logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANNA KANGLEROVÁ

Repro Die Mundartdichtung aus dem Böhmerwald (1981), fot. příl.

Odměněna s manželem medailí Josefa Tascheka

Odměněna s manželem medailí Josefa Tascheka

Repro Hoam!, 1994, s. 850

Na snímku ze setkání absolventů učitelského ústavu v Českých Budějovicích, které se konalo v roce 2002, vidíme ji sedět třetí zleva

Na snímku ze setkání absolventů učitelského ústavu v Českých Budějovicích, které se konalo v roce 2002, vidíme ji sedět třetí zleva

Repro Hoam!, 2002, č. 12, s. 81

Nekrolog jejího muže napsal do krajanského měsíčníku Eduard Kneissl

Nekrolog jejího muže napsal do krajanského měsíčníku Eduard Kneissl

Repro Hoam!, 2001, č. 2, s. 82-83

Rodinné setkání v létě 2009 ji učinilo svým středem

Rodinné setkání v létě 2009 ji učinilo svým středem

Repro Hoam!, 2010, č. 3, s. 44

Jednu z jejích nářečních básní zhudebnil Alois Ernst Milz jako vánoční koledu

Repro Glaube und Heimat, 1996, č. 12, s. 25

Parte

Parte

Repro www stránky Passauer Neue Presse - Traueranzeigen

Znak bavorské obce Anger, kde žila a kde je pochována

Znak bavorské obce Anger, kde žila a kde je pochována

Repro Wikipedia (www stránky Bayerns Gemeinden)

Nekrolog na stránkách ústředního krajanského listu

Nekrolog na stránkách ústředního krajanského listu

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2018, č. 6, s. 6

Dotaz germanistického institutu univerzity v dolnosaském Osnabrücku vychází ze skutečnosti, že pod svým dívčím jménem Anni Tahedlová měla v roce 1943 obdržet podpůrnou cenu za lidovou divadelní hru o "německé ženě v těžkých časech", což odpovídá tomu, že už jako dvanáctiletá se psaní lidových her podle článku "Sudetendeutsche Zeitung" k jejímu úmrtí věnovala

Dotaz germanistického institutu univerzity v dolnosaském Osnabrücku vychází ze skutečnosti, že pod svým dívčím jménem Anni Tahedlová měla v roce 1943 obdržet podpůrnou cenu za lidovou divadelní hru o "německé ženě v těžkých časech", což odpovídá tomu, že už jako dvanáctiletá se psaní lidových her podle článku "Sudetendeutsche Zeitung" k jejímu úmrtí věnovala

Repro archív Kohoutího kříže

Záznam ondřejovské křestní matriky o narození jejího otce Aloise Tahedla ve Zlaté čp. 32 tamnímu chalupníku Josefu Tahedlovi (synu Mathiase Tahedla a Kathariny, dcery Paula Spitzenbergera, chalupníka ve Zlaté čp. 4) a Marii, dceři chalupníka ve Zlaté čp. 3 Petera Wagnera a Barbary, dcery Johanna Reifa, sedláka ve Sněžné čp. 31

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Seidelův snímek z března roku 1942 je psán na jméno Alois Tahedl a adresu "Goldberg 28, Post Andreasberg", kde hospodařili Alois a Karolina Tahedlovi - je na něm tedy její otec?

Seidelův snímek z března roku 1942 je psán na jméno Alois Tahedl a adresu "Goldberg 28, Post Andreasberg", kde hospodařili Alois a Karolina Tahedlovi - je na něm tedy její otec?

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Záznam ondřejovské křestní matriky o narození její matky Karoliny 19. září roku 1891 ve Zlaté čp. 21 tamnímu chalupníku Josephu Tahedlovi (synu Johanna Tahedla, chalupníka z téhož stavení a Josephy, dceři Martina Spitzenbergera rovněž odtud) a jeho ženě Marii, dceři Josepha Raidingera, chalupníka ze Zlaté čp. 22, a Marie Anny, dcery Johanna Grubera, výminkáře ve Zlaté na témže stavení čp. 22 - pozdější přípis stejně jako u křestního záznamu Annina otce Aloise Tahedla nás zpravuje o svatbě Anniných rodičů v Kájově dne 27. ledna roku 1920

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam kájovské oddací matriky o tamní svatbě jejích rodičů v lednu roku 1920

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 32 ve vsi Zlatá (příslušející k politické obci Starý Špičák /přifařené ovšem k Ondřejovu/), v němž žili Alois a Karoline Tahedlovi s tehdy ani ne roční dcerkou Annou

Repro Sčítání lidu 1921, Zlatá, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Rodný dům na snímcích z roku 2021

Rodný dům na snímcích z roku 2021

Rodný dům na snímcích z roku 2021

Foto Klára Sváčková

Pohled směrem, kde pod Lysou stojí ruina rodného domu (2021)

Pohled směrem, kde pod Lysou stojí ruina rodného domu (2021)

Foto Ivo Kareš

Jiné ze stavení v někdejší Zlaté

Jiné ze stavení v někdejší Zlaté

Foto Ivo Kareš

Někdejší ves Zlatá s pramenem BlaniceNěkdejší ves Zlatá s pramenem Blanice

Někdejší ves Zlatá s pramenem Blanice

Repro Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, České Budějovice a foto Ivo Kareš

V zaniklé Květné chodila do školy...

V zaniklé Květné chodila do školy...

V zaniklé Květné chodila do školy...

Repro Glaube und Heimat, 1974, č. 11, s. 478

... které se týká i tento dokument z roku 1946 k provedení "odsunu"

... které se týká i tento dokument z roku 1946 k provedení "odsunu"

Repro F. J. Klimerle, Den Sudeten-Deutschen auf der Spur (1991), s. 103

Letecký snímek ze srpna 1946 s komentářem Rudolfa Herbsta, který jej v databázi leteckých snímků nalezl: "Zachycuje mimo jiné jakési dopolední možná ranní rojení před školou v Květné a kousek dál k Ondřejovu.
Část dne prozrazují stíny domů. Podle toho, kdy je snímek pořízen, se domnívám, že šlo o formování k jednomu z odsunů místních obyvatel. Prostor u škol býval častým místem k shromáždění vyháněných. Květenská škola pak měla
pro tento účel dobrou strategickou polohu - kousek odtud bylo do Zlaté, Zadního Boru i Nové Vísky"

Letecký snímek ze srpna 1946 s komentářem Rudolfa Herbsta, který jej v databázi leteckých snímků nalezl: "Zachycuje mimo jiné jakési dopolední možná ranní rojení před školou v Květné a kousek dál k Ondřejovu. Část dne prozrazují stíny domů. Podle toho, kdy je snímek pořízen, se domnívám, že šlo o formování k jednomu z odsunů místních obyvatel. Prostor u škol býval častým místem k shromáždění vyháněných. Květenská škola pak měla pro tento účel dobrou strategickou polohu - kousek odtud bylo do Zlaté, Zadního Boru i Nové Vísky"

Repro Národní archiv leteckých měřičských snímků

Tady vlevo od cesty stávala škola v Květné

Tady vlevo od cesty stávala škola v Květné

Foto Ivo Kareš

Květná a Zlatá na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Květná a Zlatá na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Květná a Zlatá na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Květná a Nová Víska dnes

Květná a Nová Víska dnes

Repro Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, České Budějovice

Kaple Michal ve Starém Špičáku, které věnovala jeden ze svých textů, před s po rekonstrukci, kterou provedli manželé Novotní v roce 2021Kaple Michal ve Starém Špičáku, které věnovala jeden ze svých textů, před s po rekonstrukci, kterou provedli manželé Novotní v roce 2021

Kaple Michal ve Starém Špičáku, které věnovala jeden ze svých textů, před s po rekonstrukci, kterou provedli manželé Novotní v roce 2021

Foto Jiří Novotný a Ivo Kareš

Hned vedle stojící velká kaple

Hned vedle stojící velká kaple

Foto Ivo Kareš

Ondřejov a okolí jako vojenský výcvikový prostor (viz i Vinzenz Zappe)

Ondřejov a okolí jako vojenský výcvikový prostor (viz i Vinzenz Zappe)

Repro www stránky Ministerstva obrany ČR

Obálka (1987) knihy vydané Rittel-Offset, Planegg

Obálka (1987) knihy vydané Rittel-Offset, Planegg

Obálka (2006) publikace, hájící takzvanou "vojenskou činnost" člověka v "újezdu Boletice" (vydaly v Praze Sdružení Calla a Česká společnost ornitologická)

Obálka (2006) publikace, hájící takzvanou "vojenskou činnost" člověka v "újezdu Boletice" (vydaly v Praze Sdružení Calla a Česká společnost ornitologická)

Vzácný snímek procesí o Božím Těle roku 1935 nebo 1936 v Ondřejově:
budova vpravo je zdejší fara odzadu

Vzácný snímek procesí o Božím Těle roku 1935 nebo 1936 v Ondřejově:
budova vpravo je zdejší fara odzadu

Repro Glaube und Heimat, 1978, č. 11, s. 32

Jednu z dramatických chvil v historii Ondřejova zachycuje snímek z nacistické propagační publikace se skupinou německých důstojníků a jedním československým cestou na jednání při záboru území wehrmachtem v říjnu roku 1938

Jednu z dramatických chvil v historii Ondřejova zachycuje snímek z nacistické propagační publikace se skupinou německých důstojníků a jedním československým cestou na jednání při záboru území wehrmachtem v říjnu roku 1938

Repro Mit dem VII. Korps ins Sudetenland (1939) /reedice: Se VII. sborem do šumavských Sudet :
pamětní kniha na velkou dobu (2008), s. 32

Pamětní kříž farní obce Ondřejov na hřbitově ve Ktiši s výhledem na horu Chlum, v jejímž sedle ves ležela...

Pamětní kříž farní obce Ondřejov na hřbitově ve Ktiši s výhledem na horu Chlum, v jejímž sedle ves ležela...

Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 11, s. 75

... kříž po úpravě v roce 1995

... kříž po úpravě v roce 1995

Foto Ivo Kareš

Chlum z Lysé na snímku z října 2008

Chlum z Lysé na snímku z října 2008

Repro z daru Petra Luniaczka

Chlum z Knížecího stolce na snímku z října 2008

Chlum z Knížecího stolce na snímku z října 2008

Repro z daru Petra Luniaczka

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist