logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUDOLF MAIER-KOLBINGER

Záznam křestní matriky farní obce Prášily o jeho narození dne 27. listopadu roku 1887 v Nové Studnici čp. 7 tamnímu knížecímu schwarzenberskému hajnému Josefu Maierovi (synu Kaspara Maiera, knížecího schwarzenberského hajného v Dlouhé Vsi, a Anny, toz. Tuschlové z Dlouhé Vsi čp. 26) a jeho ženě Anně, dceři, obchodníka v Dlouhé Vsi Franze Kolbingera a Theresie, roz. Hasenöhrlové rovněž z Dlouhé Vsi - pozdější přípis zmiňuje, že na základě výnosu c.k. místodržitelství v Praze z ledna roku 1913 je správným způsobem psaní příjmení novorozencova otce a také děda nikoli Maier, nýbrž Mayer, novorozencova matka není pak manželskou, nýbrž legitimizovanou dcerou zde zmíněného Franze Kolbingera, další z přípisů uvádí datum Rudolfovy svatby s Annou Theresií Huberovou ve vídeňském kostele sv. Jana Evangelisty dne 23. listopadu roku 1916 a posléze se dovídáme i datum 29. září 1939, kdy se podle zprávy vídeňského farního úřadu Sankt Ulrich zřekl víry (a fide deficit)

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Obálka, frontispis s vlastnoručně kreslenou mapkou a titulní list jeho práce,
nikde neoznačené letopočtem vydání

Obálka, frontispis s vlastnoručně kreslenou mapkou a titulní list jeho práce,
nikde neoznačené letopočtem vydání

Anotace od Ericha Hanse a recenze jeho knihy od Karla Wintera na stránkách krajanského měsíčníku

Anotace od Ericha Hanse a recenze jeho knihy od Karla Wintera na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Der Wanderstecken : Jugendbeilage des "Hoam!, 1958, č. 7, s. 8 a Hoam!,, 1958, č. 10, s. 28

Jeho text o králováckém nářečí na stránkách krajanského měsíčníku na konci prozrazuje,
že byl vzděláním inženýr

Jeho text o králováckém nářečí na stránkách krajanského měsíčníku na konci prozrazuje,
že byl vzděláním inženýr

Repro Hoam!, 1959, č. 8, s. 6-7

O něm a jeho knize na stránkách krajanského časopisu

O něm a jeho knize na stránkách krajanského časopisu

Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 12, s. 495

Pozdrav k jeho 79. narozeninám

Pozdrav k jeho 79. narozeninám

Repro Hoam!, 1967, č. 1, s. 29-30

Někdejší Horní Ždánidla na mapě stabilního katastru (1837, revidováno kolem roku 1880)

Někdejší Horní Ždánidla na mapě stabilního katastru (1837, revidováno kolem roku 1880)

Repro www stránky Zaniklé obce

Bývalá Horní Ždánidla

Bývalá Horní Ždánidla

Foto Jan Jelínek

Zaniklou obec připomíná informační tabule vytvořená v roce 2015 v rámci projektu "Album Šumavy"

Zaniklou obec připomíná informační tabule vytvořená v roce 2015 v rámci projektu "Album Šumavy"

Foto Leona Töröková

Prášilský potok

Prášilský potok

Foto Jan Jelínek

Pohled od někdejšího Gsengetu na Poledník

Pohled od někdejšího Gsengetu na Poledník

Foto Jan Jelínek

Rozhledna na vrcholku Poledníku - byla upravena z bývalého vojenského objektu

Rozhledna na vrcholku Poledníku - byla upravena z bývalého vojenského objektu

Repro z archívu LT

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist