logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARIA LORENZOVÁ

Na snímku z fotoateliéru Seidel z 12. srpna 1943

Na snímku z fotoateliéru Seidel z 12. srpna 1943

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 11, s. 76

Tatínek, sedlák Josef Klissenbauer, se svou sestrou Marií, provdanou Stoiberovou
(Rubenmüllerin), u které Maria v Rovném už od mládí žila

Tatínek, sedlák Josef Klissenbauer, se svou sestrou Marií, provdanou Stoiberovou
(Rubenmüllerin), u které Maria v Rovném už od mládí žila

Repro Glaube und Heimat, 1963, č. 10, s. 425

Křestní list tety Marie, vystavený 1945 česky na starém blanketu

Křestní list tety Marie, vystavený 1945 česky na starém blanketu

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 8, s. 27

Roku 1989 blahopřeje s farní korouhví Kájovských prelátů Johannesi Barthovi k sedmdesátinám

Roku 1989 blahopřeje s farní korouhví
Kájovských prelátů Johannesi Barthovi
k sedmdesátinám

Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 1, s. 56

Při udělení medaile Johanna Nepomuka Neumanna s Josefem Bohmannem roku 1997

Při udělení medaile Johanna Nepomuka Neumanna s Josefem Bohmannem roku 1997

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 12, s. 5

S papežským nunciem arcibiskupem Endersem v Kájově v roce 2002 při svěcení zvonů, zpožděném tehdy velkými povodněmi o dva měsíce, napravo od ní stojí i kanovník Franz Irsigler

S papežským nunciem arcibiskupem Endersem v Kájově v roce 2002 při svěcení zvonů, zpožděném tehdy velkými povodněmi o dva měsíce, napravo od ní stojí i kanovník Franz Irsigler

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 12, s. 5

Tady v květnu 2004 slaví s manželem Alfredem svou zlatou svatbu

Tady v květnu 2004 slaví s manželem Alfredem svou zlatou svatbu

Repro Glaube und Heimat, 2004, č. 7, s. 58

Její někdejší kájovská paní učitelka Anna Cermannová, provd. Kletzenbauerová (1901-1994), jejíž nekrolog napsala do krajanského měsíčníku

Její někdejší kájovská paní
učitelka Anna Cermannová,
provd. Kletzenbauerová (1901-
1994), jejíž nekrolog napsala do
krajanského měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 5, s. 69

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníkuNekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 12, s. 67-68

Mezipotočí mezi světovými válkami...

Mezipotočí mezi světovými válkami...

Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 354

... a stejný snímek se jmény majitelů statků,

... a stejný snímek se jmény majitelů statků,

Repro R. Essl, Der Kreis Krummau an der Moldau (1983), s. 476

Kniha české autorky o Mezipotočí s kresbou Ladislava Stehlíka na obálce (1976),
vyšlá mezitím i německy

Kniha české autorky o Mezipotočí s kresbou Ladislava Stehlíka na obálce (1976),
vyšlá mezitím i německy

Návesní kaple v Mezipotočí a vyšívaný obraz Panny Marie Kájovské uvnitřNávesní kaple v Mezipotočí a vyšívaný obraz Panny Marie Kájovské uvnitř

Návesní kaple v Mezipotočí a vyšívaný obraz Panny Marie Kájovské uvnitř

Foto Pavel Polák

Madona z Mezipotočí na snímku českokrumlovského fotoateliéru Seidel z roku 1900

Madona z Mezipotočí na snímku českokrumlovského fotoateliéru Seidel z roku 1900

Repro Mysterium Šumava - Josef & František Seidel, katalog výstavy Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov 2015, s. 92

Do kaple v Mezipotočí byla z Kájova "přestěhována" v neznámé době pozdně gotická socha sv. Víta, která je dílem stejného tvůrce jako kájovská Madona - socha je ve vlastnictví českobudějovické diecéze

Do kaple v Mezipotočí byla z Kájova "přestěhována" v neznámé době pozdně gotická socha sv. Víta, která je dílem stejného tvůrce jako kájovská Madona - socha je ve vlastnictví českobudějovické diecéze

Repro P. Hájek - Z. Paloušová, Návesní kaple jižních Čech a přilehlé Moravy. I., Typologie staveb do poloviny 19. století (2021), s. 117

Mohutný statek dodnes shlíží na rybník a náves v MezipotočíMohutný statek dodnes shlíží na rybník a náves v Mezipotočí

Mohutný statek dodnes shlíží na rybník a náves v Mezipotočí

Foto Jan Mareš

Mlýn v Mezipotočí a kaplička u nějMlýn v Mezipotočí a kaplička u něj

Mlýn v Mezipotočí a kaplička u něj

Foto Ivo Kareš

Mezipotočí na rastrové kopii z tzv. císařských povinných otisků z let 1826-1843

Mezipotočí na rastrové kopii z tzv. císařských povinných otisků z let 1826-1843

Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 354, mapový podklad: Archiválie Ústředního archivu zeměměřičství a katastru

Tady na rozcestí z Kájova k Novosedlům a Přelšticím, kde od roku 1733 stojí sousoší "u třech svatých", uprostřed je sv. Josef, sv. Tadeáš vlevo a sv. Antonín Paduánský vpravo, vítával jeden kněz došlá procesí a vedl je odtud do mariánské poutní svatyně (fotografie z počátku 20. století, roku 1990 a 2009)

Tady na rozcestí z Kájova k Novosedlům a Přelšticím, kde od roku 1733 stojí sousoší "u třech svatých", uprostřed je sv. Josef, sv. Tadeáš vlevo a sv. Antonín Paduánský vpravo, vítával jeden kněz došlá procesí a vedl je odtud do mariánské poutní svatyně (fotografie z počátku 20. století, roku 1990 a 2009)

Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 200 (SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, sbírka fotografií, inv. č. 3027, reprofoto Ladislav Pouzar), Glaube und Heimat, 1990, č. 5, s. 10 a foto Ivo Kareš

Další z textů Marie Lorenzové...

Repro Böhmerwäldler Jahrbuch 2000, s. 87-88

... a v něm zmíněný kříž mezi Slavkovem a Mezipotočím

... a v něm zmíněný kříž mezi Slavkovem a Mezipotočím

Foto Jan Märtl

Vnitřek poutního chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Kájově s mariánským hlavním oltářem a pozdně gotickou plastikou téměř dětsky dívčí "odcházející" Madony a všech 12 apoštolů, vsazenou do zbarokizovaného později oltáře v kapli, zasvěcené Smrti Panny Marie (viz i Ernst Friedrich Raffelsberger)Vnitřek poutního chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Kájově s mariánským hlavním oltářem a pozdně gotickou plastikou téměř dětsky dívčí "odcházející" Madony a všech 12 apoštolů, vsazenou do zbarokizovaného později oltáře v kapli, zasvěcené Smrti Panny Marie (viz i Ernst Friedrich Raffelsberger)

Vnitřek poutního chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Kájově s mariánským hlavním oltářem a pozdně gotickou plastikou téměř dětsky dívčí "odcházející" Madony a všech 12 apoštolů, vsazenou do zbarokizovaného později oltáře v kapli, zasvěcené Smrti Panny Marie (viz i Ernst Friedrich Raffelsberger)

Repro D. Raisch, Der Böhmerwald heute, eine Reise durch den Böhmerwald (1991), s. 140-141
a Glaube und Heimat, 2007, č. 8, obálka

Svatý Vít z Mezipotočí náležel k rozebranému gotickému oltáři kájovského kostela a je dnes v majetku Římskokatolické farnosti Kájov

Svatý Vít z Mezipotočí náležel k rozebranému gotickému oltáři kájovského kostela a je dnes v majetku Římskokatolické farnosti Kájov

Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 354, foto Národní památkový ústav, územní pracoviště v Českých Budějovicích, Hugo Moc

Kaple sv. Terezie Ježíškovy v Kájově se zpodobením poutního kostela v šumavské krajině

Kaple sv. Terezie Ježíškovy v Kájově se zpodobením poutního kostela v šumavské krajině

Repro Glaube und Heimat, 1968, č. 19, obálka

Fara v Kájově

Fara v Kájově

Foto Pavel Polák

Památník zemřelých, padlých a vyhnáním postižených z farnosti Kájov při bavorské obci Haidmühle,
vysvěcený v červenci 1989Památník zemřelých, padlých a vyhnáním postižených z farnosti Kájov při bavorské obci Haidmühle,
vysvěcený v červenci 1989

Památník zemřelých, padlých a vyhnáním postižených z farnosti Kájov při bavorské obci Haidmühle,
vysvěcený v červenci 1989

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 9/10, obálka a foto Pavel Polák

Líc a rub medaile "sv. Neumanna" kterou vytvořil Leopold Hafner, s nápisem "Für Glaube und Heimat" a pětilistou růží

Líc a rub medaile "sv. Neumanna" kterou vytvořil Leopold Hafner, s nápisem "Für Glaube und Heimat" a pětilistou růží

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 9/10, s. 31

Poutnická upomínka se snímkem Pražského jezulátka je jedním z exponátů Sudetoněmeckého muzea v Mnichově

Poutnická upomínka se snímkem Pražského jezulátka je jedním z exponátů Sudetoněmeckého muzea v Mnichově

Repro Sudetendeutsches Museum - Kurzführer (2022), s. 25

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist