logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN KÖTTNER

Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Horní Stropnice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o svatbě rodičů v hornostropnické oddací matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho svatbě v Horní Stropnici

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 91 v Horní Stropnici, kde už není uveden

Repro Sčítání lidu 1921, Želnava, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Plánek Horní Stropnice s vyznačeným zaniklým stavením čp. 91

Repro Pfarrchronik Strobnitz : Kreis Kaplitz, Böhmerwald 1906-1946 (1996), s. 210

O stavení čp. 91 v krajanské publikaci

O stavení čp. 91 v krajanské publikaci

Repro Pfarrchronik Strobnitz : Kreis Kaplitz, Böhmerwald 1906-1946 (1996), s. 241

Reklamní štítek jeho krejčovství v obecní kronice

Reklamní štítek jeho krejčovství v obecní kronice

Repro Ortschronik von Strobnitz 1882-1931, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Takto připomněl své 76. narozeniny, připadající na Boží hod vánoční, na stránkách krajanského časopisuč

Takto připomněl své 76. narozeniny, připadající na Boží hod vánoční, na stránkách krajanského časopisuč

Repro Glaube und Heimat, 1965, č. 24, s. 1023-1024

Tady se dovídáme, že po jeho smrti zůstala rodácká rubrika nějaký čas neobsazena

Tady se dovídáme, že po jeho smrti zůstala rodácká rubrika nějaký čas neobsazena

Repro Glaube und Heimat, 1967, č. 5, s. 199

Prägarten, část Horní Stropnice, na pohlednici, vydané Franzem Winkelbauerem někdy na přelomu 19. a 20. století

Prägarten, část Horní Stropnice, na pohlednici, vydané Franzem Winkelbauerem někdy na přelomu 19. a 20. století

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Kostel sv. Mikuláše v Horní Stropnici (2013)

Kostel sv. Mikuláše v Horní Stropnici (2013)

Foto Leona Töröková

Pozvánka na ples v roce 1920, vlepená do hornostropnické kroniky

Pozvánka na ples v roce 1920, vlepená do hornostropnické kroniky

Repro Ortschronik von Strobnitz 1882-1931, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Masopust v Horní Stropnici roku 1933

Masopust v Horní Stropnici roku 1933

Masopust v Horní Stropnici roku 1933

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist