logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN KITZBERGER

Repro Glaube und Heimat, 1972, č. 10, s. 429

Vzácný snímek rodných Kovářovic, kde je číslem 4 označeno i Kitzbergerových stavení

Vzácný snímek rodných Kovářovic, kde je číslem 4 označeno i Kitzbergerových stavení

Repro www stránky Zaniklé obce

Plánek vsi Kovářovice s vyznačením jeho rodného stavení čp. 4

Plánek vsi Kovářovice s vyznačením jeho rodného stavení čp. 4

Repro R. Essl, Der Kreis Krummau an der Moldau (1983), s. 584

Záznam o narození otcově v boletické křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o narození matčině v křestní matrice farní obce Jablonec (Ogfolderhaid)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o svatbě rodičů v oddací matrice farní obce Polná na Šumavě

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 4 v Kovářovicích (osada tehdy patřila k politické obci Svíba /Schwiebgrub/) s rodinou Kitzbergerovou

Repro Sčítání lidu 1921, Kovářovice, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Vývoj pojmenování rodné vsi a seznam majitelů usedlostí v roce 1945

Vývoj pojmenování rodné vsi a seznam majitelů usedlostí v roce 1945

Repro R. Essl, Der Kreis Krummau an der Moldau (1983), s. 585

Kovářovice dnes (2015) - po dřívějším osídlení nezůstaly v terénu sebemenší stopy

Kovářovice dnes (2015) - po dřívějším osídlení nezůstaly v terénu sebemenší stopy

Foto Pavel Polák

Kovářovice na staré mapě

Kovářovice na staré mapě

Repro Krumau und Wallern 4452, 1:75 000, K.u.k. Militärgeographisches Institut (Digitální knihovna JVK)

Kovářovice na leteckých snímcích z let 1947 a 2008Kovářovice na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Kovářovice na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Kostel sv. Mikuláše v BoleticíchKostel sv. Mikuláše v Boleticích

Kostel sv. Mikuláše v Boleticích

Foto Ivo Kareš a Pavel Polák

Klenba v sakristii s konsolami zmíněnými v jeho textuKlenba v sakristii s konsolami zmíněnými v jeho textu

Klenba v sakristii s konsolami zmíněnými v jeho textu

Foto Ivo Kareš

Původní nástěnné malbyPůvodní nástěnné malby

Původní nástěnné malby

Foto Ivo Kareš

Dlažební cihly nalezené v boletickém kostele a farní pečeť s erbem Bavora III. z roku 1279

Dlažební cihly nalezené v boletickém kostele a farní pečeť s erbem Bavora III. z roku 1279

Repro R. Essl, Der Kreis Krummau an der Moldau (1983), s. 581

Ruiny boletické školy a hospodářský dvůr na snímcích z roku 2017

Ruiny boletické školy a hospodářský dvůr na snímcích z roku 2017

Ruiny boletické školy a hospodářský dvůr na snímcích z roku 2017

Foto Pavel Polák

Opravená márnice (2018)

Opravená márnice (2018)

Foto Ivo Kareš

Přelštice u Kájova (2013)

Přelštice u Kájova (2013)

Foto Pavel Polák

Na hradišti Raciberk u Boletic v roce 2020 (viz i Karl Brdlik a Leonhard Franz)Na hradišti Raciberk u Boletic v roce 2020 (viz i Karl Brdlik a Leonhard Franz)

Na hradišti Raciberk u Boletic v roce 2020 (viz i Karl Brdlik a Leonhard Franz)

Foto Jiří Cukr

Nálezy z výzkumů hradiště Raciberk, které prováděli archeologové Národního muzea v padesátých letech 20. století (dnes ve sbírkách Regionálního muzea v Českém Krumlově)Nálezy z výzkumů hradiště Raciberk, které prováděli archeologové Národního muzea v padesátých letech 20. století (dnes ve sbírkách Regionálního muzea v Českém Krumlově)

Nálezy z výzkumů hradiště Raciberk, které prováděli archeologové Národního muzea v padesátých letech 20. století (dnes ve sbírkách Regionálního muzea v Českém Krumlově)

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist