logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GUSTAV JUNGBAUER

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 7, s. 8 a G. Jungbauer, Kriegsgefangen (1921), frontispis

Na snímku z Fotoateliéru Seidel

Na snímku z Fotoateliéru Seidel

Repro I. Janoušek - J.Palkovič, 4 fotografové - 2 země - 1 region (2014) (Museum Fotoateliér Seidel)

V dětství s rodinou, G. Jungbauer první zprava

V dětství s rodinou, G. Jungbauer první zprava

Repro R. Essl, Oberplan : der Geburstort Adalbert Stifters (1993), s. 328

V době svých studií na snímku Josefa Seidela

V době svých studií na snímku Josefa Seidela

Repro I. Janoušek - J.Palkovič, 4 fotografové - 2 země - 1 region (2014) (Museum Fotoateliér Seidel)

Záznam o jeho narození doplňuje v hornoplánské matrice přípis o videňské svatbě v červenci 1914,
na konci toho měsíce byla vyhlášena první světová válka, s Margarethou, roz. Hamböckovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný mlýn (viz i Johann Jungbauer, Rudolf Jungbauer a Emma Pichlmeierová)

Rodný mlýn (viz i Johann Jungbauer, Rudolf Jungbauer a Emma Pichlmeierová)

Repro Hoam!, 1996, s. 495

Vory na Vltavě, v pozadí jeho rodný mlýn čp. 100 v Předním Hamru

Vory na Vltavě, v pozadí jeho rodný mlýn čp. 100 v Předním Hamru

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 74

Jeho matka Anna, roz. Stifterová, rovněž na snímku Josefa Seidela z roku 1915

Jeho matka Anna, roz. Stifterová, rovněž na snímku Josefa Seidela z roku 1915

Repro Šumava v proměnách času, č. 1 (2014), s. 92 (Museum Fotoateliér Seidel)

Jako válečný zajatec v Turkestánu někdy v letech 1915-1918 je on ten sedící prvý nebo třetí zprava

Jako válečný zajatec v Turkestánu někdy v letech 1915-1918 je on ten sedící prvý nebo třetí zprava

Repro Šumava v proměnách času, č. 1 (2014), s. 94 (Museum Fotoateliér Seidel)

Na snímku z akce zvané "Böhmerlandwoche" v Lokti roku 1921, kde uprostřed prvé řady stojících
    vidíme Hanse Watzlika, stojí tu vpravo vedle dámy v klobouku i Dr. Gustav Jungbauer

Na snímku z akce zvané "Böhmerlandwoche" v Lokti roku 1921, kde uprostřed prvé řady stojících
vidíme Hanse Watzlika, stojí tu vpravo vedle dámy v klobouku i Dr. Gustav Jungbauer

Repro J. Stauda, Der Wandervogel in Böhmen : 1911-1912, obr. příl.

Při jednom z národopisných proslovů v pražském německém rozhlase

Při jednom z národopisných proslovů v pražském německém rozhlase

Repro Šumava v proměnách času, č. 1 (2014), s. 98 (archiv Manfreda Pranghofera)

Při projevu k odhalení pamětní desky Josefu Johannu Ammannovi v Hořicích na Šumavě roku 1937 - v pozadí vlevo stojí s kloboukem v ruce hořický děkan a okresní vikář páter Paulus Heinrich, za povšimnutí stojí i dubové věnce v rukou dívek a při řečnickém pultě

Při projevu k odhalení pamětní desky Josefu Johannu Ammannovi v Hořicích na Šumavě roku 1937 - v pozadí vlevo stojí s kloboukem v ruce hořický děkan a okresní vikář páter Paulus Heinrich, za povšimnutí stojí i dubové věnce v rukou dívek a při řečnickém pultě

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Snímek krumlovského fotografa Josefa Wolfa z Jungbauerova pohřbu v Horní Plané v říjnu válečného roku 1942 ve dvou verzích - na té spodní z krajanského měsíčníku je hákový kříž na praporu vyvěšeném na budově Šumavského muzea umně vyretušován...Snímek krumlovského fotografa Josefa Wolfa z Jungbauerova pohřbu v Horní Plané v říjnu válečného roku 1942 ve dvou verzích - na té spodní z krajanského měsíčníku je hákový kříž na praporu vyvěšeném na budově Šumavského muzea umně vyretušován...

Snímek krumlovského fotografa Josefa Wolfa z Jungbauerova pohřbu v Horní Plané v říjnu válečného roku 1942 ve dvou verzích - na té spodní z krajanského měsíčníku je hákový kříž na praporu vyvěšeném na budově Šumavského muzea umně vyretušován...

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírkek Böhmerwaldmuseum, Wien) a Hoam!, 1960, č. 10, s. 3

Pamětní tabule na zdi hřbitova v Horní Plané zastupuje někdejší hrob Gustava Jungbauera na něm před jeho poválečnou devastací

Pamětní tabule na zdi hřbitova v Horní Plané zastupuje někdejší hrob Gustava Jungbauera na něm před jeho poválečnou devastací

Foto Ivo Kareš

Obálka (1922) knihy vydané v Českých Budějovicích nakladatelstvím W. Tobner

Obálka (1922) knihy vydané v Českých Budějovicích nakladatelstvím W. Tobner

Obálka brožovaného vydání, frontispis a titulní list (1924) jeho nejcenějšího odkazu, souboru šumavských pověstí (vydal Eugen Diederich v Jeně)Obálka brožovaného vydání, frontispis a titulní list (1924) jeho nejcenějšího odkazu, souboru šumavských pověstí (vydal Eugen Diederich v Jeně)

Obálka brožovaného vydání, frontispis a titulní list (1924) jeho nejcenějšího odkazu, souboru šumavských pověstí (vydal Eugen Diederich v Jeně)

Titulní list (1931) jeho dějin německé vlastivědy, vydaných jako příloha časopisu, který řídil

Titulní list (1931) jeho dějin německé vlastivědy, vydaných jako příloha časopisu, který řídil

Obálka a titulní list (1940) sborníku "Böhmerwälder Schnaderhüpfeln", tj. šumavských škádlivých čtyřverší či dvojverší, zpívaných s jódlováním,
    který sestavil a který vyšel v Liberci v nakladatelství Edmund Ullmann

Obálka a titulní list (1940) sborníku "Böhmerwälder Schnaderhüpfeln", tj. šumavských škádlivých čtyřverší či dvojverší, zpívaných s jódlováním,
který sestavil a který vyšel v Liberci v nakladatelství Edmund Ullmann

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1992, č. 2, s. 6

Jeho exlibris ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny

Jeho exlibris ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny

Lenka Hůlková nad modelem jeho rodného mlýna, který byl součástí hornoplánské výstavy "Ze břehů staré Vltavy"

Lenka Hůlková nad modelem jeho rodného mlýna, který byl součástí hornoplánské výstavy "Ze břehů staré Vltavy"

Repro Sudetenpost, 2016, č. 8, s. 9

Pohled z Čertovy kazatelny přes kamenné moře Čertovy stěny k Vltavě...

Pohled z Čertovy kazatelny přes kamenné moře Čertovy stěny k Vltavě...

Foto Ivo Kareš

... a Čertova stěna od železniční trati z druhé strany řeky

... a Čertova stěna od železniční trati z druhé strany řeky

Foto Leona Töröková

Kamenné moře a vrcholový kříž na LuznémKamenné moře a vrcholový kříž na Luzném

Kamenné moře a vrcholový kříž na Luzném

Foto Leona Töröková

TOPlist