logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL KÖPL

Na snímku z roku 1896

Na snímku z roku 1896

Repro Staré Budějovice, 2013, č. 5, s. 75 (SOkA České Budějovice)

Snímek z roku 1910 ho zachycuje už jako ředitele pražského místodržitelského archivu

Snímek z roku 1910 ho zachycuje už jako ředitele pražského místodržitelského archivu

Repro D. Kovář, Fundatio civitatis : zrození královského města Českých Budějovic (2015), s. 149 (SOkA České Budějovice)

V českobudějovické matrice je novorozený Carl Nikodem psán po otci s příjmením Köppl - matčino rodné příjmení znělo Rokošová (byla dcerou Tomáše Rokoše a jeho ženy Kateřiny, roz. Ortnerové, obou z Netolic)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Podpis jeho děda Paula Köppla, mlynáře z Rychnova nad Malší, který tu žádá dne 13. října roku 1795 o udělení měšťanského práva v Českých Budějovicích

Podpis jeho děda Paula Köppla, mlynáře z Rychnova nad Malší, který tu žádá dne 13. října roku 1795 o udělení měšťanského práva v Českých Budějovicích

Repro Staré Budějovice, 2013, č. 5, s. 67 (SOkA České Budějovice)

Jeho rodný dům v Hroznové ulici (staré čp. 179), dnes již zaniklý, koupený v roce 1807 Karlovým dědem Paulem Köpplem

Jeho rodný dům v Hroznové ulici (staré čp. 179), dnes již zaniklý, koupený v roce 1807 Karlovým dědem Paulem Köpplem

Repro Staré Budějovice, 2013, č. 5, s. 68 (SOkA České Budějovice)

Jeho jmenování archivářem se podle novinové zprávy neobešlo bez národnostního odporu z české strany

Jeho jmenování archivářem se podle novinové zprávy neobešlo bez národnostního odporu z české strany

Repro Budweiser Zeitung, 1880, č. 203, s. 2

Záznam českobudějovické oddací matriky o jeho zdejší svatbě dne 15. října roku 1881 u sv. Mikuláše, kde ho tehdejší kaplan Mathias Wonesch sezdal třicetiletého se dvaatřicetiletou Theresií, narozenou ve Vídni jako dcera tamního účetního oficiála Franze Goldmanna a Marie, roz. Kunftové z Třeboně

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho pražská pobytová přihláška uvádí vedle manželky i dva jeho syny Karla (*1883) a Adolfa (*1893)

Jeho pražská pobytová přihláška uvádí vedle manželky i dva jeho syny Karla (*1883) a Adolfa (*1893)

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, kkarton 260, obraz 166
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Obálka (1879) a autorské iniciály z téže knihy

Obálka (1879) a autorské iniciály z téže knihy

Obálka (1879)

Obálka (1879)

Závěr jeho hesla Budějovice České v Ottově slovníku naučném (1891) pod šifrou "Kp." a připojený plánek města

Repro Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Čtvrtý díl, Bianchi-Giovini-Bžunda (reprint 1997), s. 843 a obr. příl.

Obálka a titulní list (1901) jeho listináře města "Budějovice v Čechách"Obálka a titulní list (1901) jeho listináře města "Budějovice v Čechách"

Obálka a titulní list (1901) jeho listináře města "Budějovice v Čechách"

Pečeť Čéče z Budivojovic v obrazové příloze jeho knihy "Urkundenbuch der Stadt Budweis in Böhmen"

Pečeť Čéče z Budivojovic v obrazové příloze jeho knihy "Urkundenbuch der Stadt Budweis in Böhmen"

Kniha s nejpodrobnější informací o něm - obálka (1992, Archivní správa ministerstva vnitra České republiky, Praha)

Kniha s nejpodrobnější informací o něm - obálka (1992, Archivní správa ministerstva vnitra České republiky, Praha)

Zpráva o jeho úmrtí v českobudějovickém německém listě

Zpráva o jeho úmrtí v českobudějovickém německém listě

Repro Budweiser Zeitung, 1932, č. 98, s. 3

Společný hrob č. 2 na českobudějovickém hřbitově sv. Otýlie, kde spočívají jeho ostatky

Společný hrob č. 2 na českobudějovickém hřbitově sv. Otýlie, kde spočívají jeho ostatky

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist