logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANDREAS FRANZ KORN

Obálka (1929) jeho knihy, vyšlé nákladem spolku Šumavského muzea v Horní Plané

Obálka (1929) jeho knihy, vyšlé nákladem spolku Šumavského muzea v Horní Plané

Jeho jméno a životní data na krajanském webu

Jeho jméno a životní data na krajanském webu

Repro www stránky Heimatkreis Plan-Weseritz e.V.

V rodopisném sborníku "Arbeitsgemeinschaft Ostdeutscher Familienforschung" věnoval Johannes Götz rodu Kornů v Kočově a Brodu nad Tichou (Bruck) význačný text

V rodopisném sborníku "Arbeitsgemeinschaft Ostdeutscher Familienforschung" věnoval Johannes Götz rodu Kornů v Kočově a Brodu nad Tichou (Bruck) význačný text

Repro www stránky AGOFF.de

Na těchto dvou stránkách z kočovské matriky se dočítáme o narození Anny Kornové z čp. 24 a její pozdější svatbě - byla to Andreasova teta?

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Kočov s velkým hospodářským dvorem a přiléhajícím tvrzištěm na císařském otisku mapy stabilního katastru z roku 1838 (v letech 1822-1945 patřilo panství Planá u Tachova rodu Nostitz-Rieneck) a na současném leteckém snímku

Kočov s velkým hospodářským dvorem a přiléhajícím tvrzištěm na císařském otisku mapy stabilního katastru z roku 1838 (v letech 1822-1945 patřilo panství Planá u Tachova rodu Nostitz-Rieneck) a na současném leteckém snímku

Kočov s velkým hospodářským dvorem a přiléhajícím tvrzištěm na císařském otisku mapy stabilního katastru z roku 1838 (v letech 1822-1945 patřilo panství Planá u Tachova rodu Nostitz-Rieneck) a na současném leteckém snímku

Repro J. Žižka, Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách (2016), s. 484
a www stránky obce Kočov

Do kraje kolem Činadieva náležel i Sinjak, jak patrno ze zprávy o nynější podobě území a jeho "československé" minulosti, k níž náleželo i německé školství

Repro Podkarpatská Rus, 2015, č. 3, s. 5

Kostel v Sinjaku

Kostel v Sinjaku

Repro www stránky Foto Ukrajiny

Znak rodu Schönbornů, spojujícího okolí Mukačeva s Budějovicemi a se Šumavou (viz i Berta Ederová)

Znak rodu Schönbornů, spojujícího okolí Mukačeva s Budějovicemi a se Šumavou (viz i Berta Ederová)

Repro Wikipedia (Genealogisches Handbuch des Adels, Band 128, 2002 Adelslexikon)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist