logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

LUDWIG LANGHANS

Vystoupal jsem na Kleť 949krát...

Narodil se v Kašperských Horách dne 7. srpna roku 1863 a byl tam pět dnů nato v kostele sv. Markéty (teď mi napadá, že jsme tam jednou o zdejší pouti vyslechli české kázání papežského nuncia Coppy) kaplanem Aloisem Hischmannem i pokřtěn na jméno Ludwig Theodor Langhans. Jeho otec Franz Hugo Langhans (1839-1906) tu bydlil v chlapcově rodném domě čp. 144 a učil na kašperskohorské hlavní škole ("Hauptschule" byl dnešní 5.-9. školní ročník, vlastně "měšťanka") . V témže domě žili i prarodiče chlapcovi z otcovy strany, totiž zednický polír Josef Langhans a jeho žena Apollonie, roz. Wostlová, oba rodem z Českých Budějovic (Budweis). I Ludwigova matka Maria (1838-1930) byla dcerou českobudějovického čalouníka Simona Karla Schwaba a jeho manželky Anny, roz. Knappeové z rakouského Lince. Jihočeská metropole se měla stát od roku 1886 po Vimperku (Winterberg), kde se otec koncem 19. století stal ředitelem měšťanské a také chlapecké obecné školy (některé prameny proto asi uvádějí Vimperk jako Ludwigovo rodiště), i působištěm synovým. Víme, že dne 16. srpna roku 1891 si ve zdejší katedrále sv. Mikuláše vzal za ženu Hubertu Laagerovou rodem z dolnorakouské obce Kleinhain blízko Sankt Pölten, dceru tamního zubaře Adalberta Laagera a jeho ženy Elisabeth, roz. Scorakové z "Turnau in Ungarn", jak stojí v zápisu oddací matriky. Když se v roce 1953 dožil "Bürgerschuldirektor i.R.", tj. "ředitel měšťanské školy v.v." v hesenské Fuldě požehnané devadesátky, připomněl zřejmě někdo z jeho někdejších žáků či kolegů nejen jeho pedagogickou práci, nýbrž i zálibu ve fotografování, za které prý sklidil četná ocenění. Eliška Blažková, česká fotografka, žijící a pracující částečně v Izraeli, zmiňuje ve své bakalářské práci Fenomén amatérské fotografie (Univerzita Tomáše Bati, Zlín 2010) Ludwiga Langhanse jako vůdčí osobnost německo-českého klubu amatérských fotografů v Českých Budějovicích. To jeho zásluhou se prý činnost klubu podařilo udržet i během první světové války (tu druhou prý spolek nepřežil už proto, že mnoho jeho členů, zřejmě i pro svůj židovský původ, zahynulo v nacistických koncentračních táborech). Langhans byl podle připomínky jeho životního jubilea v Hoam! velkým přítelem přírody, o čemž nakonec svědčí i věta z jeho vlastního životopisu, zvolená nám v titulu této stránky jako skromná "textová ukázka". Jedna kapitola knihy Kleť - milovaná hora (2011) od Jiřího Bárty je věnována přátelům a milovníkům Kletě v historii a šumavského rodáka Ludwiga Langhanse k nim nyní možno bezesporu připsat. Alespoň podle webových stránek Ancestry.com zemřel (passed away) v roce 1955.

- - - - -
* Kašperské Hory / České Budějovice / hora Kleť

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznamy o jeho maturitní zkoušce na českobudějovickém německém učitelském ústavu v roce 1882
Záznam o jeho svatbě v českobudějovické oddací matrice
Soupis českých školních okresů zaznamenává mezi německými učiteli ve Vimperku i jeho otce
Cíl jeho výstupů, rozhledna na Kleti, jak ji zachycuje kolorovaná pohlednice vydavatelství Dubský v Českých Budějovicích...

zobrazit všechny přílohy

TOPlist