logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ XAVER LENZ

Repro Glaube und Heimat, 1968, č. 21, s. 895

S plemenným býkem roku 1942 na svém dvoře

S plemenným býkem roku 1942 na svém dvoře

Repro Glaube und Heimat, 1984, č. 7, s. 56

Záznam žumberské matriky o tamní svatbě jeho rodičů: ženich Johann Lenz (po chalupě zvaný "Altrichter") byl synem Petera Lenze, hospodáře na témže statku čp. 3 jako nyní on po něm, a jeho ženy Johanny, roz. Prinzové rovněž z toho stavení, nevěsta Magdalena byla dcerou hostinského v Žumberku čp. 24 Josefa Sperkera a Kathariny, roz. Prinzové ze Žumberku čp. 11

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Roku 1961 s Dr. Dominikem Kaindlem a vídeňskými krajany

Roku 1961 s Dr. Dominikem Kaindlem a vídeňskými krajany

Repro Glaube und Heimat, 1965, č. 14, s. 595

Jeho přehled českého exilového tisku má podat svědectví o rozříštěnosti poúnorového exilu,
bránícího prý žádoucímu dialogu s ním

Jeho přehled českého exilového tisku má podat svědectví o rozříštěnosti poúnorového exilu,
bránícího prý žádoucímu dialogu s ním

Repro Hoam!, 1957, č. 9, s. 7

Při odhalení Ganglovy pamětní desky v Schöneben stojí napravo od děkana Franze Lorenze

Při odhalení Ganglovy pamětní desky v Schöneben stojí napravo od děkana Franze Lorenze

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 18, s. 769

Jeho článek o odsunu ze Žumberku a nastěhování nových českých majitelů provázel i tento výstřižek z dobového tisku

Jeho článek o odsunu ze Žumberku a nastěhování nových českých majitelů provázel i tento výstřižek z dobového tisku

Repro Glaube und Heimat, 1968, č. 2, s. 56

Plánek vsi, kde se v domě čp. 3, dnes strženém
jako téměř polovina ostatních, kdysi narodil

Plánek vsi, kde se v domě čp. 3, dnes strženém
jako téměř polovina ostatních, kdysi narodil

Repro Glaube und Heimat, 2005, č. 9/10, s. 18

Rodný dům v Žumberku, zvaný "Altrichterhaus"

Rodný dům v Žumberku, zvaný "Altrichterhaus"

Repro Glaube und Heimat, 1964, č. 16, s. 681

Hrob rodiny Lenzovy na žumberském hřbitověHrob rodiny Lenzovy na žumberském hřbitově

Hrob rodiny Lenzovy na žumberském hřbitově

Repro J. Marek a kol., Mizející tvář Novohradských hor (2020), s. 53, foto Jan Marek

V roce 1958 zveřejnil krajanský měsíčník "Hoam!" tento seznam někdejších obyvatel Žumberka s jejich aktuálními adresami

V roce 1958 zveřejnil krajanský měsíčník "Hoam!" tento seznam někdejších obyvatel Žumberka s jejich aktuálními adresami

Repro Hoam!, 1958, č. 2, s. 14

Parte

Parte

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 9, s. 395

Farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Žumberku...

Farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Žumberku...

Repro D. Kovář - P. Koblasa, Kraj trojí tváře : Borovany, Ledenice, Trhové Sviny, Horní Stropnice, Nové Hrady, Žár, Žumberk, Jílovice, Olešnice, Slavče (1998), s. 39

... a jeho oltář (viz i Berta Ederová)

... a jeho oltář (viz i Berta Ederová)

Repro Glaube und Heimat, 2005, č. 9/10, zadní strana obálky

Interiér kostela v Žumberku se starobylou klenbouInteriér kostela v Žumberku se starobylou klenbou

Interiér kostela v Žumberku se starobylou klenbou

Repro Glaube und Heimat, 1955, č. 16, s. 545 a foto Leona Töröková

Žumberk z ptačího pohledu

Žumberk z ptačího pohledu

Repro Glaube und Heimat, 2005, č. 9/10, obálka

Hrádek u Trhových Svinů - jedna z možných podob středověkého panského sídla
na rekonstrukčním modelu (2011)

Hrádek u Trhových Svinů - jedna z možných podob středověkého panského sídla
na rekonstrukčním modelu (2011)

Repro D. Kovář, Tvrze, hrady a zámky Českobudějovicka (2011), obr. přil. s. XXV, foto Daniel Kovář

Žižkův dvorec v Trocnově - obrys základů statku, ze kterého údajně Jan Žižka pocházel

Žižkův dvorec v Trocnově - obrys základů statku, ze kterého údajně Jan Žižka pocházel

Foto Ivo Kareš

Pamětní kámen na místě původního Žižkova dubu, kde se vojevůdce podle pověsti narodil

Pamětní kámen na místě původního Žižkova dubu, kde se vojevůdce podle pověsti narodil

Foto Ivo Kareš

Památník, jehož autorem je Josef Malejovský

Památník, jehož autorem je Josef Malejovský

Foto Ivo Kareš

V roce 2023 byl v Trocnově otevřen archeoskansen, který přibližuje dávnou podobu zdejších staveníV roce 2023 byl v Trocnově otevřen archeoskansen, který přibližuje dávnou podobu zdejších stavení

V roce 2023 byl v Trocnově otevřen archeoskansen, který přibližuje dávnou podobu zdejších stavení

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist