logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GERTRUD ANNA LE VASSEUR

Sehnsucht nach der Heimat


Hab' mich verloren in die weite Welt -
ein Sturmhat mich hinaus getrieben,
bin einem Herz gefolgt, das für mich schlägt
und bin hier fremd geblieben.

Die Erde ist fast rot gefärbt in diesem Land,
die Fluren sind so öd' und leer;
die Heimat hab' ich erst so recht erkannt
nach diesem Zuge übers Meer.

So anders hier die Menschen als daheim,
ihr Werken, Streben ist demunsern fremd;
die Jahre, die ich hier muss sein,
mein Herz nur eine Sehnsucht -
Deutschland - Heimat - kennt.

Touha po domově


Pohltil mě už dávno širý svět -
bouře nás do něj vypudila,
jen lásku měla jsem, nebylo kam jít zpět
a cizina mně zbyla.

Země až do ruda a pustý je tu kraj,
pole jen vítr a plevy;
domov za mořem tady jako ráj
v mých snech se teprv zjevil.

Než tam doma i lidé jsou tu jiní,
našinci nevlastní jsou jejich snahy;
jen dávný domov je jak dobrodiní,
jak touha. V srdci ho mám
nadevše drahý.

Hoam!, 1995, č. 9, 2. str. obálky

Gertrud (Gerti) Anna Le Vasseur, rozená Mayerová (říkali jí v Horní Plané Mayer Mädi), se narodila 18. července 1928 jako dcera hornoplánského místního fotografa Johanna Mayera a jeho ženy Albine, rozené Watzlové z Kájova (Gojau). Její rodný dům čp. 197 stál v ulici U měšťanské školy (Bürgerschulgasse). Po dokončení školy v rodném městečku, které proslavil po celém kulturním světě Adalbert Stifter, studovala na českokrumlovském německém učitelském ústavu, který ovšem s koncem války 1945 přestal existovat. Americký voják Jim (James) Le Vasseur ji vzal s sebou za moře a bylo to sice bezdětné, přesto však šťastné manželství. V těch naivních verších její domov leží ve vzpomínce v Německu - pozoruhodné! Než jejich autorka 27. května 2002 ve státě Washington (poslední adresa zněla: 11820 44th St.N.E. Lake Stevens, WA 98258 / USA) zemřela, projevila nevšední přání, které její muž také splnil: totiž aby na náhrobku měla nápis v rodné němčině, "Geboren im Böhmerwald". Sám hrob leží ve státě Louisiana, odkud rod Le Vasseur pochází.

- - - - -
* Horní Planá / Český Krumlov / † Lake Stevens (USA) / † † Louisiana (USA)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Svatební foto s manželem Jimem (Jamesem),
s nímž se seznámila roku 1945 jako s vojákem US-Army
Květnové číslo krajanského měsíčníku "Hoam!" z roku 1979 přineslo v plném znění tento její dopis z USA,
který hovoří o setkání se dvěma tamějšími krajankami a někdejšími jejími spolužačkami z domova
Lipová alej na Dobrovodském vrchu na signovaném snímku z fotoateliéru jejího otce, ...

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist