logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARIA KERNOVÁ

Záznam o jejím narození z křestní matriky farní obce Rožmberk nad Vltavou v rodině zdejšího ševce Laurenze Kerna (i jeho otec téhož jména tu ševcoval, matka Juliana, roz. Steinbichlová, byla rovněž místní) a jeho ženy Marie, roz. Rockertové, dcery zdejšího mistra soukenického Ludwiga Rockerta a jeho ženy Theresie, roz. Rattingerové, také z Rožmberka nad Vltavou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný Rožmberk nad Vltavou na ilustraci Vojtěcha Brechlera
z konce 19. století pro Ottovu ediční řadu Čechy...

Rodný Rožmberk nad Vltavou na ilustraci Vojtěcha Brechlera
z konce 19. století pro Ottovu ediční řadu Čechy...

Repro F. A. Šubert, Čechy. Díl II., Vltava (1894), s. 49

... a na snímku z počátku 21. století

... a na snímku z počátku 21. století

Foto Jan Jelínek

Snímek poutní kaple ve Studenci před požárem v roce 1898 na snímku Josefa Seidela

Snímek poutní kaple ve Studenci před požárem v roce 1898 na snímku Josefa Seidela

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis
Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 252

Jiná pohlednice fotoateliéru Seidel zachycuje poutní kostel se stromky zřejmě po požáru nově vysazenými

Jiná pohlednice fotoateliéru Seidel zachycuje poutní kostel se stromky zřejmě po požáru nově vysazenými

Repro Hoam!, 1958, č. 5, s. 25

Studenec na akvarelu malíře Černovického
z Rožmberka nad Vltavou

Studenec na akvarelu malíře Černovického
z Rožmberka nad Vltavou

Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 1, s. 51

Schody v lese k poutní kapli

Schody v lese k poutní kapli

Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 1, s. 51

Pouť do Studence na starém vyobrazení

Pouť do Studence na starém vyobrazení

Repro Poutní místo Studenec (1999), s. 5

Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 14, s. 568

Oltář kaple sv. Anny a její malé varhany...

Oltář kaple sv. Anny a její malé varhany...

Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 14, s. 570

... a ambity ve dvoře kolem

... a ambity ve dvoře kolem

Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 14, s. 569

Ještě v roce 1965 podle snímku její brána stála v téměř původní podobě...

Ještě v roce 1965 podle snímku její brána stála v téměř původní podobě...

Repro Glaube und Heimat, 1965, č. 22, s. 930

Takto vyhlíží poutní kaple ve Studenci v roce 2018 - opravena byla alespoň střechaTakto vyhlíží poutní kaple ve Studenci v roce 2018 - opravena byla alespoň střecha

Takto vyhlíží poutní kaple ve Studenci v roce 2018 - opravena byla alespoň střecha

Foto Ivo Kareš

Několik zastavení studenecké křížové cesty

Několik zastavení studenecké křížové cesty

Foto Pavel Polák

Na obálce vánočního čísla měsíčníku Hoam! z prosince 1986 se Studenecká píseň objevila s ní jako její autorkou v titulu
 a s kresbou Gustava Schustera Naděje na protější stránceNa obálce vánočního čísla měsíčníku Hoam! z prosince 1986 se Studenecká píseň objevila s ní jako její autorkou v titulu
 a s kresbou Gustava Schustera Naděje na protější stránce

Na obálce vánočního čísla měsíčníku Hoam! z prosince 1986 se Studenecká píseň objevila s ní jako její autorkou v titulu
a s kresbou Gustava Schustera Naděje na protější stránce

Repro Hoam!, 1986, č. 2, obálka a s. 675

O historii poutního místa Studenec se v lednovém čísle krajanského měsíčníku objevil i tento nepodepsaný text

O historii poutního místa Studenec se v lednovém čísle krajanského měsíčníku objevil i tento nepodepsaný text

Repro Hoam!, 1954, č. 1, s. 25-26

Na obálce katalogu k "buquoyské" výstavě v Alšově jihočeské galerii na podzim roku 2015 vidíme na snímku Franze Polaka (1834-1893) za ohybem řeky Vltavy vpravo Studenec a dále uprostřed hrad v Rožmberku nad Vltavou s výraznou věží Jakobínkou nalevo

Na obálce katalogu k "buquoyské" výstavě v Alšově jihočeské galerii na podzim roku 2015 vidíme na snímku Franze Polaka (1834-1893) za ohybem řeky Vltavy vpravo Studenec a dále uprostřed hrad v Rožmberku nad Vltavou s výraznou věží Jakobínkou nalevo

Pohled na Rožmberk z křížové cesty ke Studenci, dílo malíře Rudolfa von Alta (1812-1905)

Pohled na Rožmberk z křížové cesty ke Studenci, dílo malíře Rudolfa von Alta (1812-1905)

Repro Krajina, sídlo, obraz : romantický řád Jiřího Jana Buquoye (2015), s. 98 (ze sbírek Museum Folkwand, Essen, inv. č. 21/41)

Městská a farní korouhev krajanů z Rožmberku nad Vltavou a okolních obcí

Městská a farní korouhev krajanů z Rožmberku nad Vltavou a okolních obcí

Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 11, s. 51

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist