logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

OTTO LANG

Repro Die Schneedörfer im Kreis
Prachatitz / Böhmerwald (1988), s. 5

U maminky na klíně, otec v c.k vojenské uniformě
v posledním roce první světové války 1918

U maminky na klíně, otec v c.k vojenské uniformě
v posledním roce první světové války 1918

Repro Die Schneedörfer im Kreis
Prachatitz / Böhmerwald (1988), s. 117

Otec při stavění obilních panáků, zvaných také "mandele", a synova báseň o ozimech,
setých otcem na jeseň pro celoroční obživu celé rodiny

Otec při stavění obilních panáků, zvaných také "mandele", a synova báseň o ozimech,
setých otcem na jeseň pro celoroční obživu celé rodiny

Repro Die Schneedörfer im Kreis Prachatitz / Böhmerwald (1988), s. 96

Záznam v oddací matrice farní obce Zbytiny o tamní svatbě jeho rodičů Adalberta Langa, narozeného v Dobré na Šumavě čp. 37 Franzi Langovi a jeho ženě Ludmile, roz. Sonnleitnerové z Dobré na Šumavě čp. 37, s Marií, dcerou Johanna Mauritze ze Zbytin čp. 22 a Johanny, roz. Königové ze Zbytin čp. 41

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jako rekrut čs. armády r. 1938 (stojící druhý zleva)

Jako rekrut čs. armády r. 1938 (stojící druhý zleva)

Repro Die Schneedörfer im Kreis Prachatitz / Böhmerwald (1988), s. 121

Snímek z jeho svatby v roce 1942 s Annou Stefanií Weißovou ze Spálence (německy Brenntenberg) zachycuje i nevěstinu matku a ženichova otce

Snímek z jeho svatby v roce 1942 s Annou Stefanií Weißovou ze Spálence (německy Brenntenberg) zachycuje i nevěstinu matku a ženichova otce

Repro Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2018, č. 1, s. 7

Se ženou a dcerkou Julianou na snímku pořízeném roku 1949 v Allmannshofen

Se ženou a dcerkou Julianou na snímku pořízeném roku 1949 v Allmannshofen

Repro Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2018, č. 1, s. 8

Při krajanském setkání v Ingolstadtu s O.H. Hajekem a starostou města Peterem Schnellem (zleva napravo)

Při krajanském setkání v Ingolstadtu s O.H. Hajekem a starostou města Peterem Schnellem (zleva napravo)

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1997, č. 6, obálka

Parte

Parte

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1999, č. 11, s. 579

Detail náhrobku ze hřbitova obce Nordendorf v bavorském Švábsku (zemský okres Augsburg)

Detail náhrobku ze hřbitova obce Nordendorf v bavorském Švábsku (zemský okres Augsburg)

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2018, č. 1, s. 10

Znak bavorské obce Nordendorf, kde zemřel a kde je pochován

Znak bavorské obce Nordendorf, kde zemřel a kde je pochován

Repro Wikipedia, foto Bernard Paput

Rodná chalupa v Dolní Sněžné, z níž se dodnes zachovaly jen zbytky zdí, studna a ovocné stromy

Rodná chalupa v Dolní Sněžné, z níž se dodnes zachovaly jen zbytky zdí, studna a ovocné stromy

Repro Die Schneedörfer im Kreis Prachatitz / Böhmerwald (1988), s. 97

Dolní Sněžná na leteckých snímcích z roku 1952 a 2008Dolní Sněžná na leteckých snímcích z roku 1952 a 2008

Dolní Sněžná na leteckých snímcích z roku 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Panorama šumavských vcholů z rodné Dolní Sněžné (na horním snímku prvý zprava Knížecí stolec, na dolním prvý zleva Chlum)

Panorama šumavských vcholů z rodné Dolní Sněžné (na horním snímku prvý zprava Knížecí stolec, na dolním prvý zleva Chlum)

Foto Jan Jelínek

Pohled od Dolní Sněžné na Spálenec, uprostřed škola, do které chodil, vzadu Dlouhý hřbet

Pohled od Dolní Sněžné na Spálenec, uprostřed škola, do které chodil, vzadu Dlouhý hřbet

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1987, č. 6, s. 239

Kaple v jinak zaniklé Dolní Sněžné s obrazem sv. Anny uvnitř, obnovená na jaře 1990
(práce na opravě započaly už na podzim předešlého roku)

Kaple v jinak zaniklé Dolní Sněžné s obrazem sv. Anny uvnitř, obnovená na jaře 1990
(práce na opravě započaly už na podzim předešlého roku)

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1990, č. 8, s. 356

Kaplička v rodné Dolní Sněžné v zimním hávu na snímku z roku 2010

Kaplička v rodné Dolní Sněžné v zimním hávu na snímku z roku 2010

Foto Pavel Křovina

Další zachovaná připomínka rodné obce

Další zachovaná připomínka rodné obce

Foto Pavel Křovina

Kaplička u blízké samoty Čtyři Domy

Kaplička u blízké samoty Čtyři Domy

Foto Pavel Křovina

Svatá Magdalena poblíž rodných míst patřila k farnosti Zbytiny, které leží vprostřed snímku

Svatá Magdalena poblíž rodných míst patřila k farnosti Zbytiny, které leží vprostřed snímku

Repro Heimatkreis Prachatitz im Böhmerwald (1970), s. 158

Renovovaný poutní kostel Svatá Magdalena na jeho snímku z roku 1995, kdy byla 22. července i jím zachráněná budova zvovuvysvěcena

Renovovaný poutní kostel Svatá Magdalena na jeho snímku z roku 1995, kdy byla 22. července i jím zachráněná budova zvovuvysvěcena

Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 7, s. 104

Svatá Máří Magdalena ze Svaté Magdaleny

Svatá Máří Magdalena ze Svaté Magdaleny

Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 12, zadní strana obálky

Poutní kostel v roce 2011 (viz i Josef Mathe)

Poutní kostel v roce 2011 (viz i Josef Mathe)

Foto Pavel Polák

Statek "Mothiasn-Hof" ve Svaté Magdaleně "předtím a potom"

Statek "Mothiasn-Hof" ve Svaté Magdaleně "předtím a potom"

Statek "Mothiasn-Hof" ve Svaté Magdaleně "předtím a potom"

Repro R. Fink, Zerstörte Böhmerwaldorte (2006), s. 125

Svatá Magdalena dnesSvatá Magdalena dnes

Svatá Magdalena dnes

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist