logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

THEODOR KASPAR

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, č. 75 (1954), s. 161

Záznam křestní matriky farní obce České Žleby o narození Theodora Kaspara v Krásné Hoře čp. 40 s pozdějším českým přípisem o jeho svatbě dne 7. prosince roku 1929 v Dobré Vodě u Českých Budějovic s Marií Zíkovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Otcův podpis v matrice farní obce České Žleby

Otcův podpis v matrice farní obce České Žleby

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Pohlednice, zachycující jeho rodiče u tkalcovského stavu a kolovratu, jejíž reprodukce doprovázela Kasparův text o šumavském plátenictví v Böhmerwäldler Heimatbrief v roce 1951

Pohlednice, zachycující jeho rodiče u tkalcovského stavu a kolovratu, jejíž reprodukce doprovázela Kasparův text o šumavském plátenictví v Böhmerwäldler Heimatbrief v roce 1951

Repro archív Luďka Němce

Jeho rodný dům čp. 40 v Horní Krásné Hoře, kde prý od roku 1862 býval hostinec, který vlastnila rodina Kasparova

Jeho rodný dům čp. 40 v Horní Krásné Hoře, kde prý od roku 1862 býval hostinec, který vlastnila rodina Kasparova

Repro L. Němec, Krásná Hora : Schönberg im Böhmerwald : historie zapomenuté tkalcovské vsi (2015), s. 63 (ze sbírek Böhmerwäldler Heimatstube Haidmühle)

Ústřední poloha rodného domu čp. 40 na mapce Horní Krásné Hory včetrně osad Mlaka a Kamenná Hlava

Repro L. Němec, Krásná Hora : Schönberg im Böhmerwald : historie zapomenuté tkalcovské vsi (2015), s. 49

Dnešní stav místa, kde objekt stával

Dnešní stav místa, kde objekt stával

Repro z daru Luďka Němce

Takto zpodoben poslal redakci krajanského časopisu pás k šumavskému mužskému kroji (podobný je znám jako součást kroje doudlebského), v tomto případě z majetku Karla Reischela, rolníka ve dnes zcela zaniklém Zadním Boru (Hinterhaid) čp. 4

Takto zpodoben poslal redakci krajanského časopisu pás k šumavskému mužskému kroji (podobný je znám jako součást kroje doudlebského), v tomto případě z majetku Karla Reischela, rolníka ve dnes zcela zaniklém Zadním Boru (Hinterhaid) čp. 4

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, č. 41 (1952), s. 227

Jeho plánek osady Guthausen se jmény majitelů a doprovodným textem na stránkách krajanského časopisu

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, č. 54 (1953), s. 260-262

Stará pohlednice Dobré na Šumavě

Stará pohlednice Dobré na Šumavě

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Parte

Parte

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, č. 75 (1954), s. 191

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku, jehož autorem je Dr. Erich Carmine

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku, jehož autorem je Dr. Erich Carmine

Repro Hoam!, 1954, č. 12, s. 15-16

Vzpomínky Franze Kreipla na Dr. Theodora Kaspara

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1955, s. 244-245

Celkový pohled na Horní Krásnou Horu v pozadí s vrchem Kapraď (1073m n.m.)

Celkový pohled na Horní Krásnou Horu v pozadí s vrchem Kapraď (1073m n.m.)

Repro L. Němec, Krásná Hora : Schönberg im Böhmerwald : historie zapomenuté tkalcovské vsi (2015), s. 47 (ze sbírek Böhmerwäldler Heimatstube Haidmühle)

Krásná Hora dnes (2018)

Krásná Hora dnes (2018)

Foto Ivo Kareš

Křížek při cestě do Českých Žlebů

Křížek při cestě do Českých Žlebů

Foto Pavel Polák

Jediný "dochovaný" dům, po válce v něm sídlila rota Pohraniční stráže, na snímku z léta 2018 - krátce poté byl z bezpečnostních důvodů strženJediný "dochovaný" dům, po válce v něm sídlila rota Pohraniční stráže, na snímku z léta 2018 - krátce poté byl z bezpečnostních důvodů stržen

Jediný "dochovaný" dům, po válce v něm sídlila rota Pohraniční stráže, na snímku z léta 2018 - krátce poté byl z bezpečnostních důvodů stržen

Foto Ivo Kareš

Krásná Hora s okolím na staré mapě (klikněte na náhled pro digitalizovanou mapu)

Krásná Hora s okolím na staré mapě (klikněte na náhled pro digitalizovanou mapu)

Repro Darstellung des Ursprungs der Moldau der wahren Gränze des budweiser und prachiner Kreises nach einer geometrischen Aufnahme vydavatel neuveden, Prag (1827)
(Digitální knihovna JVK)

Plánek někdejší vsi Krásná Hora, k němuž Johannes Petraschek připojil jména prvých osídlenců
- u stavení čp. 12 to byl Albert Kaspar

Plánek někdejší vsi Krásná Hora, k němuž Johannes Petraschek připojil jména prvých osídlenců
- u stavení čp. 12 to byl Albert Kaspar

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1983, č. 5, s. 183

Záhlaví článku o "osvobození Sudet" z čísla Berliner Illustrierte Zeitung s datem 6. října 1938 a se snímky z přechodu Mlaka/Bischofsreut při Krásné Hoře...

Záhlaví článku o "osvobození Sudet" z čísla Berliner Illustrierte Zeitung s datem 6. října 1938 a se snímky z přechodu Mlaka/Bischofsreut při Krásné Hoře...

Repro L. Němec, Krásná Hora : Schönberg im Böhmerwald : historie zapomenuté tkalcovské vsi (2015), s. 29 (archív Jana Lakosila)

... vjezd Američanů na československé území, tehdy ještě v hranicích "Říše", koncem dubna 1945...

... vjezd Američanů na československé území, tehdy ještě v hranicích "Říše", koncem dubna 1945...

Repro archív Jana Lakosila

... hraniční "přechod" na Mechovém potoce, jak ho zachytil snímek "z druhé strany" někdy začátkem padesátých let...

... hraniční "přechod" na Mechovém potoce, jak ho zachytil snímek "z druhé strany" někdy začátkem padesátých let...

Repro Glaube und Heimat, 1950, č. 5, s. 31

... a týž hraniční přechod na snímku z roku 2017

... a týž hraniční přechod na snímku z roku 2017

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist