logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WILLI JUNG

Repro Hoam!, 2016, č. 5, s. 15

Repro Hoam!, 2021, č. 6, s. 49

Záznam o svatbě rodičů v dlouhoveské oddací matrice

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Dům čp. 83 ve "Staré" Dlouhé Vsi podle leteckého snímku z roku 2015 dosud stojí

Dům čp. 83 ve "Staré" Dlouhé Vsi podle leteckého snímku z roku 2015 dosud stojí

Repro Mapy.cz

Pozdrav k jeho devadesátinám na stránkách krajanského časopisu

Pozdrav k jeho devadesátinám na stránkách krajanského časopisu

Repro Hoam!, 2016, č. 5, s. 15

Parte

Parte

Repro www stránky

Nekrolog v krajanském časopise

Repro Hoam!, 2021, č. 6, s. 49-50

Dlouhá Ves na staré pohlednici

Dlouhá Ves na staré pohlednici

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Dlouhá Ves na složené pohlednici, zachycující školu, kostel a knížecí schwarzenverskou lesní správu

Dlouhá Ves na složené pohlednici, zachycující školu, kostel a knížecí schwarzenverskou lesní správu

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 212

Rechle u Dlouhé Vsi

Rechle u Dlouhé Vsi

Repro Glaube und Heimat, 1953, č. 7, s. 214

Plánek Staré a Nové Dlouhé Vsi

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 343

Domácká výroba dřeváků na staré Šumavě, jak ji zachycuje snímek z fondu Muzea Šumavy v Kašperských Horách

Domácká výroba dřeváků na staré Šumavě, jak ji zachycuje snímek z fondu Muzea Šumavy v Kašperských Horách

Repro V. Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka I. : rok v lidových zvycích, lidové umění, práce a doprava, umění, osobnosti, muzea, války, katastrofy a jiná nepřízeň (2014), s. 149

Roku 2016 otisklo jeho text o výrobě šumavských "mejšlat" v překladu z Kohoutího kříže letní číslo "novin pro milovníky Šumavy, její přírody a lidí" Doma na Šumavě

Roku 2016 otisklo jeho text o výrobě šumavských "mejšlat" v překladu z Kohoutího kříže letní číslo "novin pro milovníky Šumavy, její přírody a lidí" Doma na Šumavě

Repro Doma na Šumavě, léto 2016

Sv. Anděl Strážný s poutníkem a poutní kaplí sv. Andělů Strážných na vrchu Stráž nad Sušicí, jak to vše stačila zpodobit polychromovaná dřevořezba ze sbírek Muzea Šumavy v Kašperských Horách

Sv. Anděl Strážný s poutníkem a poutní kaplí sv. Andělů Strážných na vrchu Stráž nad Sušicí, jak to vše stačila zpodobit polychromovaná dřevořezba ze sbírek Muzea Šumavy v Kašperských Horách

Repro V, Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka I. : rok v lidových zvycích, lidové umění, práce a doprava, umění, osobnosti, muzea, války, katastrofy a jiná nepřízeň (2014), s. 44

Procesí Božího Těla u poutní kaple sv. Andělů Strážných v Sušici roku 2012

Procesí Božího Těla u poutní kaple sv. Andělů Strážných v Sušici roku 2012

Repro V. Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka I. : rok v lidových zvycích, lidové umění, práce a doprava, umění, osobnosti, muzea, války, katastrofy a jiná nepřízeň (2014), s. 44

Kaple sv. Andělů Strážných nad Sušicí

Kaple sv. Andělů Strážných nad Sušicí

Foto Pavel Polák

Poutní obrázek ze Sušice

Poutní obrázek ze Sušice

Repro SOkA České Budějovice

Sklárna v Anníně dnes (2015)

Sklárna v Anníně dnes (2015)

Foto Josef Pecka

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist