logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEIDRUN KUCHLEROVÁ

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2020, č. 19, s. 8

Stojí tu zcela vpravo na železnorudském hřbitově roku 2015 při vzpomínkové akci

Stojí tu zcela vpravo na železnorudském hřbitově roku 2015 při vzpomínkové akci

Repro Glaube und Heimat, 2015, č. 11, s. 86

U čestného hrobu Hanse Watzlika v Řezně roku 2023 je ona ta stříbrovlasá a nejmenší

U čestného hrobu Hanse Watzlika v Řezně roku 2023 je ona ta stříbrovlasá a nejmenší

Repro Hoam!, 2024, č. 1, s. 62, foto Peter Saalfelder

Maria Kuchlerová, které je dceřina báseň věnována

Maria Kuchlerová, které je dceřina báseň věnována

Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 2, s. 101

Snímek z rodinného alba: Maria Multererová v dívčích letech stojící vlevo

Snímek z rodinného alba: Maria Multererová v dívčích letech stojící vlevo

Repro Hoam!, 2011, č. 1, s. 19

Záznam železnorudské křestní matriky o narození Aloise Kuchlera

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Svatební foto Aloise a Marie Kuchlerových z roku 1933

Svatební foto Aloise a Marie Kuchlerových z roku 1933

Repro Hoam!, 2013, č. 1, s. 10

Alois Kuchler s učitelskými kolegy ze školy v Cudrovicích na Seidelově snímku,
 datovaném 1. února roku 1925

Alois Kuchler s učitelskými kolegy ze školy v Cudrovicích na Seidelově snímku,
datovaném 1. února roku 1925

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Alois Kuchler byl posledním německým starostou Železné Rudy v letech 1944-1945

Alois Kuchler byl posledním německým starostou Železné Rudy v letech 1944-1945

Repro H.-J. Häupler - F. Wudy, Dorf und Markt Eisenstein sowie Bayerisch Eisenstein :
Karten Urkunden Wappen schriftliche Zeugnisse und Bilddokumente der Vergangenheit (2005), s. 297

Dnes zcela zaniklé Cudrovice, kde Alois Kuchler rovněž působil, na staré pohlednici

Dnes zcela zaniklé Cudrovice, kde Alois Kuchler rovněž působil, na staré pohlednici

Repro J. Pixová, Na břehu Blanice - k šumavskému prameni (2012), s. 265

Blanický mlýn, kde mladý Alois Kuchler muzicíroval, kdysi...

Blanický mlýn, kde mladý Alois Kuchler muzicíroval, kdysi...

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

... a dnes... a dnes

... a dnes

Foto Leona Töröková

Článek k oslavám stých maminčiných narozenin v krajanském časopise...

Repro Hoam!, 2011, č. 1, s. 18-20

... a začátek jejího nekrologu za matkou na stránkách krajanského měsíčníku

... a začátek jejího nekrologu za matkou na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 2011, č. 7, s. 85

Svatba Marie Multererové a Aloise Kuchlera v Nýrsku roku 1933
- vpravo vedle ženicha sedí učitel Leitermann, otec Franze Leitermanna

Svatba Marie Multererové a Aloise Kuchlera v Nýrsku roku 1933
- vpravo vedle ženicha sedí učitel Leitermann, otec Franze Leitermanna

Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 2, s. 101

Marie (ve věku 99 let) a Heidrun Kuchlerovy na místě, kde kdysi stával "Weberbauernhof"

Marie (ve věku 99 let) a Heidrun Kuchlerovy na místě, kde kdysi stával "Weberbauernhof"

Repro Glaube und Heimat, 2011, č. 2, s. 77

Stoletá Maria Kuchlerová je tu zachycena první zleva se sestrou Hildegard, provd. Braunovou,
zcela napravo pak sedí dcera Gerlinde Franziska, o dva roky starší než Heidrun

Stoletá Maria Kuchlerová je tu zachycena první zleva se sestrou Hildegard, provd. Braunovou,
zcela napravo pak sedí dcera Gerlinde Franziska, o dva roky starší než Heidrun

Repro Hoam!, 2011, č. 1, s. 18

Sruby na mapě stabilního katastru z roku 1838 a na plánku, zachycujícím stav k roku 1945
- čp. 2 uprostřed na něm, to je rodný dům maminčin

Sruby na mapě stabilního katastru z roku 1838 a na plánku, zachycujícím stav k roku 1945
- čp. 2 uprostřed na něm, to je rodný dům maminčin

Repro Z. Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa : osudy 50 zaniklých obcí, vsí a samot. I., Domažlicko (2007),
s. 236 a 237

Sruby na Šumavě na leteckých snímcích z let 1949 a 2008 (viz i Josef Bohmann a Georg Brei)Sruby na Šumavě na leteckých snímcích z let 1949 a 2008 (viz i Josef Bohmann a Georg Brei)

Sruby na Šumavě na leteckých snímcích z let 1949 a 2008 (viz i Josef Bohmann a Georg Brei)

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Otec učil i na škole v Hamrech - snímek z roku 1956 zachycuje budovu v době, kdy sloužila rotě Pohraniční stráže

Otec učil i na škole v Hamrech - snímek z roku 1956 zachycuje budovu v době, kdy sloužila rotě Pohraniční stráže

Repro Vojensko.cz (z archívu p. Belzové)

Škola v Křišťanovicích, kde také učil její otec, později patřící Diagnostickému ústavu
v Českých Budějovicích, na snímku z roku 1962

Škola v Křišťanovicích, kde také učil její otec, později patřící Diagnostickému ústavu
v Českých Budějovicích, na snímku z roku 1962

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, léto 02/2014, s. 33

Kaplička v Křišťanovicích

Kaplička v Křišťanovicích

Foto Pavel Polák

Obálka (2012) drobné publikace o hřbitově v Železné Rudě, kterou spolu s Franzem Wudym z Lindbergu opatřila úvodním slovem a kde titulní snímek zachycuje hrob rodiny Kuchlerovy

Obálka (2012) drobné publikace o hřbitově v Železné Rudě, kterou spolu s Franzem Wudym z Lindbergu opatřila úvodním slovem a kde titulní snímek zachycuje hrob rodiny Kuchlerovy

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist