logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANDREAS MARKUS

Repro Vierteljahresschrift / Adalbert Stifter Institut des Landes Oberösterreich, 1972, č. 1/2, s. 17

Dr. Karl Essenwein (1813-1878), Stifterův domácí lékař v Linci

Dr. Karl Essenwein (1813-1878), Stifterův domácí lékař v Linci

Repro A. Großschopf, Adalbert Stifter : Leben Werk Landschaft (1967), s. 195

Poslední Stifterův dopis, napsaný šest dnů před smrtí nakladateli Heckenastovi do Pešti

Poslední Stifterův dopis, napsaný šest dnů před smrtí nakladateli Heckenastovi do Pešti

Repro A. Großschopf, Adalbert Stifter : Leben Werk Landschaft (1967), s. 194

Kanovník Joseph Schropp (1800-1869), který udělil Stifterovi v noci z 25. na 26. ledna 1868 svátosti umírajících, na obraze malíře Sebastiana Stiefa (1811-1889)

Kanovník Joseph Schropp (1800-1869), který udělil Stifterovi v noci z 25. na 26. ledna 1868 svátosti umírajících, na obraze malíře Sebastiana Stiefa (1811-1889)

Repro A. Großschopf, Adalbert Stifter : Leben Werk Landschaft (1967), s. 197

Lístek o ohledání Stifterovy mrtvoly uvádí jako posledni nemoc zesnulého "vysilující horečku po ztvrdnutí jater" a rubriku o opatřeních při náhlém a nezvyklém způsobu úmrtí nechává podepsaný tu Dr. Franz Keinzelsberger nevyplněnu

Lístek o ohledání Stifterovy mrtvoly uvádí jako posledni nemoc zesnulého "vysilující horečku po ztvrdnutí jater" a rubriku o opatřeních při náhlém a nezvyklém způsobu úmrtí nechává podepsaný tu Dr. Franz Keinzelsberger nevyplněnu

Repro A. Großschopf, Adalbert Stifter : Leben Werk Landschaft (1967), s. 198

Stifterův úmrtní list, vystavený roku 1874 městským farním úřadem v Linci

Stifterův úmrtní list, vystavený roku 1874 městským farním úřadem v Linci

Repro A. Großschopf, Adalbert Stifter : Leben Werk Landschaft (1967), s. 200

Rakouský čestný kříž pro vědu a umění

Rakouský čestný kříž pro vědu a umění

Repro Wikipedia (ze sbírek Národního muzea v Praze)

Město Linec na skvostné rytině Matthäuse Meriana (1593-1650)

Město Linec na skvostné rytině Matthäuse Meriana (1593-1650)

Repro www stránky Stadt Linz

Stiterův pomník v Linci, o jehož zřízení se zasloužil jeho otec

Stiterův pomník v Linci, o jehož zřízení se zasloužil jeho otec

Foto Ivo Kareš

TOPlist