logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEIRAFFL-KORL (vl. jm. KARL JUNGBAUER)

Repro www stránky Glöckelberg.at

Na Třístoličníku

Na Třístoličníku

Repro Hoam!, 2001, č. 1, s. 64

Záznam v matrice farní obce Zvonková o svatbě Wenzla Jungbauera, truhláře v Huťském Dvoře čp. 17, kde se po chalupě říkalo "Korl" (jeho otec Jakub Jungbauer tu rovněž truhlařil, matka Aloysie byla roz. Osenová z téhož stavení), a jeho ženy Marie, dcery Johanna Pachnera z čp. 30 (po chalupě "Heiraffl"") a Marie, roz. Erhartové ze zaniklých dnes Slavkovic (Schlackern)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Index "oddaných" ve zvonkovské matrice svědčí o tom, kolik tu bylo Jungbauerů - nás ovšem nejvíc zajímá ten první v roce 1919

Index "oddaných" ve zvonkovské matrice svědčí o tom, kolik tu bylo Jungbauerů - nás ovšem nejvíc zajímá ten první v roce 1919

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tady ho nacházíme na archu sčítání lidu z roku 1921 jako ani ne roční vnouče dřevorubce Johanna Pachnera na čp. 30 v Huťském Dvoře i s maminkou Marií, provd. Jungbauerovou (*16. února 1893) a jejím mužem Wenzelem Jungbauerem (*5. srpna 1878)

Repro Sčítání lidu 1921, Huťský Dvůr, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Rodný Huťský Dvůr na pohlednici Josefa Seidela

Rodný Huťský Dvůr na pohlednici Josefa Seidela

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Část seznamu majitelů domů v Huťském Dvoře dokládá v závorkách "usedlostní" jména na čp. 17 a 30, odkud pocházeli Karlovi rodiče

Část seznamu majitelů domů v Huťském Dvoře dokládá v závorkách "usedlostní" jména na čp. 17 a 30, odkud pocházeli Karlovi rodiče

Repro F. Petschl, Glöckelberg : Geschichte einer Böhmerwaldgemeinde (1992), s. 210

Co zůstalo z Huťského Dvora... (viz i Walter Franz a Adalbert Jungbauer)Co zůstalo z Huťského Dvora... (viz i Walter Franz a Adalbert Jungbauer)

Co zůstalo z Huťského Dvora... (viz i Walter Franz a Adalbert Jungbauer)

Foto Ivo Kareš

Zvonková zachycena v roce vyhnání 1946

Zvonková zachycena v roce vyhnání 1946

Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 8, s. 23

Náhrobek v Zadní Zvonkové s nápisem
"Chtěl domů a domů také došel"

Náhrobek v Zadní Zvonkové s nápisem
"Chtěl domů a domů také došel"

Foto Jan Mareš

Kostel v Zadní Zvonkové před rekonstrukcí...

Kostel v Zadní Zvonkové před rekonstrukcí...

Repro www stránky Zaniklé obce

... kostel sv. Jana Nepomuckého v Zadní Zvonkové v plné kráse. Také hřbitov je ve stavu, kdy může být důstojným místem posledního odpočinku. Kostel pochází z let 1788-1794 a byl po požáru v roce 1876 přestavěn v novogotickém slohu. V padesátých letech dvacátého století byl odsouzen k zániku... ...v chrámové lodi býval ještě nedávno les. Prohlédnete-li si fotografie v předsíňce, řeknete si zřejmě to, co před vámi již stovky jiných návštěvníků - tady se stal zázrak.... kostel sv. Jana Nepomuckého v Zadní Zvonkové v plné kráse. Také hřbitov je ve stavu, kdy může být důstojným místem posledního odpočinku. Kostel pochází z let 1788-1794 a byl po požáru v roce 1876 přestavěn v novogotickém slohu. V padesátých letech dvacátého století byl odsouzen k zániku... ...v chrámové lodi býval ještě nedávno les. Prohlédnete-li si fotografie v předsíňce, řeknete si zřejmě to, co před vámi již stovky jiných návštěvníků - tady se stal zázrak.

... kostel sv. Jana Nepomuckého v Zadní Zvonkové v plné kráse. Také hřbitov je ve stavu, kdy může být důstojným místem posledního odpočinku. Kostel pochází z let 1788-1794 a byl po požáru v roce 1876 přestavěn v novogotickém slohu. V padesátých letech dvacátého století byl odsouzen k zániku... ...v chrámové lodi býval ještě nedávno les. Prohlédnete-li si fotografie v předsíňce, řeknete si zřejmě to, co před vámi již stovky jiných návštěvníků - tady se stal zázrak.

Foto Ivo Kareš a Pavel Polák, text Jiří Lapáček, www stránky Most do Říše snů,

Zvon na věží obnoveného kostela v Zadní Zvonkové

Zvon na věží obnoveného kostela v Zadní Zvonkové

Foto Pavel Polák

Sv. Jan Nepomucký, patron Zvonkové, na obraze jiného Jungbauera z Huťského Dvora, Johanna z čp. 53 (z výstavy v Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané v roce 2022)

Sv. Jan Nepomucký, patron Zvonkové, na obraze jiného Jungbauera z Huťského Dvora, Johanna z čp. 53 (z výstavy v Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané v roce 2022)

Foto Ivo Kareš

Hrob stavitele novogotické přestavby kostela ve Zvonkové na hřbitově v Českém KrumlověHrob stavitele novogotické přestavby kostela ve Zvonkové na hřbitově v Českém Krumlově

Hrob stavitele novogotické přestavby kostela ve Zvonkové na hřbitově v Českém Krumlově

Foto Pavel Polák

Jeden z jeho prvních nářečních básnických pokusů na stránkách krajanského měsíčníku, resp. jeho přílohy mladých "Der Wanderstecken"

Jeden z jeho prvních nářečních básnických pokusů na stránkách krajanského měsíčníku, resp. jeho přílohy mladých "Der Wanderstecken"

Repro Der Wanderstecken : Jugendbeilage des "Hoam!", 1953, č. 11, s. 3

Jako doklad "dobrého ducha" v těch mladých mezi šumavskými vyhnanci tu uvádí svou nářeční píseň o tom, jak malému chlapci bylo doma za zimní noci

Jako doklad "dobrého ducha" v těch mladých mezi šumavskými vyhnanci tu uvádí svou nářeční píseň o tom, jak malému chlapci bylo doma za zimní noci

Repro Der Wanderstecken : Jugendbeilage des "Hoam!", 1954, č. 2, s. 5-6

Jiná z jeho nářečních básní v příloze "Der Wanderstecken"

Jiná z jeho nářečních básní v příloze "Der Wanderstecken"

Repro Der Wanderstecken : Jugendbeilage des "Hoam!", 1955, č. 9, s. 8

Titulní list strojopisu jeho sbírky nářečních básní "Huťský Dvůr"
s vlastní kresbou pramene potoka Almbach

Titulní list strojopisu jeho sbírky nářečních básní "Huťský Dvůr"
s vlastní kresbou pramene potoka Almbach

Jeho článek o výstavbě "Domu Šumavanů" v Lackenhäuser na úpatí Třístoličníku doprovází i delší verze jeho nářeční básně o "rodným údolí"

Repro Hoam!, 1954, č. 11, s. 4-6

Úplná verze jeho básně "Feiromd" (Sváteční večír) na stránkách přílohy krajanského měsíčníku

Úplná verze jeho básně "Feiromd" (Sváteční večír) na stránkách přílohy krajanského měsíčníku

Repro Der Wanderstecken : Jugendbeilage des "Hoam!", 1956, č. 10, s. 8

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist