logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FERDINAND KINDERMANN VON SCHULSTEIN

Repro J. Hanzal, Ferdinand Kindermann, školský reformátor
a osvícenský duchovní (1740-1801) (1998), obálka

Ztracená pamětní deska v Kaplici

Ztracená pamětní deska v Kaplici

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch,
Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen,
Band I (1986), s. 75

Záznam o jeho narození ve šluknovské křestní matrice

Záznam o jeho narození ve šluknovské křestní matrice

Repro Archivní vademecum SOA Litoměřice

Vzácný snímek z kaplických dožínek v roce 1937 zachycuje budovu školy dosud s pamětní deskou Kindermannovou

Vzácný snímek z kaplických dožínek v roce 1937 zachycuje budovu školy dosud s pamětní deskou Kindermannovou

Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 9/10, s. 43

Rytířský znak, udělený mu s predikátem von Schulstein roku 1777 (nápis na knize zní: Rerum magistra, secundum normam, tj. "učitelka věcem, pak i pravidlům")

Rytířský znak, udělený mu s predikátem von Schulstein roku 1777 (nápis na knize zní: Rerum magistra, secundum normam, tj. "učitelka věcem, pak i pravidlům")

Repro archív autora, zpracoval Vladimír Červenka

Kindermannův instalační dukát ke jmenování biskupem

Kindermannův instalační dukát ke jmenování biskupem

Repro J. Hanzal, Ferdinand Kindermann, školský reformátor a osvícenský duchovní (1740-1801) (1998), s. 44

Záznam o jeho skonu ve litoměřické úmrtní matrice

Záznam o jeho skonu ve litoměřické úmrtní matrice

Repro Archivní vademecum SOA Litoměřice

Hrob v Litoměřicích a deska na něm s biskupovým jménemHrob v Litoměřicích a deska na něm s biskupovým jménem

Hrob v Litoměřicích a deska na něm s biskupovým jménem

Repro J. Hanzal, Ferdinand Kindermann, školský reformátor a osvícenský duchovní (1740-1801) (1998), s. 88 a 89

Kresba školy, pod jednou střechou vpravo městský špitál sv. Martina, vlevo budova fary...

Kresba školy, pod jednou střechou vpravo městský špitál sv. Martina, vlevo budova fary...

Repro H. Sailer, Kaplitz : Geschichte eines Städchens im Böhmerwald ( (1997), s. 72

... a na fotografii zachycující pozdější chudobinec před jeho stržením roku 1926

... a na fotografii zachycující pozdější chudobinec před jeho stržením roku 1926

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 77

Jiné dva vzácné snímky Kindermannovy staré školy v Kaplici před jejím odstraněním v roce 1926 zůstaly uchovány v obecní kronice (městem se Kaplice stala až roku 1936)Jiné dva vzácné snímky Kindermannovy staré školy v Kaplici před jejím odstraněním v roce 1926 zůstaly uchovány v obecní kronice (městem se Kaplice stala až roku 1936)

Jiné dva vzácné snímky Kindermannovy staré školy v Kaplici před jejím odstraněním v roce 1926 zůstaly uchovány v obecní kronice (městem se Kaplice stala až roku 1936)

Repro Obecní kronika Kaplice 1906-1931, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Titulní list jeho zprávy o venkovské škole v Kaplici

Titulní list jeho zprávy o venkovské škole v Kaplici

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 90

Obálka (1926) knihy vydané v Augsburgu nakladatelstvím Johannes Stauda

Obálka (1926) knihy vydané v Augsburgu nakladatelstvím Johannes Stauda

Obálka (1998) práce o něm (Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří)

Obálka (1998) práce o něm (Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří)

Na místě někdejší Kindermannovy vzorové školy stojí dnes v Kaplici tento pamětní kámen

Na místě někdejší Kindermannovy vzorové školy stojí dnes v Kaplici tento pamětní kámen

Foto Jan Mareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist