logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUDOLF KIEFNER

Předmluva k Meclovské čítance

V době, které chybí historické povědomí, přináší tato kniha důkaz, že náš domov na druhé straně Šumavy, náš rodný kraj Horšovotýnský, byl po staletí osídlen německými lidmi. Úrodná pole, luka a lesy, hrdé selské dvorce, řemeslné živnosti i domácí průmysl, to všechno dohromady svědčilo o píli a tvůrčích schopnostech našich předků, našich rodičů a prarodičů. Do roku 1945-1946 ovšem jen, neboť tenkrát jsme byli za svévolného porušení lidských práv z námi dávno osvojeného domova krutě vyhnáni.
Ti, kdo dnes navštíví ten kraj, zjišťují se smutkem, jak rok od roku pustne a rozpadá se vniveč.
Tato kniha ať podá našim dětem a dětem našich dětí svědectví o tom, odkud pocházejí a kde byli jejich předkové domovem.
Jsem si vědom, že zvláště pak krajanům z obce Meclov (Metzling) a přilehlých osad se stane skutečnou pokladnicí vzpomínek a vyslovuji vděčnost všem, kdo přiložili při jejím vzniku ruku k dílu.

Když roku 1982 vyšla ta kniha s názvem Metzlinger Lese- und Bilderbuch, textová i obrazová čítanka, pamětní domovská kniha, zkrátka řečená "Heimatbuch", jakých krajané více než půl století po vyhnání z Čech vydali na sta a sta o těch tolik dodnes opuštěných okrajích země milované, nebylo věru naděje nejen na návrat, ale ani na vzkříšení lidských stop alespoň, které v ní zanechali. Knihu uvádí dvojí motto. Tím prvým jsou slova českého krále Václava I. z roku 1178, znějící česky takto:

Kdo však Němce v zemi
umenšuje v jejich písemně stvrzených právech,
ten bude uznán vinným
z porušení královského majestátu
a kromě toho má být stižen
prokletím Boha Všemohoucího
jako kdysi Datham i Abiram.

Druhým mottem je vlastně název jednoho z románů spisovatele a rodáka z Budějovic Friedricha Jaksche-Bodenreutha

Alle Wasser Böhmens fliessen nach Deutschland
(tj. Všechny řeky Čech tekou do Německa).

Autor předmluvy ke knize se přinejmenším dožil historické chvíle, kdy po pádu východoněmeckého komunistického režimu padl vzápětí i ten československý. Když Josef Bernklau želel v únoru 1993 na stránkách Sudetendeutsche Zeitung jeho skonu právě na Hromnice, tj. 2. února toho roku v hesenském Kasselu, měla za sebou prvé kroky i právě vzniklá Česká republika. V té první Československé republice se 5. března 1934 také narodil skladníkovi lidového konzumního družstva Josefu Kiefnerovi, pocházejícímu z Drahotína (Trohatin) a jeho ženě Anně, dceři trautmannsdorffského panského kočího Josefa Wanky, syn, následně pokřtěný na jména Rudolf, Franz, Friedebald. Stalo se to narození v domě čp. 10 na Velkém předměstí v Horšovském Týně (Bischofteinitz) a křest se konal v nádherném tamějším kostele sv. Apolináře ze 14. století. Mládí prožili sourozenci Kiefnerovi nicméně především v nedalekých Poběžovicích (Ronsperg), odkud často docházeli do blízkého rodiště otcova. V Ronšperku, jak se tenkrát i úředně česky říkalo Poběžovicím, vychodil Rudolf Kiefner i obecnou školu. Následoval "odsun", po němž se 5. května 1946 ocitla rodina s vyhnaneckým transportem ve Wolfershausen v tehdejším hesenském okrese Melsungen blízko Kasselu. V Kasselu se Rudolf nejen vyučil specializovaným prodavačem a absolvoval obchodní školu, ale poznal tam i svou budoucí manželku Rosemarie a narodily se mu tam i dvě dcery Martina a Karmen. Stal se spoluzakladatelem chebské krojované skupiny rodáckého okresu Horšovský Týn už v roce 1946 a vedl ji od roku 1952. Byl jako důvěrník (Heimatkreisbetreuer) rodáckého okresu i členem spolkového shromáždění Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Mezi oceněními, která získal, uveďme jako jedno z prvních roku 1956 medaili Adalberta Stiftera a roku 1981 pak Sudetoněmeckou cenu za národopisnou činnost. Samostatně vydal obsažný sborník Heimat jenseits des Böhmerwaldes im südlichen Egerland - der Kreis Bischofteinitz (Felsberg - Furth im Wald, 1989) a Passion jenseits des Böhmerwaldes... (vydáno tamtéž 1991). Ve Furth im Wald blízko české hranice byla ostatně vydána i ona Meclovská čítanka (Metzlinger Lese- und Bilderbuch) pojednávající i o osadách Mračnice (Raschnitz) a Březí (Pirk), z níž je naše ukázka. Kiefnerovy dvě samostatné publikace měly být jen úvodními díly připravované trilogie. Práci na jejím dokončení přerušila však nelítostně nečekaná smrt.

- - - - -
* Horšovský Týn / Poběžovice / † Kassel (HE)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

V kroji s kardinálem Franzem Königem ve Vídni roku 1977
Se svou krojovanou družinou v New Yorku (1983)
Kostel sv. Apolináře na Velkém předměstí v Horšovském Týně, kde byl pokřtěnKostel sv. Apolináře na Velkém předměstí v Horšovském Týně, kde byl pokřtěn

zobrazit všechny přílohy

TOPlist