logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN MATTHÄUS KLIMESCH

Česky psaný záznam o narození Matouše Klimeše v Rozpoutí, syna Jakuba Klimeše, zdejšího "sedláka k podkrajskému a súdnímu úřadu v Kaplici" (jeho otec je tu psán Tomáš Klimeš, vyminkář, matka Majdalena, roz. Štefl) a jeho ženy Kateřiny, dcery Martina Sebery, sedláka v Hubenově, a Kateřiny Klimeš ze Zdáru (zřejmě jde o Žďár /Sohorsch/) - jako svědek se německým kurentem podepsal "Thomaš Sebera", česky připsáno "sedlák z Hubenova s Kateřinou matkou"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jako student na snímku z roku 1877...

Jako student na snímku z roku 1877...

Repro 25 Jahre Patenschaft der Stadt Ellwangen für die Heimatvertriebenen aus Kreis Kaplitz, 1980-2005, s. 365

... a jako "c.k. profesor" v Praze
(viz i následující snímek)...

... a jako "c.k. profesor" v Praze
(viz i následující snímek)...

Repro Glaube und Heimat, 2000, č. 8, s. 14

Repro 25 Jahre Patenschaft der Stadt Ellwangen für die Heimatvertriebenen aus Kreis Kaplitz, 1980-2005, s. 365

... a vídeňský snímek z roku 1926

... a vídeňský snímek z roku 1926

Repro 25 Jahre Patenschaft der Stadt Ellwangen für die Heimatvertriebenen aus Kreis Kaplitz, 1980-2005, s. 362

Jeho druhá manželka, Ämilie Klimeschová se svými čtyřmi dětmi v Kaplici na snímku z roku 1903

Jeho druhá manželka, Ämilie Klimeschová se svými čtyřmi dětmi v Kaplici na snímku z roku 1903

Repro H. Sailer, Kaplice : dějiny jednoho městečka na Šumavě (2017), s. 297

Odhalení pamětní desky na domě zvaném "Klimeschhaus" ve Vídni,
vepředu nalevo stojí s kloboukem v ruce Franz Xaver Lenz

Odhalení pamětní desky na domě zvaném "Klimeschhaus" ve Vídni,
vepředu nalevo stojí s kloboukem v ruce Franz Xaver Lenz

Repro Glaube und Heimat, 1971, č. 13, obálka

Pamětní deska s českým textem, odhalená dne 6. října roku 2010 k jeho poctě na budově bývalé německé měšťanské školy v Kaplici

Pamětní deska s českým textem, odhalená dne 6. října roku 2010 k jeho poctě na budově bývalé německé měšťanské školy v Kaplici

Repro H. Sailer, Kaplice : dějiny jednoho městečka na Šumavě (2017), s. 297

Rodný dům v Rozpoutí

Rodný dům v Rozpoutí

Foto Jan Mareš

Hrob v Kaplici

Hrob v Kaplici

Foto Jan Mareš

Rozrod "šumavských" Harrachů podle doplňkového svazku genealogické příručky vymřelých českých panských rodů,
vydaného v Mnichově roku 1990 vědeckou institucí Collegium Carolinum v nakladatelství Oldenbourg

Repro R. von Procházka, Genealogisches Handbuch erloschener böhmischer Herrenstandsfamilien : Ergänzungsband (1990),
s. 62-63

Mapka vsi Hora (Horra, Harrachy) provází obsáhlý text Václava Hajera ve druhém díle jeho knihy Kaplický poutník (2011),
    líčící i osudy rodu Harrachů a jeho spřízněnost s Buquoyi (převzali prý od nich i tajemství výroby hyalitového skla)

Mapka vsi Hora (Horra, Harrachy) provází obsáhlý text Václava Hajera ve druhém díle jeho knihy Kaplický poutník (2011),
líčící i osudy rodu Harrachů a jeho spřízněnost s Buquoyi (převzali prý od nich i tajemství výroby hyalitového skla)

Repro V. Hajer, Kaplický poutník II, aneb, Po stopách zaniklých obcí na Kaplicku (2011), s. 75

Mladí obyvatelé vsi Hora na snímku někdy z roku 1939 či 1940

Mladí obyvatelé vsi Hora na snímku někdy z roku 1939 či 1940

Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 1, s. 56

Návesní kaple v zaniklé vsi Hora

Návesní kaple v zaniklé vsi Hora

Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 3, s. 89

Poslední zbytky někdejší vsi HoraPoslední zbytky někdejší vsi Hora

Poslední zbytky někdejší vsi Hora

Foto Jan Mareš

Hora na leteckých snímcích z let 1952 a 2008Hora na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Hora na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Kaple v zaniklé vsi Hora u Rožmitálu na Šumavě

Kaple v zaniklé vsi Hora u Rožmitálu na Šumavě

Repro M. Valenčík, Ohrožené památky : kostely, kaple a kapličky v České republice (2006), s. 29

Z kostela sv. Jana Křtitele v Zátoni, snad vůbec nejstarší církevní stavby na Šumavě (zaniklá Hora k zátoňské farnosti náležela), pochází socha Madony na půlměsíci, vzniklá někdy v letech 1500-1510 a uložená dnes ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie

Z kostela sv. Jana Křtitele v Zátoni, snad vůbec nejstarší církevní stavby na Šumavě (zaniklá Hora k zátoňské farnosti náležela), pochází socha Madony na půlměsíci, vzniklá někdy v letech 1500-1510 a uložená dnes ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie

Repro R. Lavička, Gotické umění : průvodce sbírkou středověkého umění Alšovy jihočeské galerie (2009), s. 50

Tvrz ve Štěkři

Tvrz ve Štěkři

Foto Ivo Kareš

TOPlist