logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN LUKSCH

Seznam stavení v Horské Kvildě a jmen (i usedlostních) jejich majitelů
v roce 1945


"Tief im Böhmerwald": Innergefild (Innergefilder Gemeindechronik), s. 13-18

Johann Luksch (říkalo se mu doma po chalupě Durei-Johann) se narodil na Horské Kvildě 16. června 1925 ve stavení čp. 36. Žili tam kromě něho před vyhnáním ještě jeho rodiče, tj. lesní dělník Karl Luksch (1900-1978) se svou ženou Hermine, roz. Gruberovou (1901-1981), sourozenci Karl (1926-1997) a Marie, později provd. Neblová (*1928), jakož i výměnkář Karl Luksch "starší" (1876-1950) a truhlář Josef Luksch (1908-1975). V 18 letech Johann narukoval do války, po ní pak se ocitl jako jedna z mnoha obětí odsunu v Německu, kde pracoval po několik let jako zámečník ve městě Oberkochen ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Koncem padesátých let se přestěhoval do okolí Göppingen a až do penze tam byl zaměstnán v jedné firmě jako nákupčí a skladník. Dne 24. června roku 1961 se oženil s Marií, roz. Baierovou z krušnohorských Vejprt (Weipert). Narodila se jim jediná dcera Brigitte, která po otcově smrti slíbila rodákům z Horské Kvildy a okolí pokračovat v jeho práci. Znal totiž podle vlastní kartotéky všechny své spolurodáky jménem a stačil zaznamenávat jako "obecní důvěrník"(Gemeindebetreuer) Kvildských, tj. těch z "obou Kvild", jejich životní výročí a data pravidelně až do své smrti na stránkách krajanského měsíčníku Hoam! Zemřel zcela nečekaně dva dny po svých čtyřiašedesátých narozeninách v Rechberghausen na severu bádensko-württemberského zemského okresu Göppingen dne 18. června roku 1989. Byl, jak to napsal za všechny "Gefilder", tj. Kvildské, v nekrologu na stránkách krajanského měsíčníku Böhmerwäldler Heimatbrief Guslav Schuster, zastoupený i samostatně na webových stranách Kohoutího kříže, "wäldlerisch echt", tj. "šumavanky pravý".

- - - - -
* Horská Kvilda, Kvilda / Kvilda / Nicov / † † † Rechberghausen (BW)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Dvě podoby téhož parte Johanna Luksche ze stránek krajanských časopisůDvě podoby téhož parte Johanna Luksche ze stránek krajanských časopisů
Nekrolog Gustava Schustera na stránkách krajanského měsíčníku
Jiný nekrolog ze stránek měsíčníku "Hoam!" podepsali "Seine ’Innergföiger’", tj. "Jeho ’Horskokvildští’"
Záznam kvildské křestní matriky o narození jeho děda Karla Luksche dne 17. března roku 1876 na Filipově Huti (Philippshütte) čp. 22 a den nato kooperátorem Josefem Fuxem pokřtěného v kostele sv. Štěpána na Kvildě - novorozencův otec Karl Luksch byl synem hajného na Antýglu (Antigl) čp. 29 Franze Luksche a Anny Marie, roz. Kricklové z Antýglu, matka dítěte Theresia byla pak dcerou podruha na Filipově Huti čp. 21 Josefa Burgharta a Franzisky, roz. Hainiové z Filipovy Huti
Záznam křestní matriky farní obce Kvilda o zdejší svatbě (obřad konal 13. února roku 1899 farář Gregor Králík) jeho děda Karla Luksche, manželského syna Karla Luksche, tj. svého otce i jmenovce, podepsaného zde také na znamení souhlasu se synovou svatbou (ten jako třiadvacetiletý dosáhl zletilosti podle tehdejší zvyklosti až dva roky nato), a Theresie, roz. Burghartové z Filipovy Huti čp. 29, s Dorotheou Wurmovou, narozenou dne 18. února roku 1876 (byla tedy o měsíc starší nežli ženich) jako dcera chalupníka na Vydřím Mostě čp. 54 Josefa Wurma a Dorothey, roz. Zoglauerové z Kvildy čp. 13 - svědky byli sedlák z Horské Kvildy čp. 3 Karl Klostermann a podruh z Filipovy Huti čp. 10 Josef Krickl

zobrazit všechny přílohy

TOPlist