logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

LEOPOLD KLIMA

Podepsán pseudonymem "Wolfgang Baumroth"

Podepsán pseudonymem "Wolfgang Baumroth"

Repro Waldheimat, 1932, č. 12, s. 209

Repro Glaube und Heimat, 1955,, č. 11, s. 343

Záznam křestní matriky farní obce Červené Dřevo o jeho narození 10. listopadu roku 1882 (téhož dne byl tu i pokřtěn) v rodině zdejšího učitele Johanna Klimy (jeho otec Johann Klima rovněž vykonával učitelské povolání, matka Barbara byla roz. Baumannová ze Srubů /Heuhof/) a jeho ženy Anny Marie, dcery Johanna Multerera ze Srubů čp. 16 a Theresie, roz. Seidlové z Pláně (Plöß) čp. 10

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam o složené maturitě na českobudějovickém německém gymnáziu

Repro SOkA České Budějovice

Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 11, s. 6

Na zahradě arciděkanství v Horšovském Týně

Na zahradě arciděkanství v Horšovském Týně

Repro Glaube und Heimat, 1955, č. 22, s. 757

Arciděkanský kostel sv. Petra a Pavla v Horšovském Týně

Arciděkanský kostel sv. Petra a Pavla v Horšovském Týně

Repro www stránky města Horšovský Týn

Hlavní oltář kostela na starém snímku

Hlavní oltář kostela na starém snímku

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2016, č. 49, s. 14

Křtí v Podražnici, dnes části města Horšovský Týn, novou hasičskou stříkačku,
vlevo stojí se synem kněžna von und zu Trauttmansdorff-Weinsberg

Křtí v Podražnici, dnes části města Horšovský Týn, novou hasičskou stříkačku,
vlevo stojí se synem kněžna von und zu Trauttmansdorff-Weinsberg

Repro Glaube und Heimat, 1963, č. 4, s. 155

Parte

Parte

Repro Glaube und Heimat, 1955, č. 11, s. 375

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1955, č. 6, s. 15

Foto z uvedení jeho hry "Der Elfenschleier" divadelníky v Horšovském Týně

Foto z uvedení jeho hry "Der Elfenschleier" divadelníky v Horšovském Týně

Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 2, s. 41

Snímek z uvedení jeho hry "G'raubte Hoamat" tj. "Uloupený domov", na scéně "Waldschmidtbühne" v bavorském Eschlkamu roku 2006, tedy 60 let poté, co ji autor napsal

Snímek z uvedení jeho hry "G'raubte Hoamat" tj. "Uloupený domov", na scéně "Waldschmidtbühne" v bavorském Eschlkamu roku 2006, tedy 60 let poté, co ji autor napsal

Repro Sudetenpost. 2007, č. 8, s. 14

K obnovenému uvedení jeho hry "G'raubte Hoamat" ochotnickou scénou "Waldschmidtbühne" v Eschlkamu u příležitosti 60. výročí Klimova úmrtí

K obnovenému uvedení jeho hry "G'raubte Hoamat" ochotnickou scénou "Waldschmidtbühne" v Eschlkamu u příležitosti 60. výročí Klimova úmrtí

Repro Glaube und Heimat, 2015, č. 10, s. 121

Úryvek z jeho nezveřejněných pamětí (1948) se týká jeho věznění v Dachau (1941-1942)

Úryvek z jeho nezveřejněných pamětí (1948) se týká jeho věznění v Dachau (1941-1942)

Repro Glaube und Heimat, 2005, č. 5, s. 8

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1992, č. 50, s. 8

Červené Dřevo na staré pohlednici

Červené Dřevo na staré pohlednici

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Červené Dřevo (olejomalba Josefa Maiera) na obálce jubilejního čísla časopisu Glaube und Heimat (1974)...

Červené Dřevo (olejomalba Josefa Maiera) na obálce jubilejního čísla časopisu Glaube und Heimat (1974)...

... a dnes (viz i Anton Haas, Maria Schmidt-Klimaová a Martin Zipperer)

... a dnes (viz i Anton Haas, Maria Schmidt-Klimaová a Martin Zipperer)

Repro Glaube und Heimat, 2006, č. 8, obálka

Dřevoryt Waltera Grössla, vzniklý zřejmě v souvislosti s obrazem Josefa Maiera,má jako on v pozadí táhlý obrys Vysokého Bogenu

Dřevoryt Waltera Grössla, vzniklý zřejmě v souvislosti s obrazem Josefa Maiera,
má jako on v pozadí táhlý obrys Vysokého Bogenu

Repro Glaube und Heimat, 2006, č. 8, s. 16

Červené Dřevo (viz i Maria Schmidt-Klimaová) na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Červené Dřevo (viz i Maria Schmidt-Klimaová) na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Červené Dřevo (viz i Maria Schmidt-Klimaová) na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Kostel v Červeném Dřevě na grafice Waltera Grössla

Kostel v Červeném Dřevě na grafice Waltera Grössla

Repro Glaube und Heimat, 2006, č. 8, s. 16

Oltář někdešího kostela v Červeném Dřevě

Oltář někdešího kostela v Červeném Dřevě

Repro www stránky Kostely a kaple v západních Čechách

Základy kostela Panny Marie Bolestné v někdejším Červeném Dřevě, jak vyhlížejí dnes, ...

Základy kostela Panny Marie Bolestné v někdejším Červeném Dřevě, jak vyhlížejí dnes, ...

Repro Glaube und Heimat, 1965, č. 9, obálka

... někdejší oltářní prostor kostela vyplňuje čtyři metry vysoký kříž z dubového dřeva, křtitelnice
a v roce 1993 vyzděný mešní stůl, u kterého se konala 3. září 1994 první bohoslužba od vyhnání

... někdejší oltářní prostor kostela vyplňuje čtyři metry vysoký kříž z dubového dřeva, křtitelnice
a v roce 1993 vyzděný mešní stůl, u kterého se konala 3. září 1994 první bohoslužba od vyhnání

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 6, s. 73

Novější úprava hřbitova v Červeném Dřevě na snímku z roku 2014

Novější úprava hřbitova v Červeném Dřevě na snímku z roku 2014

Repro www stránky Kostely a kaple v západních Čechách

Na hlavním oltáři farního kostela sv. Tomáše v Nýrsku stojí před svatostánkem soška Matky Boží z Červeného Dřeva (viz i Anton Haas)Na hlavním oltáři farního kostela sv. Tomáše v Nýrsku stojí před svatostánkem soška Matky Boží z Červeného Dřeva (viz i Anton Haas)

Na hlavním oltáři farního kostela sv. Tomáše v Nýrsku stojí před svatostánkem soška Matky Boží z Červeného Dřeva (viz i Anton Haas)

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 21, obálka a 1970, č. 15, obálka

Matka Boží z Červeného Dřeva na obraze uctívaném dnes v kostelíku Jägershof u bavorského Neukirchen beim Heiligen Blut, kam byl přenesen z někdejší Wallnerovy kaple doma

Matka Boží z Červeného Dřeva na obraze uctívaném dnes v kostelíku Jägershof u bavorského Neukirchen beim Heiligen Blut, kam byl přenesen z někdejší Wallnerovy kaple doma

Repro www stránky Kostely a kaple v západních Čechách

Kostelík v Jägershofu (postavený v roce 1901) na snímku z roku 2014

Kostelík v Jägershofu (postavený v roce 1901) na snímku z roku 2014

Repro www stránky Kostely a kaple v západních Čechách

Pamětní deska při kostelíku

Pamětní deska při kostelíku

Repro www stránky Kostely a kaple v západních Čechách

Umrlčí prkna poblíž na památku obětí odsunu

Umrlčí prkna poblíž na památku obětí odsunu

Repro www stránky Kostely a kaple v západních Čechách

Titulní list (1930) českého překladu (a druhého svazku edice Knihovna Roj) jeho románu Scandalum Crucis, který vyšel roku 1944 i slovensky nákladem spolku sv. Vojtěcha v Trnavě (v roce 1947 ve druhém, 1948 ve třetím a 1998 ve čtvrtém vydání!) pod titulem Potupenie Kríža a v překladu a úpravě Ignáce Obrokty

Titulní list (1930) českého překladu (a druhého svazku edice Knihovna Roj) jeho románu Scandalum Crucis, který vyšel roku 1944 i slovensky nákladem spolku sv. Vojtěcha v Trnavě (v roce 1947 ve druhém, 1948 ve třetím a 1998 ve čtvrtém vydání!) pod titulem Potupenie Kríža a v překladu a úpravě Ignáce Obrokty

Stručná recenze prvního vydání slovenského překladu románu Scandalum Crucis,
jejímž autorem je dominikán P. Aquinas M. Gabura...

Stručná recenze prvního vydání slovenského překladu románu Scandalum Crucis,
jejímž autorem je dominikán P. Aquinas M. Gabura...

Repro Smer : revue pre duchovný život, 1944, č. 8

... a stručný slovenský obsah tohoto románu

Repro www stránky Frauellie's Bibliotheca

Obálka (1933) Hanse Foschuma ke Klimovu nábožensko-politickému románu, odehrávajícímu se po roce 2000 a vydanému podle titulního listu českokrumlovským nakladatelstvím Ed. Bayands Nachf., B.-Krumau ČSR

Obálka (1933) Hanse Foschuma ke Klimovu nábožensko-politickému románu, odehrávajícímu se po roce 2000 a vydanému podle titulního listu českokrumlovským nakladatelstvím Ed. Bayands Nachf., B.-Krumau ČSR

Pohled ke kostelu sv. Kunhuty v Bambergu, kde vypomáhal jako penzionovaný duchovní

Pohled ke kostelu sv. Kunhuty v Bambergu, kde vypomáhal jako penzionovaný duchovní

Repro Wikipedia, foto Demidow

V Bambergu strávil poslední léta životaV Bambergu strávil poslední léta života

V Bambergu strávil poslední léta života

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist