logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ADALBERT LEPPA

Adalbert Leppa jako učitel v Horní Stropnici zde sedí první zprava vedle ředitele školy, jímž byl Franz Steinko, zcela  nalevo stojí tehdy mladičký učitelský začátečník Johann (Hans) Waltenberger a vpravo Adalbert Scherkl (viz i Axel Sedlmeyer a Bruno Karlez)

Adalbert Leppa jako učitel v Horní Stropnici zde sedí první zprava vedle ředitele školy, jímž byl Franz Steinko, zcela nalevo stojí tehdy mladičký učitelský začátečník Johann (Hans) Waltenberger a vpravo Adalbert Scherkl (viz i Axel Sedlmeyer a Bruno Karlez)

Repro Kronika školy Horní Stropnice 1888-1905, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jeho podpis ve stožecké školní kronice (zkratka m./p. značí latinskou slovní vazbu "manu propria", tj. "vlastní rukou")

Jeho podpis ve stožecké školní kronice (zkratka m./p. značí latinskou slovní vazbu "manu propria", tj. "vlastní rukou")

Repro Kronika německé obedné školy Stožec 1888-1935, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o jeho narození v zátoňské matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam českobudějovické křestní matriky o narození jeho ženy

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam českobudějovické oddací matriky o jeho svatbě

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

O starém českém mlynářském rodu Lepů (Leppů) píše na stránkách Rodopisné revue Miloslav Trnka i s odkazem na Kohoutí kříž

Repro Rodopisná revue on-line, 2015, č. 33, s. 12

Lojzův mlýn na indikační skice stabilního katastru (viz i Franz Leppa a Karl Franz Leppa)

Lojzův mlýn na indikační skice stabilního katastru (viz i Franz Leppa a Karl Franz Leppa)

Repro Ústřední archív zeměmeřičství a katastru

Staletá lípa v někdejší Běleni

Staletá lípa v někdejší Běleni

Foto Ivo Kareš

Historický snímek zachycuje někdejší českovrbenský hostinec "U Ruského cara Alexandra", kde sídlila česká matiční škola

Historický snímek zachycuje někdejší českovrbenský hostinec "U Ruského cara Alexandra", kde sídlila česká matiční škola

Repro Aukro.cz

Bývalá českobudějovická německá dívčí škola, jeho poslední učitelské působiště

Bývalá českobudějovická německá dívčí škola, jeho poslední učitelské působiště

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist