logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUDOLF KOHL

Repro Kronika děkanství Tachov 1836-1946 (SOkA Tachov, Porta fontium)

Zpráva katolického tisku o jeho vysvěcení a první mši

Zpráva katolického tisku o jeho vysvěcení a první mši

Repro Katolické listy, 1899, č. 200, s. 2

Záznam o jeho narození v křestní matrice farního kostela sv. Filipa a Jakuba na Smíchově

Repro Archiv hlavního města Prahy, Archivní katalog, Sbírka matrik SM N19

Úvod jeho stati v revue MVGDB

Úvod jeho stati v revue MVGDB

Repro Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 1919, s. 97

Zápis v kronice děkanství o jeho odchodu z Tachova...

Zápis v kronice děkanství o jeho odchodu z Tachova...

Repro Kronika děkanství Tachov 1836-1946 (SOkA Tachov, Porta fontium)

... následovalo hned na další straně oznámení o jeho úmrtí s novinovými výstřižky

Repro Kronika děkanství Tachov 1836-1946 (SOkA Tachov, Porta fontium)

Záznam o jeho skonu v chebské úmrtní matrice

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Heslo v životopisném lexikonu k dějinám českých zemí

Heslo v životopisném lexikonu k dějinám českých zemí

Repro Biographisches Lexikon zur Geschichte der Böhmischen Länder. 1., I - K (1984), s. 220

O něm na stránkách ústředního listu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2022, č. 28, s. 16

Úvod významného textu historika Jaroslava Šebka o vztazích českých a německých katolíků za "první republikyÚvod významného textu historika Jaroslava Šebka o vztazích českých a německých katolíků za "první republiky

Úvod významného textu historika Jaroslava Šebka o vztazích českých a německých katolíků za "první republiky

Repro Bohemia : Zeitschrift für Geschichte ud Kultur der Böhmischen Länder, Sv. 45 (2004), č. 2, s. 430 a obálka

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist