logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTON KLEMENT

Se ženou

Se ženou

Repro Hoam!, 1977, č. 3, s. 75

Sudetoněmečtí zástupci v mírové delegaci "Německého Rakouska" (Deutschösterreich) v Saint-Germain před domem, kde tehdy bydlili:
 odleva Robert Freißler, Hieronymus Oldofredi, Rudolf Lodgmann von Auen, zástupce uherských Němců Beer, Anton Klement a Josef Seliger

Sudetoněmečtí zástupci v mírové delegaci "Německého Rakouska" (Deutschösterreich) v Saint-Germain před domem, kde tehdy bydlili:
odleva Robert Freißler, Hieronymus Oldofredi, Rudolf Lodgmann von Auen, zástupce uherských Němců Beer, Anton Klement a Josef Seliger

Repro Odsun - Die Vertreibung der Sudetendeutschen - Vyhnání sudetských Němců (2000), s. 581

Více než z půli cenzurou zabavený jeho článek o "otrockém míru", ustaveném koferencí v Saint-Germain, na titulní straně českobudějovického německého listu (zabaveno bylo i dokončení na straně následující)

Repro Budweiser Zeitung, 1919, č. 43, s. 1

Záznam chvalšinské křestní matriky o jeho narození v Borové čp. 7 rolníku Johannu Klementovi (i jeho otec Paul Klement tu na čp. 7 hospodařil se svou ženou Johannou, roz. Maurerovou z Borové čp. 14) a jeho choti Marii, dceři chalupníka z Borové čp. 10 Thomase Maurera a jeho ženy Elisabeth, roz. Riebauerové z Borové čp. 22 - pozdější přípis nás pak zpravuje o svatbě Antona Klementa s Bertou, roz. Weberovou, ve Vídni dne 20. prosince roku 1920

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

V mezeře mezi těmito domy stával rodný dům Klementův (viz i Magda Maria Kernová)

V mezeře mezi těmito domy stával rodný dům Klementův (viz i Magda Maria Kernová)

Foto Ivo Kareš

Rodná Borová na leteckých snímcích z let 1952 a 2011

Rodná Borová na leteckých snímcích z let 1952 a 2011

Rodná Borová na leteckých snímcích z let 1952 a 2011

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Kaplička stojící naproti někdejšímu rodnému domu

Kaplička stojící naproti někdejšímu rodnému domu

Foto Ivo Kareš

Z expozice 12. bitvy na řece Soči v muzeu ve slovinském městě KobaridZ expozice 12. bitvy na řece Soči v muzeu ve slovinském městě Kobarid

Z expozice 12. bitvy na řece Soči v muzeu ve slovinském městě Kobarid

Expozice Kobariški muzej, foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist