logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ LEITERMANN

Repro Glaube und Heimat, 1977, č. 5, s. 162

Venkovská mládež v Chudeníně kolem roku 1920 s ním v první řadě vpravo s kloboukem

Venkovská mládež v Chudeníně kolem roku 1920 s ním v první řadě vpravo s kloboukem

Repro z daru Irmgard Duschekové

Podle tohoto záznamu v křestní matrice farní obce Červené Dřevo (Rothenbaum) narodil se v Chudeníně čp. 40 zdejšímu učiteli Wolfgangu Leitermannovi (jeho otec Wolfgang Leitermann byl rolníkem v blízké vsi Fleky /Flecken/ čp. 11, matka Anna Maria, roz. Seidlová, pocházela z Plání /Plöß/ čp. 7) a jeho choti Katharině, dceři rolníka v Chudeníně čp. 7 Johanna Breie a Margarethy, roz. Budweiserové z Chudenína čp. 21, kmotry chlapcovými byli pak rolník z Chudenína čp. 26 Mathias Zierhut se svou chotí Franziskou

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Původní budova školy V Chudeníně s učitelským bytem, kde vyrůstal se svými sedmi sourozenci v rodině řídícího učitele Wolfganga Leitermanna (1862-1934) a jeho ženy Kathariny, roz Breiové

Původní budova školy V Chudeníně s učitelským bytem, kde vyrůstal se svými sedmi sourozenci v rodině řídícího učitele Wolfganga Leitermanna (1862-1934) a jeho ženy Kathariny, roz Breiové

Repro z daru Irmgard Duschekové

Na chudenínském pomníku padlým v 1. světové válce najdeme i jméno jeho o dva roky staršího bratra WolfgangaNa chudenínském pomníku padlým v 1. světové válce najdeme i jméno jeho o dva roky staršího bratra Wolfganga

Na chudenínském pomníku padlým v 1. světové válce najdeme i jméno jeho o dva roky staršího bratra Wolfganga

Foto Ivo Kareš

Tady stojí vpravo od "císaře Josefa II." na snímku, zachycujícím představitele rolí ve hře "Obrigkeitliches Gericht", tj. "Vrchnostenský soud", inscenované v Nýrsku zřejmě s texty Hanse Multerera 12. září roku 1920

Tady stojí vpravo od "císaře Josefa II." na snímku, zachycujícím představitele rolí ve hře "Obrigkeitliches Gericht", tj. "Vrchnostenský soud", inscenované v Nýrsku zřejmě s texty Hanse Multerera 12. září roku 1920

Repro z daru Irmgard Duschekové

Snímek z uvedení Schillerovy hry "Loupežníci" na Lesní scéně (Waldbühne) v Nýrsku roku 1925 ho zachycuje stojícího čtvrtého zleva

Snímek z uvedení Schillerovy hry "Loupežníci" na Lesní scéně (Waldbühne) v Nýrsku roku 1925 ho zachycuje stojícího čtvrtého zleva

Repro z daru Irmgard Duschekové

Stojí právě uprostřed ochotnických herců inscenace hry "Zwangseinquartierung", tj. "Nucené ubytování", uvedené v Nýrsku turnerským sdružením "Eiche"

Stojí právě uprostřed ochotnických herců inscenace hry "Zwangseinquartierung", tj. "Nucené ubytování", uvedené v Nýrsku turnerským sdružením "Eiche"

Repro z daru Irmgard Duschekové

Svatební foto Franze Leitermanna a jeho ženy Hedwig, roz. Wolfové (1900-1988) z roku 1923

Svatební foto Franze Leitermanna a jeho ženy Hedwig, roz. Wolfové (1900-1988) z roku 1923

Repro z daru Irmgard Duschekové

Rodina Hedwig a Franze Leitermannových s dcerami Elfriede (*1923), Irmgard (*1926) a Johannou (*1929) na snímku z roku 1934

Rodina Hedwig a Franze Leitermannových s dcerami Elfriede (*1923), Irmgard (*1926) a Johannou (*1929) na snímku z roku 1934

Repro z daru Irmgard Duschekové

Vidíme ho tu vlevo uprostřed při oslavě šedesátin knížete Friedricha von Hohenzollern (1891-1965) v srpnu roku 1951

Vidíme ho tu vlevo uprostřed při oslavě šedesátin knížete Friedricha von Hohenzollern (1891-1965) v srpnu roku 1951

Repro z daru Irmgard Duschekové

Zleva na tomto snímku, pořízeném 5. července 1953 v bádensko-württemberském městě Sigmaringen, stojí školní rada Raimund Widtmann se ženou a vpravo od nich Hedwig a Franz Leitermannovi

Zleva na tomto snímku, pořízeném 5. července 1953 v bádensko-württemberském městě Sigmaringen, stojí školní rada Raimund Widtmann se ženou a vpravo od nich Hedwig a Franz Leitermannovi

Repro Glaube und Heimat, 1970, č. 6, s. 237

"Dědičný princ" Friedrich Wilhelm von Hohenzollern gratuluje Franzi Leitermannovi k jeho 65. narozeninám

"Dědičný princ" Friedrich Wilhelm von Hohenzollern gratuluje Franzi Leitermannovi k jeho 65. narozeninám

Repro z daru Irmgard Duschekové

S manželkou Hedwig v pokročilém věku

S manželkou Hedwig v pokročilém věku

Repro Glaube und Heimat, 1974, č. 16, s. 673

"Zdravotní průkaz" jeho ženy, vydaný jí po odvšivení v tranzitním táboře ve Furth im Wald

"Zdravotní průkaz" jeho ženy, vydaný jí po odvšivení v tranzitním táboře ve Furth im Wald

Repro z daru Irmgard Duschekové

K jeho pětasedmdesátinám, slaveným v červnu 1969, se takto na stránkách
krajanského časopisu rozepsal Franz Seidl

K jeho pětasedmdesátinám, slaveným v červnu 1969, se takto na stránkách
krajanského časopisu rozepsal Franz Seidl

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 17, s. 741

O něm na stránkách publikace o Chudeníně, která se odvolává i na Kohoutí kříž

O něm na stránkách publikace o Chudeníně, která se odvolává i na Kohoutí kříž

Repro M. Kříž, Chudenín : historie a současnost obce (2009), s. 27

Zámek knížat Hohenzollernů von Sigmaringen v Bystřici nad Úhlavou s důchodním a lesním úřadem, úřednickými byty a po roce 1938 i s mateřskou školkou a civilním matričním úřadem, zvaným "Standesamt"

Zámek knížat Hohenzollernů von Sigmaringen v Bystřici nad Úhlavou s důchodním a lesním úřadem, úřednickými byty a po roce 1938 i s mateřskou školkou a civilním matričním úřadem, zvaným "Standesamt"

Repro z daru Irmgard Duschekové

Snímek z roku 1981, zachycující okno jeho kanceláře na bystřickém zámku

Snímek z roku 1981, zachycující okno jeho kanceláře na bystřickém zámku

Repro z daru Irmgard Duschekové

Zámek Sigmaringen, kde pracoval pro rod Hohenzollernů i po válce a odsunu a v zámeckém archivu bádal také o českých jeho rodových majetcích

Zámek Sigmaringen, kde pracoval pro rod Hohenzollernů i po válce a odsunu a v zámeckém archivu bádal také o českých jeho rodových majetcích

Repro z daru Irmgard Duschekové

Listina k propůjčení záslužného kříže za padesátiletou zaměstnaneckou věrnost, kterou podepsal Heinrich Lübke, německý spolkový prezident (byl ve funkci v letech 1959-1965)

Listina k propůjčení záslužného kříže za padesátiletou zaměstnaneckou věrnost, kterou podepsal Heinrich Lübke, německý spolkový prezident (byl ve funkci v letech 1959-1965)

Repro z daru Irmgard Duschekové

Leitermann byl i pokladníkem turnerského sdružení "Eiche" v Nýrsku, mezi jehož jezdci tu ovšem podle sdělení své dcery Irmgard, provd. Duschekové, rozhodně nefiguruje

Leitermann byl i pokladníkem turnerského sdružení "Eiche" v Nýrsku, mezi jehož jezdci tu ovšem podle sdělení své dcery Irmgard, provd. Duschekové, rozhodně nefiguruje

Repro Glaube und Heimat, 1974, č. 15, s. 661

Pohár se znakem Koců z Dobrše, vyrobený v některé ze skláren panství Újezd Svatého Kříže

Pohár se znakem Koců z Dobrše, vyrobený v některé ze skláren panství Újezd Svatého Kříže

Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 162

Zámek v Dobrši na snímku J. Vaňka z roku 1898

Zámek v Dobrši na snímku J. Vaňka z roku 1898

Tvrz a zámek v Dobrši, kdysi sídlo Koců z Dobrše

Tvrz a zámek v Dobrši, kdysi sídlo Koců z Dobrše

Foto Leona Töröková

Tzv. "vrchnostenský hostinec" v Nýrsku na snímku z doby kolem roku 1923,
kdy v něm měla firma Joss & Löwenstein filiálku své pražské výrobny prádla

Tzv. "vrchnostenský hostinec" v Nýrsku na snímku z doby kolem roku 1923,
kdy v něm měla firma Joss & Löwenstein filiálku své pražské výrobny prádla

Repro In der Obhut Bayerns : Sudeten- und ostdeutsche Patenschaften im Freistaat Bayern (199-?), s. 129

Dnes sídlí v téže budově nýrská knihovna a Muzeum Královského hvozdu

Dnes sídlí v téže budově nýrská knihovna a Muzeum Královského hvozdu

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist