logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN KRAMMER

Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 6, s. 38

Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Kapličky

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Plánek Nových Domků s vyznačením rodného domu a seznam někdejších majitelů domů prvních deseti popisných číselPlánek Nových Domků s vyznačením rodného domu a seznam někdejších majitelů domů prvních deseti popisných čísel

Plánek Nových Domků s vyznačením rodného domu a seznam někdejších majitelů domů prvních deseti popisných čísel

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Snímek zachycuje Johanna Krammera a jeho ženu Pauline, roz. Fuchsovou, narozenou roku 1907 ve Svánkově (Reith) u Světlíku (Kirchschlag) v den jejich svatby 25. ledna 1937, která se sice konala ve Světlíku, ale novomanželé i jejich svatební hosté musili urazit cestu, trvající půldruhé hodiny sněhem pěšky sem do ženichových Nových Domků, poněvadž autobus uvízl na cestě

Snímek zachycuje Johanna Krammera a jeho ženu Pauline, roz. Fuchsovou, narozenou roku 1907 ve Svánkově (Reith) u Světlíku (Kirchschlag) v den jejich svatby 25. ledna 1937, která se sice konala ve Světlíku, ale novomanželé i jejich svatební hosté musili urazit cestu, trvající půldruhé hodiny sněhem pěšky sem do ženichových Nových Domků, poněvadž autobus uvízl na cestě

Repro M. Ortmeier, Herent und drent (2008), s. 72

Z jeho kolářské dílny v Nových Domcích

Z jeho kolářské dílny v Nových Domcích

Repro M. Ortmeier, Herent und drent (2008), s. 119

O zlaté svatbě v roce 1987 se svou ženou Pauline

O zlaté svatbě v roce 1987 se svou ženou Pauline

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 3, s. 45

Prelát Johannes Barth mu v roce 1987 o svatodušních svátcích uděluje medaili svatého biskupa Neumanna - nalevo stojí Krammerova sestra

Prelát Johannes Barth mu v roce 1987 o svatodušních svátcích uděluje medaili svatého biskupa Neumanna - nalevo stojí Krammerova sestra

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 7, s. 46

Obálka (1980) publikace se zkrácenou verzí jeho práce "Kapellen und seine Pfarrdörfer", vydané k rodáckému setkání v Guglwaldu

Obálka (1980) publikace se zkrácenou verzí jeho práce "Kapellen und seine Pfarrdörfer", vydané k rodáckému setkání v Guglwaldu

Při kameni s jeho pamětní deskou v Guglwaldu stojí vdova po něm, jedna z jeho sester, syn s manželkou, obě Krammerovy dcery a další jeho příbuzní

Při kameni s jeho pamětní deskou v Guglwaldu stojí vdova po něm, jedna z jeho sester, syn s manželkou, obě Krammerovy dcery a další jeho příbuzní

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 7, s. 10

Takto jej připomíná pamětní místo v GuglwalduTakto jej připomíná pamětní místo v Guglwaldu

Takto jej připomíná pamětní místo v Guglwaldu

Foto Pavel Polák

Podrobný plánek politické obce Krásná Pole (Schönfelden), k níž i rodné Nové Domky a také Kapličky mimo jiné náležely (viz i Gabriele Breitová)

Podrobný plánek politické obce Krásná Pole (Schönfelden), k níž i rodné Nové Domky a také Kapličky mimo jiné náležely (viz i Gabriele Breitová)

Repro J. Krammer, Kapellen im Böhmerwald (1980), s. 10-11

Děti z obecné školy v někdejších Kapličkách jsou tu při školním výletě zachyceny před památníkem padlých v první světové válce v někdejších Nových Domcích

Děti z obecné školy v někdejších Kapličkách jsou tu při školním výletě zachyceny před památníkem padlých v první světové válce v někdejších Nových Domcích

Repro Erinnerungen an Kapellen im Böhmerwald (1996), s. 236

Kaplička v rodné osadě Nové Domky

Kaplička v rodné osadě Nové Domky

Repro J. Krammer, Kapellen im Böhmerwald (1980), s. 24

Nové Domky na snímku z roku 1946

Nové Domky na snímku z roku 1946

Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 4, s. 51

Ves Kapličky před zánikem na snímku z roku 1958, kdy většina domů je už srovnána se zemí a "odstrojena" je už i střecha kostela,
 který byl vyhozen do povětří následujícího roku (viz i Klemens von Weyhrother)

Ves Kapličky před zánikem na snímku z roku 1958, kdy většina domů je už srovnána se zemí a "odstrojena" je už i střecha kostela,
který byl vyhozen do povětří následujícího roku (viz i Klemens von Weyhrother)

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 3, s. 54

Tři snímky kostela v Kapličkách před jeho vyhozením do vzduchu v květnu 1959 - téměř po deset let předtím sloužil jako ovčín

Tři snímky kostela v Kapličkách před jeho vyhozením do vzduchu v květnu 1959 - téměř po deset let předtím sloužil jako ovčín

Tři snímky kostela v Kapličkách před jeho vyhozením do vzduchu v květnu 1959 - téměř po deset let předtím sloužil jako ovčín

Repro Erinnerungen an Kapellen im Böhmerwald (1996), s. 294

Misijní kříž ze zničeného farního kostela v Kapličkách byl později umístěn na hřbitov v Loučovicích, kde ztrouchnivěl vystaven nepřízni počasí

Misijní kříž ze zničeného farního kostela v Kapličkách byl později umístěn na hřbitov v Loučovicích, kde ztrouchnivěl vystaven nepřízni počasí

Repro Glaube und Heimat, 1972, č. 21, obálka

Sochy Matky Bolestné a Jana Evangelisty, Miláčka Páně z téže skupiny Ukřižování, vytvořené údajně laickým bratrem Josephem Rafferem ve Vyšším Brodě za působení opata Candida Heidricha (1722-1747) a umístěné dříve, než je opat Leopold Wackarž věnoval do Kapliček, v Omlenici, stávaly podle textu k tomuto snímku po záchraně ze zničených Kapliček za oltářem kostela sv. Oldřicha v Loučovicích

Sochy Matky Bolestné a Jana Evangelisty, Miláčka Páně z téže skupiny Ukřižování, vytvořené údajně laickým bratrem Josephem Rafferem ve Vyšším Brodě za působení opata Candida Heidricha (1722-1747) a umístěné dříve, než je opat Leopold Wackarž věnoval do Kapliček, v Omlenici, stávaly podle textu k tomuto snímku po záchraně ze zničených Kapliček za oltářem kostela sv. Oldřicha v Loučovicích

Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 6, s. 11

Na prvý letní den roku 2010 se sochy Matky Bolestné a Jana Evangelisty po obnově Janem Schneebergerem
 z Loučovic vrátily do kláštera Vyšší Brod (na snímku je převor kláštera, páter Justin Berka)

Na prvý letní den roku 2010 se sochy Matky Bolestné a Jana Evangelisty po obnově Janem Schneebergerem
z Loučovic vrátily do kláštera Vyšší Brod (na snímku je převor kláštera, páter Justin Berka)

Repro Glaube und Heimat, 2010, č. 9/10, s. 5

20. století a Kapličky...

20. století a Kapličky...

Repro pohlednice a J. Krammer, Kapellen im Böhmerwald (1980), zadní strana obálky

Pamětní kříž v místě bývalé obce Kapličky

Pamětní kříž v místě bývalé obce Kapličky

Foto Jan Jelínek

Boží muka na bývalém hřbitově v Kapličkách

Boží muka na bývalém hřbitově v Kapličkách

Repro Most do Říše snů, foto Jiří Lapáček
a foto Pavel Polák (detail)

P. Jan Justin Berka, vyšebrodský cisterciák, slouží mši u božích muk při zaniklých Kapličkách v květnu 2008, podle
článku v krajanském měsíčníku poprvé po 62 letech od vyhnání zdejších německy hovořících obyvatel

P. Jan Justin Berka, vyšebrodský cisterciák, slouží mši u božích muk při zaniklých Kapličkách v květnu 2008, podle článku v krajanském měsíčníku poprvé po 62 letech od vyhnání zdejších německy hovořících obyvatel

Repro Hoam!, 2008, č. 7, s. 75

Svánkov, odkud pocházela jeho manželka, na leteckých snímcích z let 1949 a 2008Svánkov, odkud pocházela jeho manželka, na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Svánkov, odkud pocházela jeho manželka, na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist