logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

AUGUST KOPETZKY

Z pozdravného projevu starosty města Český Krumlov ke zdejší župní slavnosti sdružení Bund der Deutschen in Böhmen v červenci roku 1933


Od samého založení českokrumlovské místní skupiny (v originále "Ortsgruppe Krummau" - pozn. překl.) sdružení Bund der Deutschen, tj. po více než 37 let (viz blíže Wikipedia - pozn. překl.), stojím věrně a pevně při ní a prodělal jsem v radosti i bolesti její vývoj. Duch, srdce a pevná vůle byly a budou jako hybné síly (v originále "als Triebfedern" - pozn. překl.) zvláště v těžkých časech nouze nezbytnými k tomu, aby německý národ bylo lze navzdory všem překážkám vést k lepší budoucnosti. Tomu zdar!

Ano, mocným "Heil!", tedy "Na zdar!", ukončil prý tehdy, nezapomeňme že českokrumlovský starosta ve funkci, svůj proslov v malém sále zdejšího kina po osmé hodině osmého července roku 1933. Právě toho neblahého data slavil Adolf Hitler první velký zahraniční triumf, když pozdější papež Pius XII. podepsal jako vatikánský státní tajemník s vicekancléřem von Papenem tzv. "říšský konkordát", umožňující římskokatolickým věřícím souhlasit s nacistickým režimem. O politickém profilu Augusta Kopetzkyho docela svědčí text, který je provázen jeho podpisem a je adresován někdejším členům, stoupencům a přívržencům zakázané Německé nacionální strany v Českém Krumlově (Budweiser Zeitung, 1934, č. 8, s. 7 celý text viz na webových stranách Kohoutího kříže, věnovaných samostatně zde zastoupenému Quido Knappovi). Tehdy totiž musel dosavadní starosta (jeho nástupcem se stal Josef Skopek, zastoupený i samostatně na webových stranách Kohoutího kříže) jako kandidát zakázané politické strany odstoupit. Narodil se jako Augustin Anton Ferdinand Kopetzky dne 11. srpna roku 1868 na českokrumlovském Latráně čp. 66 knížecímu schwarzenberskému plavebnímu kontrolorovi Ferdinandu Kopetzkymu a jeho ženě Rosině, roz. Trexlerové. Děd z otcovy strany Augustin Kopetzky byl důchodním (v křestní matrice "Renntenmeister") v Králíkách (Grulich), jeho manželka Josefa, roz. Šťastná (v křestním záznamu vnukově zní její příjmení "Časny" /!/), pocházela z Ratají nad Sázavou (v českokrumlovské oddací matrice "aus Rattey"). Augustovi rodiče se brali v Českém Krumlově 28. června roku 1863. Matka Rosina byla dcerou bažantníka v Radanech čp. 14, tehdejší okres Vodňany, Antona Trexlera a jeho ženy Marie, roz. Thallerové z Českého Krumlova čp. 52 (však také městský tajemník Johann Thaller, zastoupený i samostatně na webových stranách Kohoutího kříže, je na svatbě Augustových rodičů podepsán jako jeden ze svědků). August Kopetzky se stal správcem českokrumlovského pivovaru, ale vyznamenal se i jako zdatný pěvecký tenor a režisér ochotnických představení, kde vystupovala i jeho manželka Albine, roz. Matějková, narozená 30. listopadu 1875 na Latráně čp. 34 jako jedna z dcer dvojčat českokrumlovského hostinského Thomase Matějky a Marianny, roz. Blažkové (dcery Wenzla Blažka, majitele domu čp. 46 v českokrumlovské ulici Pod Kamenem /Steinwand/ a jeho ženy Theresie, roz. Neubauerové z Loutky /Reith/ čp. 2, tehdejší okr. Horní Planá /Oberplan/) a zesnulá na Boží Hod vánoční 25. prosince 1934 v 59 letech věku. Jak se dovídáme z dodatečného přípisu k záznamu křestní matriky o narození Augusta Kopetzkyho, zemřel někdejší českokrumlovský starosta v "říšském" už městě Krummau an der Moldau dne 23. května roku 1942, čtyři dny před pražským atentátem na Reinharda Heydricha. V krumlovském kině sice tehdy dávali německý film "Wiener Blut", tj. "Vídeňská krev", ale mělo ještě vytéci hodně jiné vinné i nevinné krve lidí mnoha národů, než nastal mír a zcela jiné zdejší poměry.

- - - - -
* Český Krumlov / † † † Český Krumlov

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam o jeho narození v českokrumlovské matrice s přípisem o datu úmrtí
Rodný dům čp. 66 na českokrumlovském Latráně
Záznam o narození jeho ženy Albine v českokrumlovské matrice
Se svou budoucí manželkou se na divadelních
 prknech setkával už od let devadesátých

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist