logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUDOLF VINZENZ MARIA LODGMAN VON AUEN

Jako pražský student

Jako pražský student

Repro Jahrbuch für sudetendeutsche Museen und Archive 1995-2001, s. 53

Pátý zprava na obraze Oscara Rexe (1857-1929) "Landesvater der deutschen Studenten in Prag" někdy z let 1900-1905

Pátý zprava na obraze Oscara Rexe (1857-1929) "Landesvater der deutschen Studenten in Prag" někdy z let 1900-1905

Repro Jahrbuch für sudetendeutsche Museen und Archive 1995-2001, s. 47

Repro Odsun : die Vertreibung der Sudetendeutschen / vyhnání sudetských Němců, Band 1, Vom Völkerfrühling und Völkerzwist 1848/49 bis zum Münchner Abkommen 1938 und zur Errichtung des "Protektorats Böhmen und Mähren" 1939 (2000), s. 521

Repro Odsun : die Vertreibung der Sudetendeutschen / vyhnání sudetských Němců, Band 1, Vom Völkerfrühling und Völkerzwist 1848/49 bis zum Münchner Abkommen 1938 und zur Errichtung des "Protektorats Böhmen und Mähren" 1939 (2000), s. 521

Někdy v letech své českobudějovické řeči

Někdy v letech své českobudějovické řeči

Repro Die Sudetendeutschen : Eine Volksgruppe im Herzen Europas (1989), s. 42

Záznam o jeho narození v křestní matrice Hradce Králové

Repro SOA Zámrsk - Matriky online

Dopis prezidentu Spojených států Wilsonovi, zde v anglickém překladu, byl předán 21. listopadu 1918 švédským velvyslanectvím ve Washingtonu ministru zahraničí USA Lansingovi a vedoucímu americké delegace na mírové kongerenci v Paříži plukovníku Houseovi

Repro Odsun : die Vertreibung der Sudetendeutschen / vyhnání sudetských Němců, Band 1, Vom Völkerfrühling und Völkerzwist 1848/49 bis zum Münchner Abkommen 1938 und zur Errichtung des "Protektorats Böhmen und Mähren" 1939 (2000), s. 502 a 504

Titulní strana (1919) vídeňského letáku s jeho projevem k sebeurčení "německých Čech"

Titulní strana (1919) vídeňského letáku s jeho projevem k sebeurčení "německých Čech"

Repro Die Sudetendeutschen : Eine Volksgruppe im Herzen Europas (1989), s. 49

Jeho exlibris z knih, uložených v rezervních fondech Národní knihovny České republiky

Jeho exlibris z knih, uložených v rezervních fondech Národní knihovny České republiky

Repro www stránky Knihy znovu nalezené

Pozdrav ve sborníku k 50. jubileu českokrumlovského Turnsvereinu (1874-1924)

Pozdrav ve sborníku k 50. jubileu českokrumlovského Turnsvereinu (1874-1924)

Repro Festschrift des Deutschen Turnvereines 1874 in Böhmisch-Krumau aus Anlass der Feier des fünfzigjährigen Bestandes (1924), s. 24

Jeho vášnivý projev na snad prvním Sudetoněmeckém sněmu rou 1949 v Hilpoltsteinu (Bavorské střední Franky), kdy mu bylo 72 letJeho vášnivý projev na snad prvním Sudetoněmeckém sněmu rou 1949 v Hilpoltsteinu (Bavorské střední Franky), kdy mu bylo 72 let

Jeho vášnivý projev na snad prvním Sudetoněmeckém sněmu rou 1949 v Hilpoltsteinu (Bavorské střední Franky), kdy mu bylo 72 let

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2021, č. 4, s. 9

Jako v pořadí první mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení v letech 1950-1959Jako v pořadí první mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení v letech 1950-1959

Jako v pořadí první mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení v letech 1950-1959

Repro Die Sudetendeutschen : Eine Volksgruppe im Herzen Europas (1989), s. 92 a 97

O oslavách jeho osmdesátin, kde promluvil Walter Stain

O oslavách jeho osmdesátin, kde promluvil Walter Stain

Repro Wanderstecken : Jugendbeilage des "Hoam!", 1958, č. 3, s. 6

S rakouským ministrem zahraničí Leopoldem Figlem o Sudetoněmeckém sněmu ve Vídni roku 1959

S rakouským ministrem zahraničí Leopoldem Figlem o Sudetoněmeckém sněmu ve Vídni roku 1959

Repro Sudetenpost, 2012, č. 12, s. 10

Vyznamenává tu svého přítele Lva Prchalu řádem "bojovníka za svobodnou Evropu"

Vyznamenává tu svého přítele Lva Prchalu řádem "bojovníka za svobodnou Evropu"

Repro Sudetenpost, 2008, č. 24, s. 7

Na mnichovském lesním hřbitově leží tu ty dva hroby symbolicky vedle sebe: ten jeho a generála Prchaly

Na mnichovském lesním hřbitově leží tu ty dva hroby symbolicky vedle sebe: ten jeho a generála Prchaly

Repro Sudetenpost, 2008, č. 23, s. 5

Koncem června roku 2021 se u jeho a Prchalova hrobu na mnichovském Lesním hřbitově sešli zástupci Sudetoněmeckého krajanského sdružení a položili mezi oba hroby věnec se stuhou v černočervenočerných barvách

Koncem června roku 2021 se u jeho a Prchalova hrobu na mnichovském Lesním hřbitově sešli zástupci Sudetoněmeckého krajanského sdružení a položili mezi oba hroby věnec se stuhou v černočervenočerných barvách

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2021, č. 27, s. 9

Oba chtěli bojovat... - Lev Prchala a Emanuel Moravec (zde v uniformách československé armády v podání herců Karla Dobrého a Daniela Landy) jsou významnými postavami televizního projektu České století

Oba chtěli bojovat... - Lev Prchala a Emanuel Moravec (zde v uniformách československé armády v podání herců Karla Dobrého a Daniela Landy) jsou významnými postavami televizního projektu České století

Repro TV magazín, 2013, č. 42, s. 6

Obálka (1923) brožury ke slavnostem ve Frymburku s jeho příspěvkem

Obálka (1923) brožury ke slavnostem ve Frymburku s jeho příspěvkem

Zpráva ústředního listu vyhnaných krajanů o blahopřání Lodgmanově k šedesátinám generála Prchaly s přáním "osvobození národa a domova Prchalova"

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1952, č. 13, s. 1 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

Emblém 3. sudetoněmeckého sněmu roku 1952, kde se Lodgman obrátil zvláštním poselstvím k českému národu mj. i se slovy: "Ihr werdet Asiens nicht ledig, wenn wir nicht die Heimat erlangen." (tj. "Nezbavíte se Asie, pokud my nedobudeme domova.")

Emblém 3. sudetoněmeckého sněmu roku 1952, kde se Lodgman obrátil zvláštním poselstvím k českému národu mj. i se slovy: "Ihr werdet Asiens nicht ledig, wenn wir nicht die Heimat erlangen." (tj. "Nezbavíte se Asie, pokud my nedobudeme domova.")

Repro Hoam!, 1952, č. 5, s. 32

Medaile Arnolda Hartiga (1878-1972) s podobiznou prvního mluvčího krajanského sdružení

Medaile Arnolda Hartiga (1878-1972) s podobiznou prvního mluvčího krajanského sdružení

Repro R. Fink, Hans Watzlik : sein Werk im Spiegel der Zeiten (2020), s. 458

Takto psal Jaroslav Maria (1870-1942), český právník a spisovatel židovského původu, v letech 1909-1942 až do své smrti v koncentračním táboře Osvětim (Auschwitz-Birkenau) advokát v jihočeském Táboře, o rodině Lodgmana rytíře z Auenů ve vzpomínce, tvořící závěr jeho knihy Menší prósy

Repro J. Maria, Menší prósy (1919), s. 134-135 a 139-140

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist