logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ KINDERMANN

Záznam hodňovské křestní matriky uvádí místo jeho narození v Olšině, kde jeho otec Johann na čp. 12 hospodařil se svou ženou Aloisií, roz. Kotscherovou ze zaniklé Loutky čp. 7 - babička z matčiny strany pocházela ze zaniklého rovněž Veselí a přípis vlevo dole referuje o Franzově sňatku z roku 1919

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Je to on, ten voják v císařském munduru na snímku, který dala 10. září 1916 ve fotoateliéru Seidel pořídit Aloisia Kindermannová z "Dlouhého Mostu" čp. 12?

Je to on, ten voják v císařském munduru na snímku, který dala 10. září 1916 ve fotoateliéru Seidel pořídit Aloisia Kindermannová z "Dlouhého Mostu" čp. 12?

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Aloisia Kindermannová na snímku z téhož dne

Aloisia Kindermannová na snímku z téhož dne

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Krásné písmo faráře Engelberta Schwarzbauera zaznamenalo jeho sňatek 12. srpna 1919 s Josefou Grillovou z Kyselova čp. 14, kam se přiženil

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Franz a Pepi Kindermannovi z "Dlouhého Mostu" čp. 12 na dvou snímcích z fotoateliéru Seidel
(ten Franzův je z prosince 30. prosince 1941 a ten Pepin z 18. května roku následujícího)Franz a Pepi Kindermannovi z "Dlouhého Mostu" čp. 12 na dvou snímcích z fotoateliéru Seidel
(ten Franzův je z prosince 30. prosince 1941 a ten Pepin z 18. května roku následujícího)

Franz a Pepi Kindermannovi z "Dlouhého Mostu" čp. 12 na dvou snímcích z fotoateliéru Seidel
(ten Franzův je z prosince 30. prosince 1941 a ten Pepin z 18. května roku následujícího)

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Zpráva o úmrtí jeho matky v krajanském časopise...

Zpráva o úmrtí jeho matky v krajanském časopise...

Repro Hoam!, 1958, č. 1, s. 11-12

... a jeho nekrolog v témže periodiku jen o sedm měsíců později

... a jeho nekrolog v témže periodiku jen o sedm měsíců později

Repro Hoam!, 1958, č. 8, s. 19-20

Rybník Olšina, podle něhož se dnes někdejší Langenbruck (i česky Dlouhé Mosty), kde se narodil, jmenuje - v pozadí
 na horním snímku se zvedá vrch Měšťan či Měštec (Bürger Berg), směrem od něj je pak pořízen snímek spodní

Rybník Olšina, podle něhož se dnes někdejší Langenbruck (i česky Dlouhé Mosty), kde se narodil, jmenuje - v pozadí
 na horním snímku se zvedá vrch Měšťan či Měštec (Bürger Berg), směrem od něj je pak pořízen snímek spodní

Rybník Olšina, podle něhož se dnes někdejší Langenbruck (i česky Dlouhé Mosty), kde se narodil, jmenuje - v pozadí
na horním snímku se zvedá vrch Měšťan či Měštec (Bürger Berg), směrem od něj je pak pořízen snímek spodní

Foto Jan Mareš a Ivo Kareš

Obnovená kaplička při rodné vsi

Obnovená kaplička při rodné vsi

Foto Jan Mareš

Rybářská bašta u rybníka Olšina je cennou stavební památkou

Rybářská bašta u rybníka Olšina je cennou stavební památkou

Foto Pavel Polák

Tento článek o rybníku Olšina při Kindermannové rodné vsi napsal někdejší zdejší baštýř do krajanského měsíčníku v roce 1955

Repro Hoam!, 1955, č. 10, s. 3-4

O Kyselově na webových stránkách obce Černá v Pošumaví

O Kyselově na webových stránkách obce Černá v Pošumaví

Repro www stránky Černá v Pošumaví

Kyselov po požáru ze září 1911

Kyselov po požáru ze září 1911

Repro www stránky Černá v Pošumaví

Seznam obyvatel a vlastníků domů někdejšího Kyselova v roce 1945 uvádí při čísle 14, kde se říkalo "u Altrichterů", Josefu Kindermannovou, dva snímky nad seznamem zachycují ves obnovenou po zhoubném požáru před úplným zánikem po odsunu a obrovitý "vierkant" starobylého Lužního mlýna (Aumühle)

Seznam obyvatel a vlastníků domů někdejšího Kyselova v roce 1945 uvádí při čísle 14, kde se říkalo "u Altrichterů", Josefu Kindermannovou, dva snímky nad seznamem zachycují ves obnovenou po zhoubném požáru před úplným zánikem po odsunu a obrovitý "vierkant" starobylého Lužního mlýna (Aumühle)

Repro R. Essl, Der Kreis Krummau an der Moldau (1983), s. 704, 705

Tady stával Kyselov

Tady stával Kyselov

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist