logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MATTHIAS KOCH

Repro archiv Gymnázia Česká v Českých Budějovicích

Mezi členy českobudějovické městské rady v roce 1891 (druhá řada shora, třetí zprava)

Repro archiv Gymnázia Česká v Českých Budějovicích

Maturitní tablo německého gymnázia z roku 1891 s jeho podobenkou

Maturitní tablo německého gymnázia z roku 1891 s jeho podobenkou

Repro M. Binder - D. Kovář, Město v nejlepších letech : příběhy z minulosti Českých Budějovic (2015), s. 26

Stal se předsedou krajinské výstavy v Českých Budějovicích, jak vysvítá z jejího programu na stránkách českého časopisu "Rolník" ze srpna roku 1884

Repro Rolník, 1884, č. 16, s. 171-172

Pozdrav k jeho padesátinám s podpisy členů učitelského sboru německého gymnázia v Českých Budějovicích

Repro archiv Gymnázia Česká v Českých Budějovicích

Záznam o jeho narození a křtu v českobudějovické matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho děd Mathias se v Českých Budějovicích podle tohoto latinsky ještě psaného záznamu zdejší křestní matriky narodil dne 18. září roku 1781

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o narození otcově 26. března roku 1809 v českobudějovické křestní matrice dosvědčuje, že i děd Mathias byl zdejším mistrem obuvnickým

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Na záznamu z českobudějovické oddací matriky ze 4. září roku 1866 o jeho první svatbě s Theresií Knappovou je jako svědek podepsán Johann Lampl (nevěstina matka byla roz. Lamplová) a jako ženichova adresa je uveden Mikulov na jižní Moravě

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam českobudějovické oddací matriky o jeho druhé svatbě s Marií, roz. Knappovou, na němž je jako svědek rovněž podepsán Johann Lampl

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 59a na Pražské třídě. kde bydlil se svou ženou Marií (*20. listopadu 1847 v Českých Budějovicích), vnukem Oskarem Troschlem a českou služkou Annou Babinerovou z Hosína

Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Z česky psaného záznamu v českobudějovické knize zemřelých se dovídáme příčinu úmrtí i to, že jej pochovával Mathias Wonesch

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Originál nekrologu v českobudějovickém německém list

Repro Budweiser Zeitung, 1926, č. 44, s. 1-3

Jeho hrob na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie je označen jménem svědka na obou Kochových svatbách Johanna Lampla (původní stav)

Jeho hrob na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie je označen jménem svědka na obou Kochových svatbách Johanna Lampla (původní stav)

Foto Jan Mareš

Text o něm z knihy českobudějovického archiváře Daniela Kováře

Text o něm z knihy českobudějovického archiváře Daniela Kováře

Repro D. Kovář, Budějovické hřbitovy : malý kulturně-historický průvodce (2001), s. 35

Pozvánka na pietní akt u jeho hrobu na českobudějovickém hřbitově, o jehož obnovu se mj. zasloužily i rodina Hampelova a Stegmannova ze Spolkové republiky Německo...

Pozvánka na pietní akt u jeho hrobu na českobudějovickém hřbitově, o jehož obnovu se mj. zasloužily i rodina Hampelova a Stegmannova ze Spolkové republiky Německo...

Repro archív Kohoutího kříže

... a hrob, obnovený v roce 2021 díky projektu studentů Gymnázia Česká... a hrob, obnovený v roce 2021 díky projektu studentů Gymnázia Česká

... a hrob, obnovený v roce 2021 díky projektu studentů Gymnázia Česká

Foto Ivo Kareš

V Gymnáziu Česká byla v říjnu 2021 odhalena jeho pamětní deskaV Gymnáziu Česká byla v říjnu 2021 odhalena jeho pamětní deska

V Gymnáziu Česká byla v říjnu 2021 odhalena jeho pamětní deska

Foto Tamara Pršínová

Budova gymnázia na snímku z roku 2014 (viz i Placidus Hammer, Franz Oppelt a Jakob Stabernak)

Budova gymnázia na snímku z roku 2014 (viz i Placidus Hammer, Franz Oppelt a Jakob Stabernak)

Foto Ivo Kareš

Nevšední maturitní tablo německého gymnázia z roku 1888, kdy už byl 4 roky jeho ředitelem

Nevšední maturitní tablo německého gymnázia z roku 1888, kdy už byl 4 roky jeho ředitelem

Repro M. Binder - D. Kovář, Město v nejlepších letech : příběhy z minulosti Českých Budějovic (2015), s. 26

Jeho synovec Chrysogon Koch, kterého jsem kdysi potkával v českobudějovických ulicích

Jeho synovec Chrysogon Koch, kterého jsem kdysi potkával v českobudějovických ulicích

Repro Českobudějovické listy, 3.12. 1993, s. 13

Schillerova bysta nad schodištěm někdejšího německého gymnázia

Schillerova bysta nad schodištěm někdejšího německého gymnázia

Repro z daru Antonína Sekyrky

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist