logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STEFANIE MACHACEKOVÁ

Repro Glaube und Heimat, 2007, č. 11, s. 76

Stefanie v šumavském kroji

Stefanie v šumavském kroji

Repro Glaube und Heimat, 2007, č. 12, s. 67

Se svou maminkou na snímku z Ampflwangu

Se svou maminkou na snímku z Ampflwangu

Repro Glaube und Heimat, 2009, č. 4, s. 87

Zpráva o úmrtí na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 2010, č. 6, s. 74-75

Hrob v Ampflwangu im Hausruck

Hrob v Ampflwangu im Hausruck

Foto Rudolf Herbst

Záznam želnavské křestní matriky o narození jejího otce Johanna, pozdějšího starosty Černé v Pošumaví, nemanželského syna Theresie Kloiberové, legitimizovaného s příjmením Osen po tělesném otci až sňatkem svých rodičů téměř dva roky nato, s pozdějším přípisem o jeho vlastní kájovské ženitbě s Aloisií Pilsovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam želnavské oddací matriky, psaný rukou zdejšího faráře Johanna Sazmy, o zdejší svatbě otcových rodičů, tj. Aloise Osena, majitele domu a řeznického mistra ve Volarech (Wallern) čp. 145, jinak záložního kaprála c.k. pěšího pluku č. 91, kumpanie 15, syna majitele hospodářství a hostinského v Želnavě (Salnau) čp.9 Johanna Osena a Anny, roz. Cžížek ze Želnavy čp. 9, s Theresií Kloiberovou, manželskou dcerou Adalberta Kloibera, rolníka v Želnavě čp. 3, a Marie, roz. Jungwirthové, selské dcery ze Spitzenbergu (osada zanikla pod českým místním jménem Hory) čp. 6

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky farní obce Hořice na Šumavě o narození její matky Aloisie, roz. Pilsové, v Mokré (Mugrau) čp. 10, kde byl její otec Johann Pils, syn Mathiase Pilse z Bližné (Eggetschlag) čp. 3 a Kathariny, roz. Chalupetzky z Horní Borkové (Fleißheim) čp. 26, domkářem a obchodníkem, Stefaniina matka Pauline byla pak dcerou domkáře v Mokré čp. 10 (kam se tady její muž z Bližné přiženil) Engelberta Krichy a Theresie, roz. Bürgsteinové z Mokré čp. 8

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu pro stavení čp. 10 v obci Černá v Pošumaví, kde žili ani ne rok po své kájovské svatbě její rodiče, jimž se v prosinci roku následujícího narodila

Repro Sčítání lidu 1921, Černá v Pošumaví, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

"Fürstliche Schwarzenberg’sche Grafitwerke Schwarzbach" na pohlednici Josefa Seidela
(viz i Franz Bayer a Ingrid Feilová)

"Fürstliche Schwarzenberg’sche Grafitwerke Schwarzbach" na pohlednici Josefa Seidela
(viz i Franz Bayer a Ingrid Feilová)

"Fürstliche Schwarzenberg’sche Grafitwerke Schwarzbach" na pohlednici Josefa Seidela
(viz i Franz Bayer a Ingrid Feilová)

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)
a archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Dnešní (2011) stav vstupu do bývalé Josefovy štoly ve schwarzenberských tuhových dolechDnešní (2011) stav vstupu do bývalé Josefovy štoly ve schwarzenberských tuhových dolech

Dnešní (2011) stav vstupu do bývalé Josefovy štoly ve schwarzenberských tuhových dolech

Foto Pavel Polák

Jáma Václav na někdejším grafitovém dole v Bližné, označovaná jako Šumavský pramen

Jáma Václav na někdejším grafitovém dole v Bližné, označovaná jako Šumavský pramen

Repro Šumava, léto 2022, s. 24, foto Renata Placková

Lisovna při Schwarzenberských grafitových závodech v Černá v Pošumaví na snímku Josefa Seidela

Lisovna při Schwarzenberských grafitových závodech v Černá v Pošumaví na snímku Josefa Seidela

Repro Šumava v proměnách času, č. 1 (2014), s. 76 (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Wenzel Essl, schwarzenberský panský kočí, o němž je v jejím dopise zmínka hned dvakrát
(viz i Reinhard Pachner)

Wenzel Essl, schwarzenberský panský kočí, o němž je v jejím dopise zmínka hned dvakrát
(viz i Reinhard Pachner)

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 78

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist