logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

EDUARD LAD

Pan učitel Lad se žáky v Kaltenbachu, vedle něho sedí farář Zoubek

Pan učitel Lad se žáky v Kaltenbachu, vedle něho sedí farář Zoubek

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 236

Záznam českobudějovické křestní matriky o jeho narození

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Originál zprávy v rubrice "Vereinsnachrichten" v německém českobudějovickém listu

Originál zprávy v rubrice "Vereinsnachrichten" v německém českobudějovickém listu

Repro Budweiser Zeitung, 1924, č. 12, s. 9

Škola ve Filipově Huti se svým učitelským personálem v soupisu německého učitelstva

Škola ve Filipově Huti se svým učitelským personálem v soupisu německého učitelstva

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 434

Bosé šumavské děti před školou ve Filipově Huti, pan učitel Lad to však nahoře zřejmě nebude

Bosé šumavské děti před školou ve Filipově Huti, pan učitel Lad to však nahoře zřejmě nebude

Repro www stránky Modravské pláně a Modravsko

Bývalá škola ve Filipově HutiBývalá škola ve Filipově Huti

Bývalá škola ve Filipově Huti

Foto Leona Töröková

Stará dvojtřídní škola v Cejsicích, po válce ubytovna "kolchozních" dělníků, jak se píše v krajanském měsíčníku, na snímku z roku 1976

Stará dvojtřídní škola v Cejsicích, po válce ubytovna "kolchozních" dělníků, jak se píše v krajanském měsíčníku, na snímku z roku 1976

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1977, č. 5, s. 154

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist