logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEPH ANTON LUTZ

Záznam karlovarské oddací matriky o jeho zdejší svatbě 15. srpna 1828 - ženichovi bylo 37 let, nevěstě 26 let

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Plakát divadelního představení v Karlových Varech pod režií Josepha Lutze z června 1835, těsně před jeho příchodem do Českých Budějovic

Repro databáze Theatermuseum: Online Sammlung

Autorem článku ke 100 letům českobudějovického divadla, který zmiňuje i Lutze, byl v místním německém listu Reinhold Huyer

Repro Budweiser Kreisblatt, 1919, č. 99, s. 1-3

Originál Endtova článku v Budweiser Zeitung

Repro Budweiser Zeitung, 1927, č. 75, s. 1-3

Záznam o jeho skonu v úmrtní matrice vídeňské farnosti Maria Treu

Repro Matricula Online

Zpráva o Lutzově úmrtí v českobudějovickém německém listu

Zpráva o Lutzově úmrtí v českobudějovickém německém listu

Repro Budweiser Kreisblatt, 1872, č. 21, s. (2)

Také o něm i Georgu Schantrochovi v článku z protektorátních novin

Repro Jihočeská jednota, 1939, č. 76, s. 2

O jeho českobudějovickém působení takto referuje Česká divadelní encyklopedie

O jeho českobudějovickém působení takto referuje Česká divadelní encyklopedie

Repro Česká divadelní encyklopedie

Průčelí budovy českobudějovického divadla z roku 1819

Průčelí budovy českobudějovického divadla z roku 1819

Foto Ivo Kareš

Jedna ze dvou památkově chráněných chalup v rodném Žandově

Jedna ze dvou památkově chráněných chalup v rodném Žandově

Repro Wikipedia, foto Ben Skála

Záznam českobudějovické úmrtní matriky o skonu skladatele Franze Zacha, jehož operu Lutz tři roky před skladatelovou smrtí zařadil do svého zdejšího bohatého repertoáru

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Mikuláš Zrinský, titulní postava jedné z uvedených her a manžel Evy z Rožmberka, nejmladší sestry Viléma a Petra Voka z Rožmberka, na olejomalbě Jana Thomase z let 1662-1663 a posmrtném portrétuMikuláš Zrinský, titulní postava jedné z uvedených her a manžel Evy z Rožmberka, nejmladší sestry Viléma a Petra Voka z Rožmberka, na olejomalbě Jana Thomase z let 1662-1663 a posmrtném portrétu

Mikuláš Zrinský, titulní postava jedné z uvedených her a manžel Evy z Rožmberka, nejmladší sestry Viléma a Petra Voka z Rožmberka, na olejomalbě Jana Thomase z let 1662-1663 a posmrtném portrétu

Repro Ve znamení Merkura : šlechta českých zemí v evropské diplomacii (2020), s. 564 a 557 (Lobkowiczký palác v Praze, inv.č. LR4756, Státní zámek Náměšť nad Oslavou, inv.č. NO4068A)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist