logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ALFRED KUBIN

Repro J. Serke, Böhmische Dörfer (2001), s. 52

Na snímku z mladších let

Na snímku z mladších let

Repro Sudetenland, 2017, č. 2, s. 144

S Hansem Watzlikem v Nýrsku někdy kolem roku 1930

S Hansem Watzlikem v Nýrsku někdy kolem roku 1930

Repro Stifter Jahrbuch, 1996, Neue Folge 10, s. 84

Lesní poutník

Lesní poutník

Repro O.M. Urban - P. Wittlich - I. Habereder,
Alfred Kubin : rytmus a konstrukce (2003), s. 59

Záznam o jeho narození v litoměřické křestní matrice

Repro Archivní vademecum SOA Litoměřice

Na snímku ze Šumavy z fotoalba Emmy Haeselové

Na snímku ze Šumavy z fotoalba Emmy Haeselové

Repro Alfred Kubin (katalog výstavy, Galerie Altnöder Salzburg, 2009)

Na Šumavě ve čtyřicátých letech

Na Šumavě ve čtyřicátých letech

Repro A. Kubin, Z mého života a mé dílny (1983), s. 194

A jiný snímek z let dřívějších, kde vidíme,
že styl oblékání niRepro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848 bis 1918, 15. Abteilung (1937), s. 2107

A jiný snímek z let dřívějších, kde vidíme,
že styl oblékání niRepro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848 bis 1918, 15. Abteilung (1937), s. 2107

Ještě jednou u pracovního stolu

Ještě jednou u pracovního stolu

Repro Schöner Bayerischer Wald, 2014, č. 6, s. 58, foto G. Kilian

Autoportrét z roku 1943

Autoportrét z roku 1943

Repro P. Kosatík, Menší knížka o německých spisovatelích
z Čech a Moravy (2001), s. 85

Kresba, jejímž autorem je Oskar Laske (1874-1951)
má titul "Kubin činí studie v pekle"

Kresba, jejímž autorem je Oskar Laske (1874-1951)
má titul "Kubin činí studie v pekle"

Repro Sudetenland, 1975, č. 1, obr. příl.

Stařecký autoportrét z roku 1949 k citátu z Hanse Carossy

Stařecký autoportrét z roku 1949 k citátu z Hanse Carossy

Repro A. Kubin, Z mého života a mé dílny (1983), s. 194

Na olejomalbě Oskara Kreibicha (1916-1984) roku 1957

Na olejomalbě Oskara Kreibicha (1916-1984) roku 1957

Repro Schriften der sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste. Band 3, Kunst-Landschaften der Sudetendeutschen (1982)

Jeho posmrtná maska a její vznik - Kubinovu hlavu a také ruce sňal do sádry sochař Toni Schneider-Manzel (1911-1996)

Jeho posmrtná maska a její vznik - Kubinovu hlavu a také ruce sňal do sádry sochař Toni Schneider-Manzel (1911-1996)

Repro Alfred Kubin (katalog výstavy, Galerie Altnöder Salzburg, 2009), foto Wolfgang Schneditz

Jeden z odlitků posmrtné masky vedle úmrtního lože v jeho domě ve Zwickledt

Jeden z odlitků posmrtné masky vedle úmrtního lože v jeho domě ve Zwickledt

Foto Pavel Polák

Parte

Parte

Repro Alfred Kubin : Aquarelle, Zeichnungen, Lithographien, Illustrierte Bücher (katalog výstavy, 1985), s. 41

Hrob Alfreda a Hedwigy Kubinových ve WernsteinuHrob Alfreda a Hedwigy Kubinových ve Wernsteinu

Hrob Alfreda a Hedwigy Kubinových ve Wernsteinu

Foto Pavel Polák

Původní náhrobní deska je dnes uložena u jeho domu ve ZwickledPůvodní náhrobní deska je dnes uložena u jeho domu ve Zwickled

Původní náhrobní deska je dnes uložena u jeho domu ve Zwickled

Foto Pavel Polák

Článek k 13. výročí jeho úmrtí ve čtrnáctideníku rakouského krajanského sdružení

Článek k 13. výročí jeho úmrtí ve čtrnáctideníku rakouského krajanského sdružení

Repro Sudetpost, 2007, č. 19, s. 13

Na obálce čísla krajanského kulturního čtvrtletníku, věnovaného 140. výročí umělcova narození

Na obálce čísla krajanského kulturního čtvrtletníku, věnovaného 140. výročí umělcova narození

Repro Sudetenlans, 2017, č. 2,obálka

Obálka, předtitul, frontispis a titulní list (1909) prvního vydání Kubinova slavného románu,
jehož ohlasem byl sám překvapen a původně si ho nijak necenil

Obálka, předtitul, frontispis a titulní list (1909) prvního vydání Kubinova slavného románu,
jehož ohlasem byl sám překvapen a původně si ho nijak necenil

Obálka, předtitul, frontispis a titulní list (1909) prvního vydání Kubinova slavného románu,
jehož ohlasem byl sám překvapen a původně si ho nijak necenil

Plakát (1973) k filmu "Traumstadt" (anglický název "Dream City"), natočenému podle Kubinova
"Die andere Seite" v Českém Krumlově, jak ostatně prozrazuje silueta města v pozadí

Plakát (1973) k filmu "Traumstadt" (anglický název "Dream City"), natočenému podle Kubinova
"Die andere Seite" v Českém Krumlově, jak ostatně prozrazuje silueta města v pozadí

Repro www stránky Deutschen Filmhaus

Obálka pozdního (1997), po 50 letech druhého vydání českého překladu Kubinova románu "Die andere Seite" (česky jako "Země snivců"), který pořídil Ludvík KunderaObálka pozdního (1997), po 50 letech druhého vydání českého překladu Kubinova románu "Die andere Seite" (česky jako "Země snivců"), který pořídil Ludvík Kundera

Obálka pozdního (1997), po 50 letech druhého vydání českého překladu Kubinova románu "Die andere Seite" (česky jako "Země snivců"), který pořídil Ludvík Kundera

Báseň Ludvíka Kundery, přeložená do němčiny Vilémem Reichmannem a psaná Kunderou česky na Kubinovu počest

Repro Alfred Kubin (katalog výstavy, Galerie Altnöder Salzburg, 2009)

Jeho litografie, nazvaná "Adalbert Stifter", z roku 1935 na obálce čtvrtletníku Institutu Adalberta Stiftera v Linzi (1979)

Jeho litografie, nazvaná "Adalbert Stifter", z roku 1935 na obálce čtvrtletníku Institutu Adalberta Stiftera v Linzi (1979)

Obálka (2008, nakladatelství Suhrkamp, Frankfurt nad Mohanem) svazku korespondence z let 1928-1952, kterou spolu vedli Alfred Kubin a Hermann Hesse, nazvaného "Außerhalb des Tages und des Schwindels" (tj. "Mimo den a klam")

Obálka (2008, nakladatelství Suhrkamp, Frankfurt nad Mohanem) svazku korespondence z let 1928-1952, kterou spolu vedli Alfred Kubin a Hermann Hesse, nazvaného "Außerhalb des Tages und des Schwindels" (tj. "Mimo den a klam")

Rytina s valdštejnským motivem podle Kubinovy kresby na vazbě německého překladu knihy Jaroslava Durycha Valdice (1934; závěrečná část trilogie Rekviem)

Rytina s valdštejnským motivem podle Kubinovy kresby na vazbě německého překladu knihy Jaroslava Durycha Valdice (1934; závěrečná část trilogie Rekviem)

Venkovský pivovar v jižních Čechách na jeho lavírované kresbě z doby někdy kolem rolku 1930

Venkovský pivovar v jižních Čechách na jeho lavírované kresbě z doby někdy kolem rolku 1930

Repro A. Kubin, Z mého života a mé dílny (1983), s. 165

Obálka (1951), obsah a jedna ze stránek jeho "Fantazií na Šumavě"

Obálka (1951), obsah a jedna ze stránek jeho "Fantazií na Šumavě"

Kresba Hranice z roku 1951

Kresba Hranice z roku 1951

Repro www stránky Oberösterreichisches Landesmuseum

Na Šumavě, kresba

Na Šumavě, kresba

Repro Böhmerwäldler Jahrbuch 1972, s. 34

Jedna z jeho mistrovských kreseb
na obálce "šumavské" antologie (1981)

Jedna z jeho mistrovských kreseb
na obálce "šumavské" antologie (1981)

Odstavec doplňku (1927) k jeho vlastnímu životopisu s připomínkou návštěvy u Reinholda Koeppela svědčí o tom, co pro něho "česko-bavorský les" znamenal

Odstavec doplňku (1927) k jeho vlastnímu životopisu s připomínkou návštěvy u Reinholda Koeppela svědčí o tom, co pro něho "česko-bavorský les" znamenal

Repro A. Kubin, Z mého života a mé dílny (1983), s. 117, 118 a 308

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1995, č. 6, s. 5

Obálka katalogu k jeho salcburské výstavě v roce 2009

Obálka katalogu k jeho salcburské výstavě v roce 2009

Stožecká hospoda U pstruha, kde rád pobýval, ve třicátých letech 20. století...

Stožecká hospoda U pstruha, kde rád pobýval, ve třicátých letech 20. století...

Stožecká hospoda U pstruha, kde rád pobýval, ve třicátých letech 20. století...

Repro www stránky Šumava na starých pohlednicích
a Česko-německý adresář pro politický okres Český Krumlov (1930), s. 60

Repro R. Fink, Advokat und Zuckerbäcker : Handel, Gewerbe und Industrie im Böhmerwald 1930 bis 1940 (2005), s. 118

... a dnes - webová adresa na účtence z roku 2007 už zní: www.pstruh.eu

... a dnes - webová adresa na účtence z roku 2007 už zní: www.pstruh.eu

Foto Jan Mareš

Hostinec U pstruha na jeho kresbě z roku 1942...

Hostinec U pstruha na jeho kresbě z roku 1942...

Repro A. Kubin, Z mého života a mé dílny (1983), s. 297

... a podoba téhož místa po letech

... a podoba téhož místa po letech

Foto Jan Mareš

Kubinův dům ve Zwickledtu na jeho kresbě z roku 1936...

Kubinův dům ve Zwickledtu na jeho kresbě z roku 1936...

Repro A. Kubin, Z mého života a mé dílny (1983), s. 140

... a dnes... a dnes

... a dnes

Foto Pavel Polák

Knihovna, kde přijímal hosty, a pracovnaKnihovna, kde přijímal hosty, a pracovna

Knihovna, kde přijímal hosty, a pracovna

Foto Pavel Polák

Zahradní altán, kde pracoval v létě, a úmrtní ložeZahradní altán, kde pracoval v létě, a úmrtní lože

Zahradní altán, kde pracoval v létě, a úmrtní lože

Foto Pavel Polák

Motto Václava Havla k výstavě "Šumava: Alfred Kubin / Josef Váchal v Západočeské galerii v Plzni 2007

Motto Václava Havla k výstavě "Šumava: Alfred Kubin / Josef Váchal v Západočeské galerii v Plzni 2007

Repro Šumava: Alfred Kubin / Josef Váchal (2007, katalof výstavy)

Pozvánka na výstavu malíře Štěpána Mareše a fotografky Nely Pazourkové roku 2012 v Českých Budějovicích U Tří lvů,
 kde Mareš představil své kresby, inspirované Kubinovou tvorbou

Pozvánka na výstavu malíře Štěpána Mareše a fotografky Nely Pazourkové roku 2012 v Českých Budějovicích U Tří lvů,
kde Mareš představil své kresby, inspirované Kubinovou tvorbou

Anotace výstavy Alfred Kubin a Sascha Schneider: Démoni ze země nevědomí, kterou v roce 2014 uspořádala Alšova jihočeská galerie

Anotace výstavy Alfred Kubin a Sascha Schneider: Démoni ze země nevědomí, kterou v roce 2014 uspořádala Alšova jihočeská galerie

Repro www stránky Alšova jihočeská galerie

Článek Judity Matyášové k této výstavě (Sascha Schneider byl mj. autor mnoha obálek knih Karla Maye a tvůrce sfing při spisovatelově hrobu, viz Wikipedia)

Repro Lidové noviny, 31. 5. 2014, příloha Orientace s. XII

Pozvánka k výstavě v Prachaticích v centru O. H. Hajeka v roce 2018

Pozvánka k výstavě v Prachaticích v centru O. H. Hajeka v roce 2018

Repro Der Böhmerwald, 2020, č. 10, s. 37

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist