logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF MADER

Na snímku z oslav třiceti let hartmanického Turnvereinu stojí uprostřed

Na snímku z oslav třiceti let hartmanického Turnvereinu stojí uprostřed

Repro Hoam!, 2010, č. 11, s. 5

Titulní list hartmanické kroniky a jeho podpis v níTitulní list hartmanické kroniky a jeho podpis v ní

Titulní list hartmanické kroniky a jeho podpis v ní

Repro Kronika města Hartmanice 1927-1943 (SOkA Klatovy, Porta fontium)

Záznam o jeho narození v křestní matrice Zlatých Hor, z něhož vysvítá, že se tu v někdejším Cukmantlu narodil v domě čp. 499 (dnes tam pod tím číslem nacházíme řadový domek novějšího data), dva dny nato byl pokřtěn jménem Josef Ernst Mader ve zdejším kostele Nanebevzetí Panny Marie - pokud jde pak o data jeho rodičů, byl novorozencovým otcem Josef Mader (*24. prosince 1838 v Cukmantlu), povoláním hrnčíř (syn hrnčíře Antona Madera a jeho ženy Anny, roz. Schmidtové), matkou chlapcovou byla, jak zde uvedeno, Amalia (*21. března 1840 v Cukmantlu), dcera tkalce Antona Meistera a Anny, roz. Bockové z Heřmanovic (zde psáno Herrmannstadt, má být Hermannstadt)

Repro Zemský archív v Opavě - Digitální archív

Záznam o svatbě rodičů v oddací matrice farnosti Zlaté Hory

Repro Zemský archív v Opavě - Digitální archív

Záznam hartmanické křestní matriky o narození jeho ženy Amalie v Hartmanicích čp. 89, dcery zednickéjo mistra Josefa Bejwla (jeho otec Franz Bejwl byl zdejším měšťanem, matka Elisabeth byla roz. Buxhandlová z Vatětic /zde německy Watietitz/) a Marie, dcery Johanna Hofmanna, chalupníka v Pekle (zde psáno chybně "Hälle" namísto "Hölle", u kmotry Hofmannové psáno "Holle"!) čp. 7 a Theresie, roz. Pangrazové z Hořejšího Těšova (Obertieschau)

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 43 na hartmanické Hlavní ulici (Hauptstraße), kde žil se svou ženou Amalií, místní rodačkou

Repro Sčítání lidu 1921, Hartmanice, SOkA Klatovy (SOA v Plzni - Porta fontium)

Plánek Hartmanic s vyznačením polohy domu čp. 43

Plánek Hartmanic s vyznačením polohy domu čp. 43

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 582

Dodnes stojící "Beywl Haus" čp. 43 v Hartmanicích na snímku z poválečných let

Dodnes stojící "Beywl Haus" čp. 43 v Hartmanicích na snímku z poválečných let

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum Passau)

Tady je na stránkách soupisu německého učitelstva z roku 1933 uveden už jako důchodce

Tady je na stránkách soupisu německého učitelstva z roku 1933 uveden už jako důchodce

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1933), 444

"Bildlbaum" v lese u Dolejšího Krušce na snímku, který doprovázel jeho text

"Bildlbaum" v lese u Dolejšího Krušce na snímku, který doprovázel jeho text

Repro Waldheimat, 1931, č. 6, s. 95

Na snímku ze čtyřicátých let 20. století je jedle již uschlá s prázdnými rámy po obrázcích

Na snímku ze čtyřicátých let 20. století je jedle již uschlá s prázdnými rámy po obrázcích

Repro www stránky Zaniklé obce

Autorem snímku hartmanického památníku padlých je J. Mader

Autorem snímku hartmanického památníku padlých je J. Mader

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Pohlednic od tohoto fotografa se zachovalo více, tato, zachycující hostinec na Rovině, je na rubu označena "Josef Mader, Hartmanitz" - podle pramenů z krajanského časopisu Hoam! je autorem skutečně on a tuto část životopisu ve školní kronice vynechal

Pohlednic od tohoto fotografa se zachovalo více, tato, zachycující hostinec na Rovině, je na rubu označena "Josef Mader, Hartmanitz" - podle pramenů z krajanského časopisu Hoam! je autorem skutečně on a tuto část životopisu ve školní kronice vynechal

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Blahopřání k sedmdesátinám "Pg. Josefa Madera" na stránkách českobudějovického německého listu

Blahopřání k sedmdesátinám "Pg. Josefa Madera" na stránkách českobudějovického německého listu

Repro Budweiser Zeitung, 1941, č. 89, s. 12

Někdejší hartmanická měšťanská škola na snímku pravděpodobně ze šedesátých let 20. století

Někdejší hartmanická měšťanská škola na snímku pravděpodobně ze šedesátých let 20. století

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum Passau)

Vzpomínka na něj v krajanském časopise, podle které zemřel krátce po odsunu

Vzpomínka na něj v krajanském časopise, podle které zemřel krátce po odsunu

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 17, s. 715-716

Genealogický záznam, ze kterého se dovídáme datum a místo úmrtí a životní data jeho dětí

Genealogický záznam, ze kterého se dovídáme datum a místo úmrtí a životní data jeho dětí

Repro www stránky Geneanet

Nekrolog a parte manželčinoNekrolog a parte manželčino

Nekrolog a parte manželčino

Repro Hoam!, 1967, č. 10, s. 313 a 320

Plzeňská pivnice v Hartmanicích na pohlednici z dob "meziválečných"

Plzeňská pivnice v Hartmanicích na pohlednici z dob "meziválečných"

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 156

Mapka Hartmanic a okolí

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 594

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist