logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

DOMINIK KAINDL

Repro Glaube und Heimat, 1959, s. 264 (viz i Josef Tibitanzl)

Záznam oddací matriky farní obce Rychnov u Nových Hradů o svatbě jeho rodičů 27. ledna roku 1891: ženich Franz Kaindl byl synem Adalberta Kaindla, který hospodařil se svou ženou Annou, roz. Guschlbauerovou z Božejova na témže stavení v Kamenné čp. 6 jako on po něm, nevěsta Maria byla dcerou Matthäuse Quatembera z Kamenné čp. 26 a Ewy, roz. Raabové z Kamenné

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

V indexu matriky farní obce Rychnov u Nových Hradů nacházíme záznam o narození chlapce jménem Franz Keindl ve vsi Kamenná dne 28. listopadu 1891

V indexu matriky farní obce Rychnov u Nových Hradů nacházíme záznam o narození chlapce jménem Franz Keindl ve vsi Kamenná dne 28. listopadu 1891

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho kněžská primice

Jeho kněžská primice

Repro Glaube und Heimat, 1973, č. 24, s. 1041

Na snímku z roku 1932 nalevo od vyšebrodského opata Tezelina Jaksche
před misijním křížem v Malšíně

Na snímku z roku 1932 nalevo od vyšebrodského opata Tezelina Jaksche
před misijním křížem v Malšíně

Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 3, s. 62

Tady je zachycen vpředu druhý zprava roku 1962 s krajany o pouti
k Marii Utěšitelce v Sinsheimu

Tady je zachycen vpředu druhý zprava roku 1962 s krajany o pouti
k Marii Utěšitelce v Sinsheimu

Repro Glaube und Heimat, 1962, č. 18, s. 755

Jiný jeho fotografický portrét v řádovém hábitu a už o holi

Jiný jeho fotografický portrét v řádovém hábitu a už o holi

Repro D. Kaindl, Dějiny kláštera Vyšší Brod v Čechách (2008), obr. příl.

Poslední snímek

Poslední snímek

Repro Glaube und Heimat, 1973, s. 245

Jeho úvodník k 1. číslu 5. ročníku německého diecézního listu českobudějovického biskupství,
označený signaturou Dr. K.

Repro Glaube und Heimat, 1927, č. 1, s. 2

Rodná obec (kreslená pohlednice z roku 1942)

Rodná obec (kreslená pohlednice z roku 1942)

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Kaplička v Kamenné, opravená roku 1995

Kaplička v Kamenné, opravená roku 1995

Repro www stránky Aspida s.r.o. - Cestujeme po ČR

Plánek rodné obce: rodný dům je čp. 6

Plánek rodné obce: rodný dům je čp. 6

Repro www stránky Familjen Jaksch

Rodný dům v Kamenné v šedesátých letech 20. století...

Rodný dům v Kamenné v šedesátých letech 20. století...

Repro Glaube und Heimat, 1964, s. 244

... a v roce 2013

... a v roce 2013

Foto Pavel Polák

Čelní fasáda a hlavní oltář poutního kostela v Dobré Vodě u Nových Hradů, kde začínal jako kaplanČelní fasáda a hlavní oltář poutního kostela v Dobré Vodě u Nových Hradů, kde začínal jako kaplan

Čelní fasáda a hlavní oltář poutního kostela v Dobré Vodě u Nových Hradů, kde začínal jako kaplan

Repro S. Kroupa, Zázraky před jižní hranicí : pohled z Novohradských hor
do měst a vesnic v jižní části roviny třeboňské (2005), obr. příl., foto Ladislav Bulva

Obálka (1930)

Obálka (1930)

Parte

Parte

Repro Glaube und Heimat, 1973, s. 263

Hrob na klášterním hřbitově v HeiligenkreuzHrob na klášterním hřbitově v Heiligenkreuz

Hrob na klášterním hřbitově v Heiligenkreuz

Foto Pavel Polák a Ján Trnka

Klášter Heiligenkreuz (viz i Johann Nepomuk Weis a Eberhard Winter)Klášter Heiligenkreuz (viz i Johann Nepomuk Weis a Eberhard Winter)

Klášter Heiligenkreuz (viz i Johann Nepomuk Weis a Eberhard Winter)

Foto Ján Trnka

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1993, č. 12, s. 8

Editor PhDr. Milan Hlinomaz, Ph.D. připravil vydání českého překladu (2008) jeho knihy o dějinách vyšebrodského kláštera
 i s cenným poznámkovým aparátem a seznamem novější literatury k tématu

Editor PhDr. Milan Hlinomaz, Ph.D. připravil vydání českého překladu (2008) jeho knihy o dějinách vyšebrodského kláštera
i s cenným poznámkovým aparátem a seznamem novější literatury k tématu

Chvála návesní kaple v Božejově, odkud byla rodem babička z otcovy strany

Chvála návesní kaple v Božejově, odkud byla rodem babička z otcovy strany

Repro Kapličky : rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, projekt podpořený z Programu rozvoje venkova. Novohradské hory a podhůří (2011), s. 31, text a foto Milan Koželuh

Klášter ve WilheringuKlášter ve Wilheringu

Klášter ve Wilheringu

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist