logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF FRANZ LACHE

Repro Südmähren, Antlitz einer deutschen Landschaft (1983), s. 239

Záznam o jeho otci ve Statistickém popisu školních okresů Čech

Záznam o jeho otci ve Statistickém popisu školních okresů Čech

Repro Statistický popis školních okresů Čech : sestavený na základě úředních dat (1884), s. 89

Pražská policejní přihláška jeho děda Ignaze Lacheho

Pražská policejní přihláška jeho děda Ignaze Lacheho

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 335, obraz 896
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Česky psaný záznam matriky obce Prapořiště o svatbě jeho rodičů v Kdyni 10. června roku 1885

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam o jeho narození a křtu v matrice pro obec Prapořiště s pozdějším přípisem o svatbě v Nové Bystřici

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Rodný dům čp. 17 v Prapořišti už v původní podobě nestojí, půdorysně odpovídají pouze hospodářská stavení vlevo vzadu

Rodný dům čp. 17 v Prapořišti už v původní podobě nestojí, půdorysně odpovídají pouze hospodářská stavení vlevo vzadu

Foto Ivo Kareš

Náves v Prapořišti s kaplí sv. Jana Křtitele, rodný dům stával níže vlevo

Náves v Prapořišti s kaplí sv. Jana Křtitele, rodný dům stával níže vlevo

Repro Z. Procházka, Co odnesl čas 1 : Domažlicko, Chodsko a Kdyňsko na nejstarších fotografiích (2010), s. 144 (ze sbírek Muzea Chodska v Domažlicích)

Kaple na snímku z roku 2023

Kaple na snímku z roku 2023

Foto Ivo Kareš

Budova české matiční školy v Prapořišti na snímku z konce 19. století

Budova české matiční školy v Prapořišti na snímku z konce 19. století

Repro Z. Procházka, Co odnesl čas 1 : Domažlicko, Chodsko a Kdyňsko na nejstarších fotografiích (2010), s. 145 (ze sbírek Muzea Chodska v Domažlicích)

Zápis kroniky české obecné školy v Prapořišti vyjadřuje radost nad zrušením zdejší německé školy, kterým je podle něho "konečně odčiněna křivda, skoro po půl století na české obci páchaná"Repro Kronika obecné, národní a základní školy Prapořiště, SOkA Domažlice (SOA v Plzni - Porta fontium)

Zápis kroniky české obecné školy v Prapořišti vyjadřuje radost nad zrušením zdejší německé školy, kterým je podle něho "konečně odčiněna křivda, skoro po půl století na české obci páchaná"Repro Kronika obecné, národní a základní školy Prapořiště, SOkA Domažlice (SOA v Plzni - Porta fontium)

Novobystřická oddací matrika takto zaznamenává jeho zdejší svatbu v srpnu roku 1911

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o něm v seznamu učitelstva němemeckých obecných a měšťanských škol z roku 1928

Záznam o něm v seznamu učitelstva němemeckých obecných a měšťanských škol z roku 1928

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 341

Štítek na vazbě německé pamětní knihy, nalezené v Krampachách (dnes Potočná) v roce 1964Štítek na vazbě německé pamětní knihy, nalezené v Krampachách (dnes Potočná) v roce 1964

Štítek na vazbě německé pamětní knihy, nalezené v Krampachách (dnes Potočná) v roce 1964

Repro Pamětní kniha obce Potočná, SOkA Jindřichův Hradec (SOA v Třeboni - digitální archív)

Úvodní pasáž "krampašské" obecní kroniky

Úvodní pasáž "krampašské" obecní kroniky

Repro Pamětní kniha obce Potočná, SOkA Jindřichův Hradec (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o jeho ustavení na škole v Krampachách v roce 1925

Záznam o jeho ustavení na škole v Krampachách v roce 1925

Repro Pamětní kniha obce Potočná, SOkA Jindřichův Hradec (SOA v Třeboni - digitální archív)

Německá škola v Nové Vsi (Schönborn), založená tu v roce 1938 sdružením Deutscher Kulturverband

Německá škola v Nové Vsi (Schönborn), založená tu v roce 1938 sdružením Deutscher Kulturverband

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens / herausgegeben vom Deutschen Landes-Lehrervereine in Böhmen (1928), s. 341

Takto se rozepsal o Novobystřické vrchovině na stránkách ústředního krajanského listu

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 23. 1. 1954, s. 7

Klášter ZwettlKlášter Zwettl

Klášter Zwettl

Foto Jiří Cukr

Znak Viléma z Rožmberka na prachatické radnici

Znak Viléma z Rožmberka na prachatické radnici

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist