královno bez poskvrny prvotního hříchu počatá,
oroduj za nás!
Beránku Boží,
který snímáš hříchy světa!

Litanie Loretánská

Ještě mám slova té modlitby hluboko v sobě (nejvíc snad si pamatuji tu trojí nádobu), jak česky znívala při májových pobožnostech v soběslavském kostele sv. Petra a Pavla, ale v chrámu téhož zasvěcení v Nových Hradech (Gratzen) tomu jistě nebylo jinak, když tam chodívali zdejší německy mluvící žáci pana učitele, který pro ně vydal roku 1905 knížku Kirchenlieder für katholische Schuljugend (z ní je i německý text předchozí ukázky, kterému přiřazuji českou verzi) v krumlovském vydavatelství Josef Wiltschko, jehož majitel je i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže. Ten pan učitel se jmenoval Karl Martinek a narodil se 14. srpna roku 1862 v Rožmberku nad Vltavou (Rosenberg) čp. 68. Jeho otec, zdejší buquoyský zámecký správce Josef Martinek, narozený 10. března 1822 na buquoyském hospodářském dvoře Hřeben u Netřebic (podle českého záznamu velešínské křestní matriky, jiné matriky uvádějí datum 12. března a "Hřeben bei Zwickau", tj. u Zvíkova), kde byl jeho otec a Karlův děd šafářem, byl synem nejen českého otce, nýbrž i české matky Marie, dcery "šafáře z Žáru", jak se píše ve velešínské matrice, Josefa Červenky a jeho ženy Kateřiny, roz. Červenkové. Josef Martinek se 5. září roku 1853 v Praze oženil s Magdalenou Kahounovou, narozenou 21. května 1826 v Nových Hradech čp. 41 (jiné matriky než ta novohradská uvádějí datum 12. května) jako dcera zdejšího měšťana Wenzla Kahouna (ona už je někde psána i "Kahon") a jeho ženy Anny, roz. Petterové rovněž z Nových Hradů. Karl Sigismund Martinek, jak byl v Rožmberku nad Vltavou pokřtěn, byl jedním z 10 dětí manželů Josefa a Magdaleny Martinekových. V letech 1882-1925, tj. až do odchodu na penzi, učil v Nových Hradech. V roce 1913 se v Praze oženil s Johannou (Jenny), roz. Röslerovou (*10. července 1876, její otec Johann pracoval na buquoyském centrálním ředitelství v Praze, měl tedy zřejmě v Nových Hradech co do činění). Na rozdíl od svého bratra Aloise, který zemřel ještě v Nových Hradech 8. července 1945, se dožil odsunu. I smanželkou byli součástí transportu, který odjel z Kaplice 28. května 1946. Skonal v roce 1947 v bádensko-würtemberské obce Kirchheim am Ries, kde je se svou ženou, která ho na věčnost následovala o čtyři roky později, i pochován. Tam v Nových Hradech se 2. února roku 1889 jeho staršímu bratru Franzi Xaverovi (tehdy sládkovi novohradského pivovaru, podle asi mylného názoru Konrada Leppy pozdějšímu učiteli a řediteli školy) a jeho ženě Mathilde, dceři buquoyského hraběcího správce na zámku Rožmberk nad Vltavou Roberta Schütze a jeho ženy Karoline, roz. Feuchtingerové z Miletic, narodil syn, pokřtěný 6. února jménem Robert Franz (Robert zřejmě po matčině otci, Franz po tom vlastním) Martinek, který se stal veleznámým generálem wehrmachu, jehož osud je ostatně i na webových stranách Kohoutího kříže podrobněji popsán v textu Konrada Leppy. Robert Martinek padl jako nositel Německého válečného kříže ve zlatě a Rytířského kříže řádu Železného kříže někde u dnes běloruského Berezina. Jak daleko je odtud k "rožmberskému" a "novohradskému" verši: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa! Chce se mi říci i "soběslavskému".

- - - - -
* Rožmberk nad Vltavou / Nové Hrady / † † † Kirchheim am Ries (BW)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam o jeho narození a křtu v matrice farní obce Rožmberk nad Vltavou
Jeho rodiče a sourozenci v "rodovém katastru" farní obce Rožmberk nad Vltavou
Záznamy o jeho maturitní zkoušce na českobudějovickém německém učitelském ústavu v roce 1882
Záznam o narození manželky Johanny (Jenny) v křestní matrice farnosti při kostele Panny Marie Vítězné na pražské Malé Straně

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist