logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRITZ KITZINGER

Solang der alte Steffel...


Solang der alte Steffel
Am Stephansplatz noch steht;
Solang die blaue Donau
Durch d' Weanastadt noch geht;
Solang an feschen Walzer
Noch spielt der Johann Strauß:
Solang stirbt d' alte Gmüatlichkeit
In der Weanastadt net aus.

Dokud ve Vídni Steffl...


Dokud ve Vídni Steffl
na placu stojí dál
a modrej Dunaj městem
jít eště nepřestal;
pokavád švarnej valčík
sám Johann Strauss nám hrá:
starý dobrý srdce města
ménem Vídeň neskoná.

V prvním díle osmisvazkového slovníku s názvem "Österreicher aus sudetendeutschem Stammen" (tj. "Rakušané sudetoněmeckého původu") od krnovského rodáka Hugona Partische (1886-1969), díle vycházejícím od roku 1961 a dokončeném sedmým a osmým svazkem (1970 a 1979) až po autorově smrti, nacházíme mezi literáty osobnost, kterou Partisch charakterizuje doslova takto: "Fritz Kitzinger, truhlářský tovaryš ze šumavských Prášil (v originále 'aus Stubenbach im Böhmerwald'), nebyl nijakým básníkem světově proslulým, ale patřil spíše k doprovodnému múzickému hejnu (v originále 'zählt mehr zum Schwarm des musischen Gefolges'). Přesto daroval Vídeňanům píseň, která znívala se zvučným zápalem všude tam, kde šraml vábil k 'letošnímu vínu' (v originále 'zum Heurigen') a lidoví zpěváci stoupají na prkenné pódium." Až sem by nebylo pochyb, že z obce, o které se v padesátých letech dvacátého století, kdy už byla jako součást vojenského újezdu Dobrá Voda (zrušen byl až v letech devadesátých) zcela veřejnosti nepřístupná, zpíval zlidovělý "hit" Na silnici do Prášil, přišel někdy ve století devatenáctém do metropole na Dunaji nářeční bard, jehož text vešel do dějin města. Jenže webová encyklopedie AEIOU uvádí jako autora textu písně známého Karla (Carla) Lorense (1851-1909) a jiný webový pramen Kulturethologie in Matrei dodává: "Písně mohou putovat! Mohou být předělány či v lidovém podání zaznít v té zarušeně 'správné' verzi, která se podle místa svého "pobytu" proměňuje. Lze to doložit na příkladu starého vídeňského kupletu 'Himmel voller Sterne' (tj. 'Nebe plné hvězd') od Wilhelma Wiesberga (vl. jm. Wilhelm Bergamenter, 1856-1890) někdy z roku 1880, ceněného zejména dámským publikem, poněvadž pojednává o oficírech s hrudí plnou řádů a vyznamenání. Kuplet ztratil brzy po svém vzniku svůj původní text, nový byl Vídeňany (v originále 'von den Wienern') naroubován na starou melodii a ten někdejší propadl zapomnění. Kuplet teď nesl název "Solang der alte Steffel (či "Steffl", rozuměj svatoštěpánský dóm) am Stephansplatz noch steht" a putoval v této podobě prostřednictvím hudebních bacilonosičů vídeňské nákazy dál západním směrem na mnichovský "Oktoberfest", kde jeho text doznal nové proměny a stal se známým pod jménem "Solang der alte Peter am Petersberg noch steht" jakousi hymnou pivního srdce Mnichova, po dlouhá léta i stálou melodií, označující přestávky (Pausenzeichen) bavorského rozhlasu (Bayerischer Rundfunk)."

- - - - -
* Prášily / † † † Dobřany

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Barevná pohlednice z Prášil v pseudorokokovém "vídeňském" stylu,
zaplavujících v podobných výtvorech celou monarchii
Obálka (1940) Stifterovy knihy o staré Vídni vydané nakladatelstvím W. Frick s reprodukcí obrazu Rudolfa von Alta s nedostavěnou gotickou věží svatoštěpánského dómu
Zimní podoba vídeňského "Stefflu" na jiném díle téhož malíře s druhou dostavěnou jeho gotickou věží a dvěma goticky upravenými románskými věžemi v průčelí, pocházejícími původně snad už z 12. století
Hlava sv. Anny samotřetí ze svatoštěpánského dómu pochází snad z konce 13. století

zobrazit všechny přílohy

TOPlist