logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KONRAD LEPPA (vl.jm. JOSEF FRANZ LEPPA)

Jeho a bratrovo heslo v Kulturním adresáři ČSR (1934)

Jeho a bratrovo heslo v Kulturním adresáři ČSR (1934)

Záznam v budějovické knize narozených svědčí mimo jiné i o tom, že se tu 21. srpna 1937 oženil ve svých 36 letech s Elfriedou Timalovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho otec Adalbert Leppa jako učitel v Horní Stropnici zde sedí první zprava vedle ředitele školy, jímž byl Franz Steinko, zcela nalevo stojí tehdy mladičký učitelský začátečník Johann (Hans) Waltenberger

Jeho otec Adalbert Leppa jako učitel v Horní Stropnici zde sedí první zprava vedle ředitele školy, jímž byl Franz Steinko, zcela nalevo stojí tehdy mladičký učitelský začátečník Johann (Hans) Waltenberger

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zpráva o úmrtí jeho a bratrovy matky na stránkách prosincového čísla krajanského měsíčníku v roce 1952

Zpráva o úmrtí jeho a bratrovy matky na stránkách prosincového čísla krajanského měsíčníku v roce 1952

Repro Hoam!, 1952, č. 12, s. 30

Vazba jeho knihy vydané ve dvacátých letech minulého století v Liberci (Heimat Söhne im Weltkrieg) s vlastnoručním věnováním

Vazba jeho knihy vydané ve dvacátých letech minulého století v Liberci (Heimat Söhne im Weltkrieg) s vlastnoručním věnováním

Na Štědrý den 2009 v poledne (a také 2010 v týž den a hodinu) recitoval na stanici Vltava (Český rozhlas 3) báseň "Konradova" bratra Karla Franze Budějovické Vánoce, teskně láskyplné rozpomínky na zdejší dětství obou Leppů, herec Bořivoj Navrátil

Na Štědrý den 2009 v poledne (a také 2010 v týž den a hodinu) recitoval na stanici Vltava (Český rozhlas 3) báseň "Konradova" bratra Karla Franze Budějovické Vánoce, teskně láskyplné rozpomínky na zdejší dětství obou Leppů, herec Bořivoj Navrátil

Repro Wikipedia a www stránky Český rozhlas)

Životopis otce generála Zulegera na stránkách výroční zprávy německé reálky v Českých Budějovicích, jejímž ředitelem byl po 36 let (1874-1911)

Životopis otce generála Zulegera na stránkách výroční zprávy německé reálky v Českých Budějovicích, jejímž ředitelem byl po 36 let (1874-1911)

Repro Programm der k.k. deutschen Staats-Realschule in Budweis veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1911, s. 46-47

Nekrolog Julia Zulegera, otce generála Zulegera, prvního ředitele muzea v Českých Budějovicích
a čestného občana města

Nekrolog Julia Zulegera, otce generála Zulegera, prvního ředitele muzea v Českých Budějovicích
a čestného občana města

Repro Budweiser Zeitung, 1919, č. 96, s. 4

Generál Martinek na českém webu, věnovaném 2. světové válce

Generál Martinek na českém webu, věnovaném 2. světové válce

Repro www stránky Obrněná technika druhé světové války

TOPlist