logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ROBERT LINDENBAUM

Sommerabend im Böhmerwald


In Fenstern brennt die Sonne aus,
die Grillen geigen ihr Valet.
Und vor dem alten Bauernhaus
knien Kinder nieder zum Gebet.

Der Äxte Schrei ist längst verhallt
Durch Moor und Wiesen läuft der Pan...
Zuletzt tritt noch aus Hain und Wald
Der Herrgott selbst als alter Mann.

Letní večer na Šumavě


Slunce v oknech zvolna zhasíná,
cvrčci v trávě na rozchodnou hrají.
Před stavením i dnes nejinak
k prosbám za nás děti poklekají.

Sekery už dávno dozněly,
slatí běží víla lehkonohá...
Naposledy hvozdem setmělým
kmitne se bílý stín Pánaboha.

Sudetendeutscher Kulturalmanach III (1959), s. 184

Robert Lindenbaum není šumavský rodák. Spatřil světlo světa 5. ledna 1898 ve výrazně německy založeném severočeském Chomutově (Komotau) a byl v severočeských dolech i později na vedoucích místech obchodně činný. Už roku 1932 ho však najdeme po boku nejvýznamnějších německých básníků z Čech ve sborníku Spolku německé studentské svépomoci v Praze Sudetendeutsche Anthologie - Lyrik a rok nato získal za svou básnickou tvorbu, které se věnoval vlastně jen ve svém volném čase, první cenu pražské Kaňkovy nadace. Po roce 1945 byl tři léta vězněn v českých sběrných táborech a po propuštění se v Bavorsku vrátil k práci v oblasti obchodu i k literární tvorbě. Tak roku 1952 vydal knihu sudetoněmeckých pohádek a pověstí, 1956 sbírku básní a povídek Dörflicher Lobgesang, 1960 knihu Land an der Grenze, dva roky nato román Sinfonie in Weiß a roku 1967 titul Hinter den böhmischen Bergen. Na odpočinek odešel předčasně právě pro následky poválečného českého věznění a žil v Bayreuthu, kde 24. září 1979 i zemřel.

- - - - -
* Chomutov/ † Bayreuth (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Rukopis básně Letní večer na Šumavě
Do sborníku (1957) životopisů velkých sudetských Němců (sestavil Josef Schneider) přispěl texty o Janu ze Žatce (Oráč z Čech) a Janu z Pomuka
Jeho povídka ozdobila v lednu 1953 ženskou stránku ústředního listu vyhnaných krajanů
Jeho velikonoční poselství bylo v roce 1954 úvodem svátečního čísla Sudetendeutsche Zeitung

zobrazit všechny přílohy

TOPlist