logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANNA KURSCHUSOVÁ

Hannerl na zahradě, která měla nahradit Šumavu ze "starých dobrých časů",
jak je připomíná text na rubu snímkuHannerl na zahradě, která měla nahradit Šumavu ze "starých dobrých časů",
jak je připomíná text na rubu snímku

Hannerl na zahradě, která měla nahradit Šumavu ze "starých dobrých časů",
jak je připomíná text na rubu snímku

Repro archív Kohoutího kříže

Repro archív Kohoutího kříže

V Haslachu 1969: zprava autorka s dcerou,
její matka, řečená "teta Mimi"
a budějovická přítelkyně Bibi, tj. Gabriela Jíchová

V Haslachu 1969: zprava autorka s dcerou,
její matka, řečená "teta Mimi"
a budějovická přítelkyně Bibi, tj. Gabriela Jíchová

Repro archív Kohoutího kříže

Dcera a syn autorky po válce
v Marbachu u Stuttgartu

Dcera a syn autorky po válce
v Marbachu u Stuttgartu

Repro archív Kohoutího kříže

S dcerou a přáteli

S dcerou a přáteli

S dcerou a přáteli

Repro archív Kohoutího kříže

S matkou a se synem u jednoho stolu

S matkou a se synem u jednoho stolu

Repro archív Kohoutího kříže

S Bibi na Dunaji u Řezna cestou k Walhalle

S Bibi na Dunaji u Řezna cestou k Walhalle

Repro archív Kohoutího kříže

Českobudějovické Bio Hvězda v roce 1928

Českobudějovické Bio Hvězda v roce 1928

Repro Českobudějovické listy 7. 4. 2005, s. 18

Dům čp. 11 v Piaristické ulici, zvaný "U Černé růže", nesl původně jméno "Zum schwarzen Rössl", tj. "U Černého koníčka",
 a byl v něm měšťanský pivovar, svého času také, jak vidno z hořejší pohlednice, ta "největší a nejkrásnější kavárna ve městě"

Dům čp. 11 v Piaristické ulici, zvaný "U Černé růže", nesl původně jméno "Zum schwarzen Rössl", tj. "U Černého koníčka",
a byl v něm měšťanský pivovar, svého času také, jak vidno z hořejší pohlednice, ta "největší a nejkrásnější kavárna ve městě"

Repro M. Binder - I. Hajn, České Budějovice : město piva a hostinců : 750 let města Českých Budějovic (2015), s. 29 a foto Ivo Kareš

Domovní znamení černé růže na domě
s cukrárnou v Piaristické ulici

Domovní znamení černé růže na domě
s cukrárnou v Piaristické ulici

Repro Hvozd - Der Hochwald,
foto Bohumil Vácha

Mlýn u Prachatic v roce 1935

Mlýn u Prachatic v roce 1935

Repro archív Kohoutího kříže

Kandlův mlýn u Prachatic, kam jezdíval i F.X. Šalda a Julius Zeyer,
v osmdesátých letech dvacátého století

Kandlův mlýn u Prachatic, kam jezdíval i F.X. Šalda a Julius Zeyer,
v osmdesátých letech dvacátého století

Kandlův mlýn u Prachatic, kam jezdíval i F.X. Šalda a Julius Zeyer,
v osmdesátých letech dvacátého století

Repro P. Fencl et. al., Zmizelé Čechy : Prachatice (2007), obr. příl., foto Stanislav Trůbl

Stránky věnované Kandlovu mlýnu v turistickém průvodci z roku 2003

Stránky věnované Kandlovu mlýnu v turistickém průvodci z roku 2003

Repro Vyhlídková cesta kolem Prachatic (2003)

Rozhojněný rytířský erb Hubatiů z Kotnova

Rozhojněný rytířský erb Hubatiů z Kotnova

Repro R. Hrdlička, Hubatiové z Kotnova : rodopisné příspěvky (1927), obr. příl.

O rodu rodu Hubáčků (Hubatých, Hubatiů) z Kotnova

O rodu rodu Hubáčků (Hubatých, Hubatiů) z Kotnova

Repro M. Mysliveček, Velký erbovník : encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české. Svazek 1, 2005, s. 265

Podpis jejího pradědečka v knize hostů zámečku Horní Staňkov, který patřil Gustavu Schreinerovi

Podpis jejího pradědečka v knize hostů zámečku Horní Staňkov, který patřil Gustavu Schreinerovi

Repro ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny

Zpráva o úmrtí Miloše Hubatia z Kotnova a o jeho pohřbu v Mladém

Zpráva o úmrtí Miloše Hubatia z Kotnova a o jeho pohřbu v Mladém

Repro Budweiser Zeitung, 1928, č. 85, s. 4

Údaj o datu jejího narození lze najít na konci odstavce o dětech Miloše Hubatia z Kotnova

Údaj o datu jejího narození lze najít na konci odstavce o dětech Miloše Hubatia z Kotnova

Repro R. Hrdlička, Hubatiové z Kotnova : rodopisné příspěvky (1927), s. 203

Německý záznam v českobudějovické knize zemřelých dokládá místo úmrtí Milosche Hubatia-Kottnow, jak je tu psán, v domě čp. 20 na Lannově třídě, rovněž pak jeho původ z pošumavských Petrovic, okres Sušice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zámek v Kněžicích u Sušice, někdejší majetek rodiny Hubatius-Abele

Zámek v Kněžicích u Sušice, někdejší majetek rodiny Hubatius-Abele

Repro A. Jelineková - F. Pfaffl, Die Chronik der Familie Abele : Glasfabrikanten im Böhmerwald (2010), s. 35

Obálky sborníků, v nichž vyšly její texty, i s logem nakladatelství Cornelia Goethe ve Frankfurtu nad Mohanem

Obálky sborníků, v nichž vyšly její texty, i s logem nakladatelství Cornelia Goethe ve Frankfurtu nad Mohanem

Obálka (2002)

Obálka (2002)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist