logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

VIRGINIE KOČANDRLOVÁ

Na studentské legitimaci s podpisem uvádějícím její dívčí příjmení

Na studentské legitimaci s podpisem uvádějícím její dívčí příjmení

Repro z daru Václava Kuneše

Studentkou v Praze

Studentkou v Praze

Repro z daru Václava Kuneše

Seznam učitelů německé školy v Bernarticích, kde ještě figuruje pod svým dívčím jménem

Seznam učitelů německé školy v Bernarticích, kde ještě figuruje pod svým dívčím jménem

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens, 9. Folge (1928), s. 452

Její podpis už po svatbě na seznamu učitelů, přítomných setkání v Horšovském Týně 9. prosince roku 1937

Její podpis už po svatbě na seznamu učitelů, přítomných setkání v Horšovském Týně 9. prosince roku 1937

Repro Kronika obecné a měšťanské školy Horšovský Týn 1928-1944 (SOA v Plzni - Porta fontium)

Foto z třicátých let dvacátého století

Foto z třicátých let dvacátého století

Repro z daru Václava Kuneše

Ze čtyřicátých let v Horšovském Týně

Ze čtyřicátých let v Horšovském Týně

Repro z daru Václava Kuneše

Někdy po druhé světové válce

Někdy po druhé světové válce

Repro z daru Václava Kuneše

Manžel Josef Kočandrle

Manžel Josef Kočandrle

Repro S. Gryc - V. Kuneš - L. Thomayer, Žili v Horšovském Týně (2002), s. 52

Záznam českobudějovické křestní matriky o narození matčině

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam oddací matriky farní obce Horšovský Týn o zdejší svatbě jejích rodičů dne 16. srpna roku 1897 - dvaatřicetiletý ženich Franz Zischka, učitel zdejší měšťanské školy, bytem na Klášterním předměstí (Klostervorstadt) čp. 35, byl synem zdešího měšťana a mistra obuvnického Josefa Zischky a Marie, roz. Hofmannové rovněž z Horšovského Týna, dvacetiletá nevěsta Virginia Klara Schnayderová, bývalá učitelka v Bělé nad Radbuzou (Weissensulz), byla dcerou Coelestina Schnaydera, kontrolora c.k. rakouských státních drah, ředitelství Terst (Triest, italsky Trieste), a jeho ženy Marie, roz. Nagyové z Komárna (Komorn, maďarsky Komárom) v tehdejších Uhrách

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam o jejím narození v horšovskotýnské křestní matrice

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Nekrolog jejího otce na stránkách kroniky německé chlapecké školy v Ronšperku (dnes Poběžovice)

Nekrolog jejího otce na stránkách kroniky německé chlapecké školy v Ronšperku (dnes Poběžovice)

Repro Kronika obecné školy Poběžovice 1918-1938 (SOA v Plzni - Porta fontium)

Zpráva o matčině úmrtí dne 10. května roku 1956 na svátek Nanebevstoupení Páně ve městě Lohr am Main v bavorských Dolních Frankách a o následném pohřbu i za doprovodu šumavské hymny

Zpráva o matčině úmrtí dne 10. května roku 1956 na svátek Nanebevstoupení Páně ve městě Lohr am Main v bavorských Dolních Frankách a o následném pohřbu i za doprovodu šumavské hymny

Repro Glaube und Heimat, 1956, č. 11, s. 451

Horšovský Týn na výřezu císařského otisku mapy stabilního katastru z prvé poloviny devatenáctého století

Horšovský Týn na výřezu císařského otisku mapy stabilního katastru z prvé poloviny devatenáctého století

Repro Český les : příroda, historie, život (2005), s. 437, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru ZÚ v Praze

Vstupní brána hřbitova v Horšovském Týně na snímku Karla Sticha ze září 1979

Vstupní brána hřbitova v Horšovském Týně na snímku Karla Sticha ze září 1979

Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 11, s. 42

Kaple Panny Marie Lurdské v Horšovském Týně, zničená údajně jako cíl jednoho vojenského cvičení v roce 1955

Kaple Panny Marie Lurdské v Horšovském Týně, zničená údajně jako cíl jednoho vojenského cvičení v roce 1955

Repro Glaube und Heimat, 1955, č. 20, s. 679

Místo, kde stála kaple Panny Marie Lurdské na snímku ze srpna 2006 a její vzhled na pohlednici z doby kolem roku 1920Místo, kde stála kaple Panny Marie Lurdské na snímku ze srpna 2006 a její vzhled na pohlednici z doby kolem roku 1920

Místo, kde stála kaple Panny Marie Lurdské na snímku ze srpna 2006 a její vzhled na pohlednici z doby kolem roku 1920

Repro P. Kokaisl - P. Kokaislová, Kostely a kaple v domažlickém okrese : po stopách současných i zaniklých církevních památek (2009), s. 67

Na místě zvaném "Oelbergengl" v Horšovském Týně stávalo toto sousoší

Na místě zvaném "Oelbergengl" v Horšovském Týně stávalo toto sousoší

Repro Glaube und Heimat, 1951, č. 3, s. 16

Kostel sv. Petra a Pavla v Bernarticích, které jsou dnes součástí Stráže u Tachova

Kostel sv. Petra a Pavla v Bernarticích, které jsou dnes součástí Stráže u Tachova

Repro Glaube und Heimat, 1953, č. 18, s. 582

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist