logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ADALBERT LANNA

Vojtěch (Adalbert) Lanna

Vojtěch (Adalbert) Lanna

Repro Osmdesát let Českobudějovické spořitelny (1936), fot. příl.

Svou podobiznu, vytvořenou litografem Adolfem Dauthagem (1825-1993), doprovodil vlastnoručním podpisem

Svou podobiznu, vytvořenou litografem Adolfem Dauthagem (1825-1993), doprovodil vlastnoručním podpisem

Repro Wikipedia (ze sbírel Albertina, Wien)

Z Dauthagovy podobizny vychází tento streetartový portrét v českobudějovickém "kulturně-kreativním prostoru Žižkárna", dříve Žižkových kasárnách a ještě dříve kasárnách 28. pěšího regimentuZ Dauthagovy podobizny vychází tento streetartový portrét v českobudějovickém "kulturně-kreativním prostoru Žižkárna", dříve Žižkových kasárnách a ještě dříve kasárnách 28. pěšího regimentu

Z Dauthagovy podobizny vychází tento streetartový portrét v českobudějovickém "kulturně-kreativním prostoru Žižkárna", dříve Žižkových kasárnách a ještě dříve kasárnách 28. pěšího regimentu

Foto Ivo Kareš

Záznam českobudějovické křestní matriky o jeho narození

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Otec a matka na olejomalbách neznámého autoraOtec a matka na olejomalbách neznámého autora

Otec a matka na olejomalbách neznámého autora

Repro T. Žákavec, Lanna : příspěvek k dějinám hospodářského vývoje v Čechách a v Československu (1936), obr. příl.

Záznamy českobudějovické oddací matriky o jeho první i druhé svatbě

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Český zápis hlubocké oddací matriky o svatbě jeho bratra Johanna (zde Jána) Lanny

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Na hrací kartě

Na hrací kartě

Repro Halda Publishing, Kladno

Portrét jeho syna, Vojtěcha Lanny mladšího, vytvořil roku 1880 Hans Canona Straširybka (1829-1885), vídeňský malíř, který žil nějaký čas také v šumavské Ktiši jako host lékárníka Bergauera

Portrét jeho syna, Vojtěcha Lanny mladšího, vytvořil roku 1880 Hans Canona Straširybka (1829-1885), vídeňský malíř, který žil nějaký čas také v šumavské Ktiši jako host lékárníka Bergauera

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 11, s. 26

Lanna mladší stojí uprostřed při oslavě 100. výročí založení Společnosti vlasteneckých přátel umění v pražském Rudolfinu (1896)

Lanna mladší stojí uprostřed při oslavě 100. výročí založení Společnosti vlasteneckých přátel umění v pražském Rudolfinu (1896)

Repro Lanna : evropské kulturní cesty (kalendář, 2020)

Josef Václav Myslbek tu zachytil v patinované sádře podobu Adalberta rytíře Lanny v pokročilém stáří

Josef Václav Myslbek tu zachytil v patinované sádře podobu Adalberta rytíře Lanny v pokročilém stáří

J. Hořava, Pojďme mezi lidi : příspěvek k poznání realistického zobrazování člověka ve výtvarném i užitém umění nové doby v našem regionu (katalog výstavy v Prácheňském muzeu Písek, 2023), s. 7

Nezodpovězena zůstává otázka, zda jde u bysty, vytvořené sochařem Emanuelem Maxem von Wachsteinem (1810-1901) o Vojtěcha Lannu staršího či mladšího

Nezodpovězena zůstává otázka, zda jde u bysty, vytvořené sochařem Emanuelem Maxem von Wachsteinem (1810-1901) o Vojtěcha Lannu staršího či mladšího

J. Hořava, Pojďme mezi lidi : příspěvek k poznání realistického zobrazování člověka ve výtvarném i užitém umění nové doby v našem regionu (katalog výstavy v Prácheňském muzeu Písek, 2023), s. 206

Rodokmen rodiny Lanna

Rodokmen rodiny Lanna

Repro K. Zahrnhoferová, Lanna, Österreichische Unternehmerfamilie in Böhmen (18.-20. Jahrhunder) (disertační práce Johannes Kepler Universität Linz, 2012), s. 257

Vazba, frontispis a titulní list knihy o němVazba, frontispis a titulní list knihy o něm

Vazba, frontispis a titulní list knihy o něm

"Ten malý domek na vltavském břehu..." - rodný dům Adalberta Lanny v Českých Budějovicích, postavený už koncem 18. století za jeho otce Thaddäuse"Ten malý domek na vltavském břehu..." - rodný dům Adalberta Lanny v Českých Budějovicích, postavený už koncem 18. století za jeho otce Thaddäuse

"Ten malý domek na vltavském břehu..." - rodný dům Adalberta Lanny v Českých Budějovicích, postavený už koncem 18. století za jeho otce Thaddäuse

Repro M. Waldová - P. Lexa, Zámeček Poříčí v Boršově nad Vltavou : malá historicko-genealogická práce (2020), s. 85 a foto Ivo Kareš

Lannova loděnice na Vltavském nábřeží, hned vedle rodného domu

Lannova loděnice na Vltavském nábřeží, hned vedle rodného domu

Foto Ivo Kareš

Dlouhý most se slavnostní bránou, kterou projížděl 6. srpna 1835 císař Ferdinand I. s chotí Marií Annou

Dlouhý most se slavnostní bránou, kterou projížděl 6. srpna 1835 císař Ferdinand I. s chotí Marií Annou

Repro SOkA České Budějovice, ze sbírky Jiřího Dvořáka

Lávka přes Vltavu od Lannovy loděnice a pódium při slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže v roce 2024

Lávka přes Vltavu od Lannovy loděnice a pódium při slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže v roce 2024

Foto Ivo Kareš

Říční bagr tu už někdy v půli 19. století čistí dno Vltavy při Dlouhém mostě na vedutě města České Budějovice, pořízené přibližně od Lannova rodného domu

Říční bagr tu už někdy v půli 19. století čistí dno Vltavy při Dlouhém mostě na vedutě města České Budějovice, pořízené přibližně od Lannova rodného domu

Repro M. Binder - D. Kovář, Technické památky Českých Budějovic (2013), s 12

Záznam o jeho skonu v úmrtní matrice farnosti při kostele svatého Jindřicha na Novém Městě pražském

Repro Archiv hlavního města Prahy, Archivní katalog, Sbírka matrik farnosti při kostele svatého Jindřicha na Novém Městě pražském

Vila Lanna v Gmundenu

Vila Lanna v Gmundenu

Repro Lanna : evropské kulturní cesty (kalendář, 2020)

Lannova hrobka na pražských Olšanech dosvědčuje význam starého rakousko-českého roduLannova hrobka na pražských Olšanech dosvědčuje význam starého rakousko-českého rodu

Lannova hrobka na pražských Olšanech dosvědčuje význam starého rakousko-českého rodu

Repro www stránky Vlastimil Šesták ml. - Photogallery, foto Vlastimil Šesták ml.

Lannův pomník v Českých Budějovicích od vídeňského sochaře Franze Xavera Pönningera (1832-1906) - poprvé odhalený v roce 1879, obnovený 1993

Lannův pomník v Českých Budějovicích od vídeňského sochaře Franze Xavera Pönningera (1832-1906) - poprvé odhalený v roce 1879, obnovený 1993

Foto Ivo Kareš

Jméno Vojtěcha Lanny nese výletní loď, plující po nově splavněné Vltavě mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou (2011)

Jméno Vojtěcha Lanny nese výletní loď, plující po nově splavněné Vltavě mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou (2011)

Foto Ivo Kareš

Náhrobní deska otce Vojtěcha Lanny Tadeáše na staroměstském kostele sv. Prokopa a sv. Jana Křtitele

Náhrobní deska otce Vojtěcha Lanny Tadeáše na staroměstském kostele sv. Prokopa a sv. Jana Křtitele

Foto Pavel Polák

V roce 2018 byla Lannům věnována exteriérová výstava na českobudějovickém Zátkově nábřeží

V roce 2018 byla Lannům věnována exteriérová výstava na českobudějovickém Zátkově nábřeží

Foto Ivo Kareš

Plakát výstavy v roce 2020 v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích

Plakát výstavy v roce 2020 v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích

"Plotová výstava" u českobudějovické hvězdárny v roce 2020 připomněla i planetku, která je po Adalbertu Lannovi pojmenována

"Plotová výstava" u českobudějovické hvězdárny v roce 2020 připomněla i planetku, která je po Adalbertu Lannovi pojmenována

"Plotová výstava" u českobudějovické hvězdárny v roce 2020 připomněla i planetku, která je po Adalbertu Lannovi pojmenována

Foto Ivo Kareš

Rodový erb Lannů...

Rodový erb Lannů...

Repro Almanach českých šlechtických rodů (1999), s. 227

... a Mánesovo exlibris Adalberta Lanny mladšího se zachycením znaku včetně vyznačení heraldických barev a s Mánesovou signaturou JM

... a Mánesovo exlibris Adalberta Lanny mladšího se zachycením znaku včetně vyznačení heraldických barev a s Mánesovou signaturou JM

Repro archív Kohoutího kříže

Trochu jiné zpodobení rodového erbu

Trochu jiné zpodobení rodového erbu

Repro K. Zahrnhoferová, Lanna, Österreichische Unternehmerfamilie in Böhmen (18.-20. Jahrhunder) (disertační práce Johannes Kepler Universität Linz, 2012), s. 258

Jeho vysněný Hamburk dnes

Jeho vysněný Hamburk dnes

Repro Wikipedia, foto Nightflyer

Jedna z hlavních českobudějovických ulic nese už podruhé Lannovo jméno

Jedna z hlavních českobudějovických ulic nese už podruhé Lannovo jméno

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist