logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WILLI JUNG

Repro Hoam!, 2016, č. 5, s. 15

Pozdrav k jeho devadesátinám na stránkách krajanského časopisu

Pozdrav k jeho devadesátinám na stránkách krajanského časopisu

Repro Hoam!, 2016, č. 5, s. 15

Záznam o svatbě rodičů v dlouhoveské oddací matrice

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Dlouhá Ves na staré pohlednici

Dlouhá Ves na staré pohlednici

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Dům čp. 83 ve "Staré" Dlouhé Vsi podle leteckého snímku z roku 2015 dosud stojí

Dům čp. 83 ve "Staré" Dlouhé Vsi podle leteckého snímku z roku 2015 dosud stojí

Repro Mapy.cz

Plánek Staré a Nové Dlouhé Vsi

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 343

Domácká výroba dřeváků na staré Šumavě, jak ji zachycuje snímek
z fondu Muzea Šumavy v Kašperských Horách

Domácká výroba dřeváků na staré Šumavě, jak ji zachycuje snímek
z fondu Muzea Šumavy v Kašperských Horách

Repro V. Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka I. : rok v lidových zvycích, lidové umění, práce a doprava, umění, osobnosti, muzea, války, katastrofy a jiná nepřízeň (2014), s. 149

Roku 2016 otisklo jeho text o výrobě šumavských "mejšlat" v překladu z Kohoutího kříže letní číslo "novin pro milovníky Šumavy, její přírody a lidí" Doma na Šumavě

Roku 2016 otisklo jeho text o výrobě šumavských "mejšlat" v překladu z Kohoutího kříže letní číslo "novin pro milovníky Šumavy, její přírody a lidí" Doma na Šumavě

Repro Doma na Šumavě, léto 2016

Sv. Anděl Strážný s poutníkem a poutní kaplí sv. Andělů Strážných na vrchu Stráž nad Sušicí, jak to vše stačila zpodobit polychromovaná dřevořezba ze sbírek Muzea Šumavy v Kašperských Horách

Sv. Anděl Strážný s poutníkem a poutní kaplí sv. Andělů Strážných na vrchu Stráž nad Sušicí, jak to vše stačila zpodobit polychromovaná dřevořezba ze sbírek Muzea Šumavy v Kašperských Horách

Repro V, Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka I. : rok v lidových zvycích, lidové umění, práce a doprava, umění, osobnosti, muzea, války, katastrofy a jiná nepřízeň (2014), s. 44

Procesí Božího Těla u poutní kaple sv. Andělů Strážných v Sušici roku 2012

Procesí Božího Těla u poutní kaple sv. Andělů Strážných v Sušici roku 2012

Repro V. Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka I. : rok v lidových zvycích, lidové umění, práce a doprava, umění, osobnosti, muzea, války, katastrofy a jiná nepřízeň (2014), s. 44

Sklárna v Anníně dnes (2015)

Sklárna v Anníně dnes (2015)

Foto Josef Pecka

Kaple sv. Andělů Strážných nad Sušicí

Kaple sv. Andělů Strážných nad Sušicí

Foto Pavel Polák

TOPlist