logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ALOIS KUSCHEL

Repro Festschrift und Chronik der Pfarrei Salnau zur Gründung der Patenschaft der Gemeinden Klaffer und Schwarzenberg über die Vertriebenen der Pfarre Salnau im Böhmerwald, 6. und 7. August 1988, s. 5

Snímek z mladších let

Snímek z mladších let

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 15, s. 652

Novokněz Alois Kuschel na cestě z Rovného do Kájova ke své primici v roce 1934 - v řadě za ním uprostřed je jeho maminka

Novokněz Alois Kuschel na cestě z Rovného do Kájova ke své primici v roce 1934 - v řadě za ním uprostřed je jeho maminka

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 3, s. 61

S maminkou v Leonsteinu

S maminkou v Leonsteinu

Repro Glaube und Heimat, 1967, č. 20, s. 851

S kněžími a řádovými bratřími a sestrami při pouti do Mariazell roku 1981 sedí třetí zleva v první řadě,
    vedle něho Josef Dichtl a Johannes Barth, v zadní řadě čtvrtý zleva stojí Salvator Gruber

S kněžími a řádovými bratřími a sestrami při pouti do Mariazell roku 1981 sedí třetí zleva v první řadě,
vedle něho Josef Dichtl a Johannes Barth, v zadní řadě čtvrtý zleva stojí Salvator Gruber

Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 8, s. 19

O zlatém jubileu svého kněžství v roce 1984

O zlatém jubileu svého kněžství v roce 1984

Repro Glaube und Heimat, 1984, č. 3, s. 5

Při setkání s potomky želnavských vyhnanců v pasovském dómě roku 1985

Při setkání s potomky želnavských vyhnanců v pasovském dómě roku 1985

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 12, s. 81

Autorem jeho nekrologu na stránkách krajanského měsíčníku se stal Josef Kufner

Autorem jeho nekrologu na stránkách krajanského měsíčníku se stal Josef Kufner

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1991, č. 10, s. 501.

Jeho hrob v Leonsteinu

Jeho hrob v Leonsteinu

Repro Glaube und Heimat, 1992, č. 12, s. 78

Rodné Kladenské Rovné na snímku z roku 2013

Rodné Kladenské Rovné na snímku z roku 2013

Foto Pavel Polák

Jedno z dochovaných původních stavení v Kladenském Rovném

Jedno z dochovaných původních stavení v Kladenském Rovném

Foto Ivo Kareš

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kájově

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kájově

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist